ไฮเคนอาชิ

ไฮเคนอาชิ ( Heiken Ashi ) เริ่มต้นจากความเข้าใจสภาวะที่ตลาดแกว่ง สิ่งที่ควรรู้ต่อไปนี้ วิธีสร้าง “Heiken Ashi” และ วิธีการอ่าน “ไฮเคนอาชิ” เพื่อใช้ทักษะนี้ในการเทรดสร้างกำไรบนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade