อินดี้

อินดี้ หรือ อินดิเคเตอร์ (indicator) เป็นตัวบ่งชี้ ที่ใช้วิเคราะห์ทิศทางราคาสินทรัพย์ คู่สกุลเงิน หุ้น และสกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) เพียงการมองกราฟอาจไม่แม่นยำพอ ต้องใช้ตัวบ่งชี้หรือเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ด้วย