หุ้น etf

ตามกฎทั่วไป พอร์ตกองทุน หุ้น ETF จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้จะระบุไว้ในเอกสารโฆษณาของกองทุนอยู่แล้ว