หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ (Medical Mask หรือ Surgical Mask) ได้รับการรับรองว่า สามารถป้องกันละอองฝอยในอากาศ รวมถึงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ และป้องกันละอองน้ำลายของคนที่ไอ/จามออกไป ได้เป็นอย่างดี