rsi

olymp-trade-rsi-3

Relative Strength Index – RSI พัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder เป็น momentum oscillator ซึ่งใช้วัดความแรง และการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ซึ่งเป็ …

อ่านเพิ่ม 14 ความเห็น