pantip

 “พันทิป” ( Pantip ) โซเชียล มีเดีย สายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เป็นพื้นที่ให้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็น ทั้งบันเทิง หุ้น ความงาม ท่องเที่ยว รถยนต์ กีฬา โทรศัพท์มือถือ อาหาร การเมือง ครอบครัว บ้าน วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ธุรกิจ และยังเป็นแหล่งคอมมูนิตี้สังคมที่มีผู้ใช้มากมาย