โควิด19

อัพเดตสถานการณ์ โควิด19 ในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) มีระบุโรคครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 ในเมืองอู่ฮั่น เมืองหลักของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และได้กระจายไปทั่วโลกนับแต่นั้น ส่งผลให้เกิดการระบาดไปทั่วของโคโรนาไวรัส