ไวรัสอู๋ฮั่น

ไวรัสอู๋ฮั่น หรือเรียกว่า ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA มีโปรตีนเป็นเปลือกหุ้มด้านนอกและคลุมด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นปุ่มๆ (Spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส