Oscillator

Stochastic Oscillator คือ Indicator วิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ในกลุ่มโมเมนตัมหรือแรงผลักของราคา เป็น indicator ยอดนิยมที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดย Dr. George C. Lane เป็นอินดี้ ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways

Oscillator ประกอบไปด้วย

  • เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS และ
  • เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K

ดูสูตรคำนวณ Oscillator ได้ที่นี่