COVID-19

ในสถานการณ์วิกฤติขั้นรุนแรง ไวรัส โคโรน่า ระบาดไปทั่วโลก โรค COVID-19 ที่คร่าชีวิตผู้คน ความหวาดกลัวแผร่ปกคลุมไปทั่วสารทิศ นี่คืออาการของโรคโควิด 19 วิธีป้องกันไวรัส วิธีทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองง่ายๆ ยอดผู้ติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต และที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว ณ ปัจจุบัน