Price Action PDF ไทย คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของหุ้น เพื่อใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต นักเทรด Olymp Trade ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะศึกษาพฤติกรรมของหุ้นจากราคาและปริมาณการซื้อขาย ที่เป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยอาจารย์สุรชัย ไชยรังสินันท์ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกล่าวว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีแนวคิดหรือความเชื่ออยู่ 3 ประการคือ  

 1. พฤติกรรมของราคาหุ้นที่แสดงออกมานั้น ได้รวบรวมเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไว้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ 

 

 1. ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเดิม จวบกระทั่งแนวโน้มเดิมหมดลงจริงๆ 

 

 1. รูปแบบหรือพฤติกรรมของหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต

 

รูปแบบของกราฟสามารถทำนายอนาคต 

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากราฟเกิดจากราคาและปริมาณการซื้อขาย ที่มีความเชื่อมโยง กับจิตวิทยา การเกิดกราฟรูปแบบต่างๆ จึงสามารถบอกได้ ว่าหลังจากการเกิดรูปแบบเหล่านั้นทิศทางของกราฟ หรือราคาจะเป็นอย่างไร  

กราฟแท่งเทียน Price Action PDF ไทย

อาจารย์สุรชัย ไชยรังสินันท์ อธิบายว่า การแสดงกราฟแบบแท่งเทียนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. ส่วนของตัวเทียน (Real Body) พี่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด วันไหนที่ราคาปิด สูงกว่า ราคาเปิด (แสดงว่าตลาดดี) จะเขียนตัวเทียนเป็นแท่งสีขาว (เขียว) แต่วันไหนที่ราคาปิดต่ำกว่า ราคาเปิด (จัดว่าตลาดไม่ค่อยดี) จะเขียนแท่ง เทียนด้วยสีดำ และระบายแท่งเทียนทึบ (แดง)

 

 1. ส่วนของไส้เทียน (Shadow) ซึ่งแสดงเป็นเส้นโผล่ขึ้นมาจากตัวเทียนทั้งด้านบนและด้านล่าง ไส้เทียนนี้แสดงถึงพิสัย หรือ ช่วงราคาจากต่ำสุด ไปถึงสูงสุด ของตลาดวันนั้น ไส้เทียนส่วนบนเรียกว่า Upper Shadow ส่วนล่างเรียกว่า Lower Shadow

องค์ประกอบแท่งเทียน Olymp Trade นอกจากนี้เขายังอธิบายว่า กราฟแบบแท่งเทียนมีอยู่ 2 กรณีเด่นๆ อันแรกคือไส้เทียนไม่มีเลย มีแต่ตัวแท่งเทียน (ซึ่งหมายความว่าเปิดต่ำปิดสูง หรือเปิดสูงปิดต่ำ) ที่เรียกว่า Bozu และกรณีที่แท่งเทียนหดสั้นจนกลายเป็นเส้นตรง (ซึ่งหมายถึงราคาเปิดกับราคาปิดเท่ากัน) เรียกว่า Doji ( อธิบายเพิ่มเติมในไฟล์ Price Action PDF ไทย )  

เทียนหัวตัด (Bozu) Price Action PDF ไทย

  Bosu คือกรณีที่แท่งเทียนนั้นไม่มีไส้เทียน ถ้าไม่มีไส้เทียนข้างบนเรียกว่าแท่งเทียนหัวตัด แต่ถ้าไม่มีไส้เทียนข้างล่างเรียกว่าแท่งเทียนหางตัด  

Doji ชื่อน่ารักที่มาพร้อมกับความสําคัญมหาศาล

  เมื่อราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน (หรือใกล้กันมากจริงๆ) แท่งเทียนจะบีบเหลือเป็นเส้นๆเดียว ตามภาพประกอบข้างล่าง จะเรียกว่า Doji มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น Doji ที่ผสมกับ Bozu ก่อให้เกิด Doji ที่ตัดหัวเป็นรูปตัว Tเรียกว่า Dragonfly Doji หรือตัดหางกลายเป็นรูปตัว T กลับหัว เรียกว่า Gravestone Doji หรืออาจจะตัดทั้งหัวตัดทั้งหางกลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียว เรียกว่า Four Price Doji รูปแบบแท่งเทียน doji ใน Olymp Trade

การเทรด Olymp Trade ด้วยรูปแบบแท่งเทียน 

เขาได้แบ่งรูปแบบการเทรดจาก Price Action ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือรูปแบบแท่งเทียน Reversal Pattern และ Continuous Pattern 

1.รูปแบบแท่งเทียน Reversal Pattern

รูปแบบการเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) ใน กราฟแบบแท่งเทียนนั้น จะใช้ข้อมูลไม่มากนัก เมื่อ เทียบกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบตะวันตก โดยรูปแบบส่วนใหญ่จะใช้แท่งเทียนไม่กี่แท่ง (ประกอบกับแนวโน้มเดิม) ในการส่งสัญญาณ 

อุปราคาเต็มดวง (Engulfing Pattern)

  เป็นรูปแบบแรกที่เราจะพูดกันในบทนี้นะครับ Engulfing Pattern นี้เป็นรูปแบบที่จะเตือนเราว่า ตลาดอาจจะเปลี่ยนทิศ ทางแล้วนะ (Reversal Pattern) ซึ่งรูปแบบนี้เราแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามทิศทางของตลาด คือ price action engulfing pattern ใน Olymp Trade

 1. Bearish Engulfing Pattern ในกรณีนี้เป็นการเตือนว่า ตลาดที่มันกำลังขึ้นกันเป็นบ้าเป็นหลังนี้ ใกล้จะหมดรอบแล้ว และ Bull Market ที่เห็นอยู่นี้ กำลังจะกลายเป็น Bear market ในเร็วๆนี้ ลักษณะของรูปแบบนี้ก็คือ มีแท่งเทียนสีขาว (ซึ่ง แสดงว่าตลาดวันนั้นปิดสูงกว่าเปิด) และตามด้วยแท่งเทียนสีดำ (ซึ่งเป็นลางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่) และแท่งเทียนสีดำนั่น ยาวจนปิดแท่งเทียนสีขาวเสียจนมิดเลย 

 

 1. Bullish Engulfing Pattern ก็ตรงกันข้ามกับอันแรกแหละครับ กล่าวคือ รูปแบบประกอบด้วยแท่งเทียนสีดำ ที่ตามด้วย แท่งเทียนสีขาวซึ่งยาวกว่า และครอบคลุมช่วงราคาเปิดปิดของแท่งเทียนสีดำไว้จนหมด รูปแบบนี้เป็นการเตือนว่า Bear Market ที่กำลังเป็นอยู่นี้ กำลังจะหมดรอบแล้ว และตลาดอาจจะเปลี่ยนมาเป็น Bull Market ได้ในเร็วๆนี้

เมฆครีมฟ้าและผ่าเส้นกลาง (Dark Cloud Cover and Piercing Line)

รูปแบบ Dark Cloud Cover และ Piercing Line นี้ ชื่ออาจจะฟังดูแล้ว ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ แต่รูปแบบเหมือนกัน ครับ เพียงแต่ว่า Dark Cloud Cover เป็นรูปแบบ Reversal จาก Bull เป็น Bear (Top Reversal) แต่ Piercing Line เป็น Reversal จาก Bear เป็น Bull (Bottom Reversal) ตามรูปข้างล่างนี้  price action แบบ Dark Cloud Cover และ Piercing Line รูปแบบนี้ประกอบด้วยเทียน 2 แท่ง ซึ่งมีสี ตรงกันข้าม และก่อนหน้าที่จะเกิดรูปแบบนี้ ตลาดจะต้องมีแนวโน้มที่เห็นเด่นชัด แท่งเทียนแรกปิดแท่งเทียนที่ 2 ไม่มิด แต่ปิดไปได้มากกว่าครึ่งแท่งขึ้นไป (ลองดูรูปประกอบข้างบน) และเทียนแท่งที่สองจะต้องเปิดสูงกว่าระดับสูงสุดของวันแรก ในกรณีของ (Dark Cloud Cover) หรือเปิดที่ระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันแรก ในกรณีของ (Piercing Line) ซึ่งหมายความว่าเราสนใจไส้เทียนด้วย   

แท่งร่ม (Umbrella Lines) Price Action PDF ไทย

  แท่งร่ม (Umbrella Lines) ก็คือเทียนที่มีรูปร่างเหมือนร่มตอนหุบอยู่นั่นเอง คือประกอบด้วย ตัวเทียน (Real Body) ซึ่งมีส่วนไส้เทียนด้านบน (Upper Shadow) ที่สั้นมากๆ (ถ้าไม่มีเลยยิ่งดี) แต่มี ส่วนไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow) ยาวมากๆ ตามทฤษฎีแล้วต้องยาวอย่างน้อย สองเท่าของตัวเทียน และยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนเท่านั้น สีของตัวเทียนไม่มี ความหมายอะไร จะเป็น สีขาว (เขียว) หรือดำ (แดง) แท่งร่มนี้ จะช่วยบอกสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดได้ price action แบบ Hammer และ Hanging Man แท่งร่มนี้แบ่งออกได้เป็น 2 แบบตามรูปได้ดังนี้  

 1. ฆ้อน (Hammer) ซึ่งเป็นรูปแบบที่บอก Reversal ของ Downtrend ดังนั้น สัญญาณจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตลาดในช่วงที่ผ่านมา เป็นลักษณะ Bear Market ซึ่งจะเป็นระยะยาวหรือสั้นก็ได้ ถ้าตลาดกำลังลงและมีแท่งร่มโผล่ขึ้นมา รูปแบบนี้จะเรียก ว่าฆ้อน ความหมายคือ ตลาดน่าจะมีแรงเหวี่ยงขึ้นได้ (Hammer Up) เนื่องจากตลาดเปิดที่ใกล้ๆกับระดับสูงสุด (ใกล้แค่ไหนขึ้นกับสีของแท่งร่มว่าขาวหรือดำ) แล้วมีการ พยายามดันตลาดลงต่อไป (ไส้เทียนด้านล่างยิ่งยาว แสดงว่า มีการพยายามดันลงไปได้ลึกมากเท่านั้น) 

 

 1. คนแขวนคอ (Hanging Man) ฟังแล้วน่ากลัวเชียว คนแขวนคอจะเป็นรูปแบบตรงข้ามกับก้อนครับ มันจะเป็นตัวบอก สัญญาณ Reversal ของ Uptrend กล่าวคือ ถ้าตลาดกำลังขึ้นอยู่ดีๆ แล้วมีแท่งร่มโผล่ขึ้นมา ก็ให้ระวังไว้หน่อย เพราะ ตลาดอาจจะเปลี่ยนทิศทางเป็นลงได้ (เวลาที่ตลาดเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงแล้ว จะเห็นรูป เหมือนกับคนถูกแขวนคอ โดยแนวโน้มขาขึ้นเป็นเหมือนแขนข้างซ้าย และแนวโน้มขาลงเหมือนแขนข้างขวาส่วนแท่งร่มเป็นเหมือนหัวกับตัว)

 

ดาวประกายพฤกษ์ และดาวประจำเมือง

price action แบบ morning star และ evening star ดาวประกายพฤกษ์ (Morning Star) เป็นรูปแบบที่จะบอกว่า ตลาดที่กำลังเป็น Bear Market อยู่นี้กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง กลายเป็น Bull Market แล้ว รูปแบบนี้จะประกอบด้วย แท่งเทียน 3 แท่ง คือ แท่งแรกเป็นเทียนสีดำ (แดง) แท่งที่สองเป็นเทียนที่สั้น มากๆ และพิสัยอยู่นอกพิสัยของแท่งเทียนอันแรก ก่อให้เกิดช่องว่าง (Gap) แท่งที่สองนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้ และตามด้วย เทียนแท่งที่ 3 ซึ่งมีสีขาว (เขียว) ที่ยาวทะลุขึ้นไปเกินกว่าจุดกึ่งกลาง (Mid-Point) ของเทียนแท่งแรก โดยที่ระหว่างเทียนแท่งที่สอง และแท่งที่สาม จะมี Gap หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ามีก็จะดูหนักแน่นกว่า            ดาวประจำเมือง (Evening Star) เป็นการเตือนว่า แนวโน้มที่ขึ้นมาตลอด นั้น กำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว ในกรณีนี้ เทียนแท่งแรกจะเป็นสีขาว (เขียว) ตามด้วยเทียนแท่งที่สองซึ่งสั้นมากๆ สีอะไรก็ได้ และ ต่อด้วยเทียนแท่งที่สาม ซึ่งเป็นสีดำ (แดง) ยาวทะลุแท่งแรกลงมาเกินกว่าครึ่ง ถ้าเจอสัญญาณนี้ก็ระวังไว้ เพราะตลาดมีสิทธิ์เปลี่ยนแนวโน้ม จากแนวโน้มขึ้น กลายเป็นแนวโน้มลงได้ ส่วนแนวความคิดของ Evening Star ก็เหมือนกับ Morning Star เพียงแต่ว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม          

ดาวตกและฆ้อนกลับหัว (Shooting Star and Inverted Hammer)

  ดาวตก ตามรูปด้านล่าง มีรูปร่างเหมือนแท่งร่ม (Umbrella Line) ที่เคยพูดถึงไปแล้ว แต่รูปร่างกลับหัวกัน กล่าวคือ เทียนจะไม่มีไส้ด้านล่าง (สีอะไรก็ได้) แต่มีไส้ด้านบนที่ยาวมาก ต้องยาวอย่างน้อย 2 เท่าของ ตัวแท่งเทียน เหมือนดาวตกเลย และมันก็มีความหมายเหมือนดาวตกจริงๆ คือ เมื่อมันเกิดขึ้นใน ขณะที่แนวโน้มของราคากำลังขึ้น (Bullish Trend) ก็เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงได้ price action แบบ shooting star และ inverted hammer การเกิด Shooting Star คือวันนั้นราคาหุ้นเปิดที่ระดับใกล้ต่ำสุด (หรือไม่ก็ต่ำสุดไปเลย ในกรณีที่แท่งเทียนมีสีดำ) และจากนั้นก็มีการพยายามดันราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ซึ่งก็สูงพอสมควร เพราะไส้ด้านบนมันยาวไม่น้อย กว่า 2 เท่าของตัวเทียน จากนั้นก็หมดแรง และตลาดก็ปิดที่ต่ำสุด หรือเกือบจะต่ำสุด (แล้วแต่สีของแท่งเทียน) จะเห็นได้ว่า วันนั้นต้องมีคนเจ็บตัวไม่น้อยทีเดียว และถ้าตลาดในช่วงที่ผ่านมามี แนวโน้มขึ้นมาเยอะแล้ว คนที่เจ็บตัวจะ เริ่มรู้สึกหนาว เพราะว่าโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นไปอีก อาจจะ น้อยกว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัว และบางคนจะเริ่มระบาย ของทิ้ง เพราะฉะนั้น ถ้าไส้เทียนด้านบนยิ่งยาวเท่าไหร่ คนที่เจ็บตัวก็ยิ่งเจ็บตัวมาก และสัญญาณของ Shooting Star จะ ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้น   สัญญาณของ Inverted Hammer จะอ่อนกว่าสัญญาณของ Shooting Star มาก เพราะถ้าเกิด Inverted Hammer จะเห็นว่า ราคาหุ้นเปิดที่ระดับใกล้ต่ำสุด และมีการดันราคาขึ้นแต่ไปไม่รอด และตลาดปิด ที่ใกล้ต่ำสุดหรือต่ำสุด เหมือนเดิม อันที่จริงแล้วควรจะพูดได้ว่า แนวโน้มไม่เห็นน่าจะเปลี่ยนตรงไหน จริงๆ แล้วมันก็ขึ้นอยู่ กับว่า วันพรุ่งนี้ตลาดจะเป็นยังไง ถ้าตลาดในช่วงที่ผ่านมาลงมาเยอะแล้ว และวันรุ่งขึ้นราคาถีบตัวสูงขึ้นไป คนที่ขายไป เมื่อวานนี้ อาจจะเริ่มรู้สึกหนาวบ้าง เพราะว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นมีเยอะกว่าโอกาสที่จะลงไปอีก ซึ่งแนวความคิดนี้ แม้ว่าจะมีเหตุผลอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างอ่อน คงต้องอาศัย ความรู้สึก (Mood) ของคนในตลาดช่วยด้วย  

เส้นฮารามิ (Harami Lines) Price Action PDF ไทย

  เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียน เส้น Haram จะมีรูปแบบ ตรงกันข้ามกับ Engulfing Patterns กล่าวคือ Engulfing Pattern จะประกอบด้วยเทียนแท่งแรกค่อนข้างสั้น และแท่งที่ สองยาวมากปิดแท่งแรกมิด โดยที่เทียนสองแท่งนี้ มีสีตรงกันข้าม แต่ในกรณีของ Harami จะประกอบด้วยเทียนสองแท่ง แท่งแรกยาวมาก ปิดแท่งที่สองซึ่งค่อนข้างสั้นได้มิด แต่เทียนทั้งสองแท่งไม่จำเป็นต้องมีสีตรงกันข้ามกันก็ได้ แค่ส่วนใหญ่จะมีสีตรงกันข้ามกัน  price action แบบ harami lines

Tweezer Top และ Tweezer Bottom

  เราเรียกรูปแบบนี้ว่า Tweezer ก็เพราะมันมีราคาสูงสุด หรือต่ำสุดเท่ากัน สองแท่งติดๆ กัน คล้ายๆกับ Double Tops หรือ Double Bottoms เพียงแต่ว่ามันเกิดติดๆกัน ไม่ได้ห่างกันแบบ Double Tops หรือ Bottoms แต่แนวความคิดก็คล้ายๆ กัน คือเป็น สัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนไปได้ เช่นถ้าแนวโน้มกำลังลง (Downtrend) และเกิด Tweezer Bottom คือราคา ต่ำสุดสองวันเท่ากัน ก็เป็น สัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนเป็นขึ้นได้ price action แบบ tweezer ใน Olymp Trade  

เส้นตีโต้ (Counter Attack Lines) Price Action PDF ไทย

  เป็น Reversal pattern แบบหนึ่ง Counter Attack ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง คล้ายๆกับ Piercing Lines กับ Dark Cloud Cover ในกรณีของ Bullish Counter Attack แนวโน้มเดิมของราคาจะเป็น downtrend โดยแท่งเทียนแท่งแรกเป็นสีดำ แต่แท่งเทียนที่สองเป็นสีขาว มีราคาปิดเท่ากับ ราคาปิดของแท่งเทียนก่อนนั้น ในกรณีของ Bearish Counter Attack ก็จะตรงกันข้าม Olymp Trade รูปแบบแท่งงเทียน counterattack lines

หอคอย (Tower Top and Tower Bottom)

  Tower Top คือกรณีที่ตลาดซึ่งอยู่ในช่วง uptrend มีแท่งเทียนสีขาวค่อนข้างยาว (เหมือนหอ คอย) โผล่ขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งแท่ง และหลังจากนั้นตลาดก็เริ่มอ่อนตัวในแง่ที่ว่า แม้มันจะยังคงขึ้นอยู่ แต่ก็ขยับตัวขึ้นใน อัตราที่ถดถอยลง จนกระทั่งเกิดแท่งเทียนสีดำยาว (ยาวเป็นหอคอยเหมือนกัน) โผล่ขึ้นมาอย่างน้อย 1 แท่ง เป็นสัญญาณ แสดงว่าหมดรอบแล้วจ้า ส่วน Tower Bottom ก็ตรงกันข้ามคือเป็นแนวโน้มลง มีแท่งยาวอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และแนว โน้มเริ่มเฉื่อย จนกระทั่งเกิดแท่งยาวสีขาวโผล่ขึ้นมาอย่างน้อย 1 แท่ง เป็นสัญญาณว่าหมดรอบหมีแล้ว ถึงคราวกระทิงเล่นมั่ง แท่งเทียนรูปแบบ tower top และ tower bottom

อีกาสองตัว (Two Crows) Price Action PDF ไทย

  รูปแบบนี้คล้ายๆกับ Evening Stars คือแท่งแรกเป็นสีขาวค่อนข้าง ยาว (ยิ่งยาวยิ่งดี) แท่งต่อมาตลาดเปิดสูงขึ้นไปอีก แต่อ่อนตัวลงมาเล็กน้อย (แท่ง เทียนก็เลยเป็นสีดำ) โดยที่ระดับราคาปิด ยังคงสูงกว่าราคาปิดวันแรก ทำให้เกิด Gap ระหว่างเทียนแท่งแรกกับแท่งที่สอง ส่วนในแท่งที่สาม แท่งเทียนก็เป็นสีดำอีก เลยกลาย เป็นอีกาสองตัว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขึ้นนั้น กำลังจะเปลี่ยนทิศทางเป็นลงแล้ว เป็น Reversal Pattern อีกแบบหนึ่งครับ  two crows รูปแบบแท่งเทียนใน Olymp Trade

อีกาสามตัว (Three Black Crows)

  เป็นแท่งเทียนสีดำ 3 แท่งที่ลดต่ำลงเป็นขั้นบันได โดยก่อนหน้านั้นแนวโน้มจะเป็นแนวโน้มขึ้นที่เห็นได้ชัด และเทียนแท่งก่อนหน้านั้นเป็นเทียนสีขาว มีเงื่อนไขที่สำคัญมีดังนี้ three crows รูปแบบแท่งเทียน price action

 1. ราคาเปิดควรจะอยู่ในช่วงเปิดปิดของแท่งก่อนหน้า เช่น ราคาเปิดของแท่งคำที่สอง ควรจะอยู่ในช่วงราคาเปิดปิดของแท่งดำแท่งแรก

 

 1. ราคาปิดของแท่งดำแต่ละแท่ง ควรจะอยู่ใกล้ราคาต่ำสุดของวันนั้น

 

 1. ตัวเทียนสีดำแท่งแรก ควรจะอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของแท่งขาวก่อนที่จะเกิดตัวเทียนสีดำแท่งแรก

2.รูปแบบแท่งเทียน Continuous Pattern

  รูปแบบที่จะอ้างอิงกับ Gap แต่แทนที่จะเรียกว่า Gap ในภาษาด้านกราฟแท่งเทียน เค้าเรียกมันว่า หน้าต่าง (Window) เขาอธิบายว่าให้วิ่งตามหน้าต่าง เพราะหน้าต่าง (หรือ Gap) เป็น Continuous Pattern    Gap จะมีความสำคัญมากขึ้น ถ้าหากเกิดที่ระดับซึ่งเคยเป็นจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดเก่า เพราะนอกจากตัว Gap เองจะเป็น แนวต้านและแนวรับ ที่จะได้รับอิทธิพลหนุนจากยอดหรือพื้นเดิมอีกด้วย

หน้าต่างทาซูกิ (Tasuki Gap) Price Action PDF ไทย

  เริ่มจากกรณีที่ตลาดเป็น Uptrend ก่อน เรียกกันว่า Upward Gapping Tasuki มันเกิดขึ้นจากการที่แท่งเทียนเมื่อวานนี้เป็นสีขาว แต่ราคาเปิดวันนี้ก็ขยับตัวห่าง จากราคาปิดเมื่อวานนี้ ก่อให้เกิด Gap กับแท่งเทียนเมื่อวาน แล้ววันรุ่งขึ้นแท่งเทียนกลับเป็นสีดำซึ่งหมายถึงราคาปิดต่ำ กว่าราคาเปิด และต่ำกว่าแท่งเทียนสีขาว แต่ไม่พอที่จะปิด Gap ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ตามภาพด้านล่าง ในกรณีของ Downward Tasuki Gap ก็เหมือนกันในทางตรงกันข้าม tasuki gap รูปแบบแท่งเทียน price action แจก! เอกสารเรียนเทรด Olymp Trade ด้วย Price Action ไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

High-Price Gapping Play และ Low-Price Gapping Play

  โดยทั่วไป หลังจากที่ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง ตลาดจะเริ่มพักตัวเพื่อหาทิศทางที่แน่นอนต่อไปว่าจะเอายังไง ช่วงนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนจะหดสั้น บางทีจะเห็น Doji บ้าง ซึ่งแสดงว่าตอนนี้ตลาดกำลังหาข้อมูลกันอย่างขมักเขม้น ทีนี้ถ้าเกิด Gap ขึ้น มาในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเดิม แล้วหยุดพักตัวระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็เกิด แท่งเทียนสีขาว ซึ่งโดดขึ้นไปสร้าง Gap หนีไปจากช่วงของระยะพักตัว อันนี้เป็น Continuous Pattern ค่อนข้างแจ่มแจ้ง  high-price gapping play และ low-price gapping play ในทางกลับกัน ถ้าแนวโน้มเดิมเป็นขาลง และหยุดพักตัวซักพัก จากนั้นเกิดแท่งเทียนสีดำซึ่งสร้าง Gap กับแท่งเทียนเก่าๆ ในช่วงระยะพักตัว แสดงว่าน่าจะต้องลงต่อ 

Gapping Side-By-Side White Lines

  เป็นรูปแบบที่เกิดจากแท่งเทียนสีขาว 2 แท่ง แท่งแรกสร้าง Gap กับแนวโน้มเดิม (จะเป็นแนวโน้มขึ้นหรือ แนวโน้มลงก็ได้ ยังใช้เทียนสีขาว 2 แท่งเหมือนเดิม) เทียนแท่งที่สองเป็นสีขาวเหมือนเทียนแท่งแรกขนาดใกล้เคียงกัน แต่มีราคาเปิดในระดับใกล้เคียงกับเทียนแท่งแรกมาก  รูปแบบ gapping side by side white lines ใน Price action รูปแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก ไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยๆหรอกครับ แต่เป็น Continuous Pattern แบบหนึ่ง หมายความว่า ตลาดน่าจะวิ่งต่อไปในทิศทางเดิม 

ขึ้นสาม ลงสาม (Rising Three and Falling Three)

  Rising Three ใช้แท่งเทียนประมาณ 5 แท่ง เป็นกรณีที่ตลาดกำลังขึ้น แท่งแรกเป็นเทียนสีขาวยาวมาก และสามแท่งถัดไปเป็นแท่งเทียนสั้นๆ สีดำ 3 แท่งเรียงกันในแนวต่ำลง แต่ว่ายังอยู่ใน range สูงสุด ต่ำสุด ของแท่งเทียนยาวสีขาวในวันแรก (นับไส้เทียนด้วย) แท่งสุดท้ายเกิดแท่งเทียนสีขาวยาวๆ อีกครั้ง พอถึงจุดนี้ตลาดก็น่าจะพร้อมที่จะวิ่งต่อแล้ว rasing three และ falling three Rising Three คล้ายๆ กับ Harami Pattern เพียงแต่ว่าใน Harari Pattern นั้น สีของแท่งเทียนจะสลับกับกรณีนี้ และมีแท่งเทียนสีตรงกันข้ามเพียงแท่งเดียว แต่ Rising Three มีตั้ง 3 แท่ง อีกอย่างหนึ่งคือ Rising Three จะนับเอา range สูงสุด ต่ำสุด (คือนับไส้เทียนด้วย) แต่ Hararni จะนับเฉพาะตัวเทียนเท่านั้น

สามทหารขาวก้าวไปข้างหน้า (Three Advancing White Soldiers)

  เป็น Continuous Pattern ในตลาด Uptrend ประกอบด้วยเทียนขาวสามแท่งที่ปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้ามาตลอด และทั้งสามแห่งนี้ขนาดไม่สั้น และที่สำคัญคือแท่งหลังไม่ควรจะสั้นกว่าแท่งก่อนหน้ามากๆ รูปแบบแท่งเทียน three advancing white soldiers รูปแบบที่คล้ายๆกับ Three Advancing White Soldiers แต่แทนที่จะตามเทรดน์ กลายเป็นสัญญาณกลับตัว ต้องระมัดระวัง มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ  

 1. ทางตัน (Advance Block) เป็นแท่งเทียนสีขาวสามแท่งในตลาด uptrend เหมือนกัน และก็ปิดที่ สูงกว่าเดิมเหมือนกัน แต่ว่าแท่งที่สองสั้นกว่าแท่งแรกอย่างเห็นได้ชัด และแท่งที่สามก็สั้นกว่าแท่งที่ สองอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 16.6) อันนี้แสดงว่าแนวโน้มที่ดูเหมือนจะดีนี่ เจอทางตันมาขวางอยู่เรื่อยๆ แรงจะดันมันก็แย่ลง ถ้าเจอแบบนี้ระวังหน่อย อย่าเผลอไปคิดว่าเป็น Continuous Pattern เพราะ อาจจะเกิดรายการ Surprise ได้โดยง่าย อันที่จริงเจอแบบนี้น่าจะค่อยๆผ่องของบ้างนิดหน่อย กัน เสี่ยงบ้าง เสียด้วยซ้ำไป price action แบบ advance block
 2. เหยียบเบรค (Stalled Pattern) คือกรณีที่แม้ว่าเทียนจะเป็นสีขาวสามแท่ง และแท่งสองกับแท่ง หนึ่งก็ยาวดี แต่แท่งที่สามสั้นจุ๊ดจู่ตามรูปที่ 16.7 (เกือบเป็น Doji) ยังงี้ก็แสดงว่าแท่งที่สามนี้ อาการ ชักจะเฉื่อยลงแล้ว อย่างน้อยที่สุด แนวโน้มที่ว่าเจ๋งๆ ก็เจอเบรคเข้าให้นิดหน่อยแล้ว ดังนั้น อย่าเพิ่ง ผลีผลามครับ รอดูไปก่อน price action แบบ stalled pattern

เส้นแบ่งอาณาเขต (Separating Lines)

  Separating Lines เป็นกรณีที่ราคาเปิดของ สองแท่งเทียนที่ต่างสีกันอยู่ระดับเดียวกัน และเป็น Continuous Pattern   Bullish Separating Line ตามรูปข้างล่าง เกิดตอนที่ตลาดเป็นแนวโน้มขึ้น วันแรกเกิดแท่งเทียนสีดำค่อนข้างยาว ซึ่งอาจ จะทำให้หลายท่านหวั่นไหวได้ ว่าตลาดมันท่าจะแย่แล้วจุ้ย แต่แล้วในวันถัดไปราคาเปิดที่ราคาเปิดเมื่อวาน และดีดตัวสูง ขึ้นไปปิดที่ระดับสูงกว่านั้นอีก ซึ่งหมายความว่ากระทิงเริ่มฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง และตลาดน่าจะพอมีแรงไปต่อได้ ถ้าจะให้ สัญญาณดียิ่งขึ้น แท่งเทียนสีขาวควรจะมีไส้เทียนด้านล่างค่อนข้างสั้น หมายความว่าตลาดเปิดที่ใกล้จุดต่ำสุดมาก (ซึ่ง เรียกว่า Belt-Hold Line ถ้าเป็น Shaven Bottom ได้ยิ่งแจ๋ว) รูปแบบแท่งเทียน separating lines Bearish Separating Line ก็ตรงกันข้ามครับ คือเกิดในตลาดที่เป็นแนวโน้มลง วันแรกเทียนสีขาวค่อนข้างยาวแท่งที่สอง เปิดที่ระดับเดียววันแรกและมุดลงมาปิดที่ต่ำกว่าเปิด เป็นสัญญาณว่าหมียังพอมีแรงสู้อยู่ และตลาดน่าจะยังลงต่อได้

Price Action PDF ภาษาไทย

แจก! เอกสารเรียนเทรด Olymp Trade ด้วย Price Action ไฟล์ PDF ฉบับเต็ม   olymptrade-loginolymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4.89 out of 5)
Loading...

31 ข้อคิดเห็น

 1. นพ
  02.02.2023 at 17:41 — ตอบกลับ

  price action pdf ไทย คือดีนะคะสำหรับการเทรด Olymp Trade มีกราฟ มีการทำขั้นตอนให้เข้าใจรู้เรื่อง ขอบมากเลยครับ

 2. ก้อง
  04.02.2023 at 16:19 — ตอบกลับ

  การเทรด โอลิมเทรด เป็นสร้างรายได้ที่ง่ายๆ ไม่ต้องใช้กลยุทธ์ใดๆ ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว แต่แปลกที่นักเทรด ทำไมต้องสรรหาแต่กลโกง เพื่อนำมาใช้กับโอลิมเทรด มันเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากครับ เพราะ ไม่ว่าคุณจะได้เงิน หรือหารายได้ได้เยอะ เมื่อถูกตรวจสอบจากโบร้กเกอร์ คุณเองก็จะถูกแบน และไม่สามารถหารายได้ได้อีก ซึ่งตอนนี้การที่จะหาโบร้กเกอร์ที่มีความเชื่อถือ ได้เงินจริง นั้นมีน้อยมากครับ หากคุณพลาดโอกาสหรือ ถูกแบนคุณจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆครับ

 3. พู้
  06.02.2023 at 14:04 — ตอบกลับ

  เทรด Olymp Trade ให้ได้กำไร ต้องเริ่มที่นี่ ลองศึกษาดูแล้วการเทรดนั้นว่ายาก แต่ถ้าเราลองเทรดไปดูเรื่อยๆ ก้อไม่ยากอย่างที่คิดนะคับ ผมลองศึกษาวันละนิดวันละหน่อย พอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ก้อยังโอเคคับ

 4. โจ้
  08.02.2023 at 14:17 — ตอบกลับ

  ผมเองก้อเป็นนักเทรดมือใหม่ ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ รู้เรื่องการเทรด รวมถึงเครื่องมือบนหน้าแพล็ตฟรอม Olymp Trade สักเท่าไหร่หรอกครับ ก็ได้เเต่พยายามทำความเข้าใจ และดูการสาธิตของเทรดเดอร์คนเก่งๆ ที่มีการสาธิตเอาไว้นี่แหละครับ ที่จะพอทำให้ผมเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้าง

 5. ต้อม
  11.02.2023 at 12:37 — ตอบกลับ

  ผมว่าก้อดีนะครับ ที่ทาง Olymp Trade มีการจัดแท่งเที่ยนมาให้ซึ่งจะดูคล้ายๆกราฟ มันดูง่ายๆไม่ค่อยยุ้งยาก ค่อยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ ให้เราได้สังเกตการ

 6. ส้ม
  13.02.2023 at 16:33 — ตอบกลับ

  บางเดือนกำไรเล็กน้อย หลักสิบ หลักร้อย บางเดือนหลักพัน ก็ต้องกำไร การเทรด Olymp Trade กำไรขาดทุน ฟอเร็ก Olymp Trade หนูจะใช้ SL และ TP ทุกครั้งที่เทรด เพราะว่าเทรด Forex มันต้องใช้เวลาและหนูก็ไม่สามารถมานั่งจ้องคอมได้ตลอดเวลาหนูต้องไปเรียนอีก ก็เลยตั้งขายขาดทุนขายเอากำไรเอาไว้เลย

 7. เบน
  14.02.2023 at 16:38 — ตอบกลับ

  เราว่าดีนะ ที่ทำการดูกราฟของ Olymp Trade แบบแท่งเทียน สังเกตุได้ง่ายละไม่ต้องคอยจ้องกราฟให้ งง ด้วย ชอบแบบการสอน ทำให้ไม่งง และเข้าใจง่ายด้วย

 8. พล
  16.02.2023 at 17:11 — ตอบกลับ

  ผมคิดว่าการที่ทำกราฟแบบแท่งเทียนนี้ ทำให้เราดูง่ายขึ้น ผมว่าผมชอบนะ ดูไม่ยากและไม่ งง เท่าไหร่ การเทรดตอนนี้ก้อเป็นไปได้ดีเลยทีเดียว นักเทรด Olymp Trade ก้อมีการสอนที่เข้าใจและไม่ซับซ้อน แบบนี้เทรดไปอีกยาวแน่นอน

 9. เอก
  17.02.2023 at 17:12 — ตอบกลับ

  ผมคิดว่า Olymp Trade ทำกราฟแบบแท่งเทียนแล้ว ดูง่ายดีนะครับ ดูไม่งง และผมว่าดูง่ายดีไม่เหมือนกราฟอีกแบบ ดูงงมากไม่ชอบเลย การเทรดก้อดีสอนเข้าใจง่าย

 10. ตาม
  19.02.2023 at 18:12 — ตอบกลับ

  เมื่อก่อนเราเองคิดว่ามีแต่การขายของออนไลน์ที่สามารถได้เงินจริงๆเท่านั้น แต่ตอนนี้เหมือนตัวเองได้เปิดโลกกว้างค่ะ ได้รู้อะไรเยอะมาก อย่าง ช่องทาง บล็อกดิต ที่ไม่เคยรู้จัก ก็สามารถสร้างรายได้จากการโพสต์ ถึงจะเป็นรายได้ที่ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่สามารถทำได้ไม่จำกัด และไม่ยากเกินไป เราเองยิ่งเป็นคนชอบเขียน ไม่ชอบให้ตัวเองว่าง

 11. แนน
  20.02.2023 at 17:35 — ตอบกลับ

  Olymp Trade ทำกราฟขึ้นมาแบบนี้เข้าใจง่ายมากนะคะ ทำให้รู้เรื่องราคา ขึ้นสุดจนไปถึงต่ำสุด เป็นการดูที่ง่ายมากกว่ากราฟอื่นๆ และไม่ต้องมารอโหลดจองกราฟอีกด้วย

 12. เอม
  21.02.2023 at 15:05 — ตอบกลับ

  อย่าว่าแต่นักเทรดหลายๆท่านเลยค่ะ ที่ทำการเทรดเสีย แรกๆเราเองก็เสียเหมือนกัน แล้วเสียเยอะด้วย จนเราก็คิดไม่ตกว่า Olymp Trade หลอก อย่างที่เขาพูดกันหรือป่าวน๊าาา แต่พอมาพักหลังๆ เรารู้สึกว่า เราเองไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ก็เลยเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง สุดท้าย เราเองก็สามารถทำกำไรได้จนได้

 13. นพ
  23.02.2023 at 16:58 — ตอบกลับ

  Facebook : Olymp Trade ชุมชนออนไลน์นักเทรด ที่มีการเเชร์เทคนิค ประสบการณ์การเทรด อย่างไม่ขาดสายเลยครับ แทบทุกวัน ทุกชั่วโมง แสดงว่า Olymp Trade มีความมั่นคงที่สูงมาก มีระบบการาก ถอน ที่โอเคร ผมเองรู้สึกดี ที่เลือกเทรดโอลิมเทรดครับ

 14. กบ
  25.02.2023 at 11:29 — ตอบกลับ

  ผมว่า นักเทรด Olymp Trade ได้นำกราฟแบบแท่งเทียนมาใช้แล้ว ผมรู้สึกว่ามันดูการคำนวนง่ายขึ้นนะครับ ไม่ยากเหมือนกราฟแต่ก่อน ดีครับทำแบบนี้มาเราดูได้ไม่ยากเลย

 15. อ้น
  28.02.2023 at 13:21 — ตอบกลับ

  กราฟไม่ตรงกันก็พอรับได้เพราะว่าคนที่เทรดใน Olymp Trade กราฟตรงกันก็พอ ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ พวกเราล่ะอุตส่าห์นั่งสุมหัวกันตั้งนาน ใน Pantip คนก็พูดหลายประเด็นนะ สำหรับผมคืออ่านอย่างเดียว เพราะผมไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น

 16. ภู
  01.03.2023 at 19:01 — ตอบกลับ

  ผมว่า price action pdf ไทย ก้อดูง่ายเหมือนกันนะครับ การเทรด Olymp Trade ด้วยรูปแบบแท่งเทียน ผมว่ามันดูง่ายด๊ครับ มีสีบ่งบอกถึงค่าเงิน ขึ้น-ลง และดูไม่อยาก เราสังเกตุได้จากสีของแท่งเทียน

 17. นิว
  28.03.2023 at 17:11 — ตอบกลับ

  Olymp Trade กราฟตรงกันก็พอ ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ พวกเราล่ะอุตส่าห์นั่งสุมหัวกันตั้งนาน ใน Pantip คนก็พูดหลายประเด็นนะ สำหรับผมคืออ่านอย่างเดียว

 18. นุ
  30.03.2023 at 16:51 — ตอบกลับ

  ผมได้เทรดกับ Olymp Trade เป็นสร้างรายได้ที่ง่ายๆ ไม่ต้องใช้กลยุทธ์ใดๆ ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว แต่ทำไมต้องหากลโกง เพื่อนำมาใช้กับโอลิมเทรด มันเป็นอะไรที่สิ้นคิดมากครับ เพราะ ไม่ว่าคุณจะได้เงิน หรือหารายได้ได้เยอะ เมื่อถูกตรวจสอบจากโบร้กเกอร์ คุณเองก็จะถูกแบน และไม่สามารถหารายได้ได้อีก ซึ่งตอนนี้การที่จะหาโบร้กเกอร์ที่มีความเชื่อถือ ได้เงินจริง นั้นมีน้อยมากครับ หากคุณพลาดโอกาสหรือ ถูกแบนคุณจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆครับ

 19. นท
  07.04.2023 at 13:37 — ตอบกลับ

  การเทรด Olymp Trade เป็นการสร้างรายได้ที่ง่ายๆ ไม่ต้องใช้กลยุทธ์ใดๆเลย ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว แต่แปลกที่นักเทรด ทำไมต้องสรรหาแต่กลโกง เพื่อนำมาใช้กับโอลิมเทรด ซึ่งตอนนี้การที่จะหาโบร้กเกอร์ที่มีความเชื่อถือ ได้เงินจริง นั้นมีน้อยมากครับ หากคุณพลาดโอกาสหรือ ถูกแบนคุณจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆครับ

 20. ภาณุภัทร ตะลุมพุก
  20.04.2023 at 19:07 — ตอบกลับ

  ไม่มีวิธีไหนเทรดได้ดีไปกว่าการใช้กราฟแท่งเทียนแล้วครับ heiken ashi ก็ดีนะ แต่ยังต้องอาศัยทักษะในการอ่านอยู่นะผมว่า แต่ยังไงคนก็เทรดกราฟตามที่ตนเองถนัดล่ะครับ

 21. จตุภัทร กิตติธร
  24.04.2023 at 19:55 — ตอบกลับ

  ผมไม่คิดว่าแพทเทิร์นทั้งหลายเหล่านี้มันใช้ได้ผลและน่าสนใจทั้งหมดนะ แต่ผมว่าบทความของ olymp trade เหล่านี้มีประโยชน์ดีครับ เพราะมันช่วยให้คุณอ่านกราฟและสกัดข้อมูลออกมาได้มากเลยทีเดียว สุดท้ายแล้วการวิเคราะห์ก็คือปริมาณข้อมูลที่เราได้รับจากกราฟโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ

 22. เกิน
  28.04.2023 at 15:29 — ตอบกลับ

  การเทรด olymp trade เป็นสร้างรายได้ง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรใดๆเลย ก็สามารถทำกำไรได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะได้เงิน หรือหารายได้ได้เยอะ และไม่สามารถหารายได้ได้อีก ซึ่งตอนนี้การที่จะหาโบร้กเกอร์ที่มีความเชื่อถือ ได้เงินจริง นั้นมีน้อยมากครับ หากคุณพลาดโอกาสหรือ ถูกแบนคุณจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆครับ Olymp Trade กราฟตรงกันก็พอ ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ พวกเราล่ะอุตส่าห์นั่งสุมหัวกันตั้งนาน

 23. เค้ก
  04.05.2023 at 13:08 — ตอบกลับ

  ส่วนตัวผม บางเดือนก้อได้กำไรเล็กน้อย หลักร้อย และบางเดือนก้อถึงหลักพัน ก็ได้กำไรจากการเทรด Olymp Trade กำไรขาดทุน ฟอเร็ก Olymp Trade ผมจะใช้ SL และ TP ทุกครั้งที่เทรด เพราะว่าเทรด Forex มันต้องใช้เวลา และผมก้อต้องเรียนด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งจ้องคอมตลอดเวลา

 24. บาส
  17.05.2023 at 12:18 — ตอบกลับ

  ผมชอบมากแอพ Olymp Trade ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน ถอนเงิน บอกเลยมันสะดวกรวดเร็วมากๆเลย โดยเฉพาะเวลาถอน เห็นยอดเงินปุ๊ป ชื้นใจขึ้นมาเลยครับ และอีกอย่างเราชอบฟีเจอร์ของแอพนี้มากๆ และที่สุดเลยโล่นางฟ้า เสียก้ไม่เหมือนไม่เสีย สบายครับ Olymp trade ทำให้เราหลงรัก ทำให้เราอยากเทรดทุกวัน ทุกเวลาเลย เป็นงานอดิเรกได้เลยครับ แต่ทุกคนต้องเล่นแบบมีสตินะครับ อย่าใจร้อน หัวร้อนมากเกินไป ไม่งั้น จากที่จะได้กลับต้องเสียแน่ๆครับ

 25. โน๊ต
  29.05.2023 at 16:29 — ตอบกลับ

  Olymp Trade กราฟตรงกันก็พอ ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ พวกเราล่ะอุตส่าห์นั่งสุมหัวกันตั้งนาน ใน Pantip คนก็พูดหลายประเด็นนะ สำหรับผมคืออ่านอย่างเดียว เพราะผมไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ผมคิดว่าเราก้อเทรดและค่อยดูคอยศึกษาเอาดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้น มานั่งบ่น นั่งว่ามันก้อไม่ได้ช่วยอะไรหลอกครับ

 26. หนุ่ม
  04.06.2023 at 16:50 — ตอบกลับ

  ผมว่าทางเพจของ olymp trade เค้าแนะนำดีนะครับ ในการสอนในการเทรดและก้อการฝึกการเทรดการดูกราฟ ผมนี้พึ่งมาเทรดได้ไม่นาน แต่ผมก้อสามารถทำกำไรได้เลยครับ แต่ผมก้อต้องมีขีดกำกัดในการเล่นครับ ถ้าผมเล่นโดยที่ไม่ค่อยระวังนะ มีหวังผมหมดตัวแน่ๆครับ

 27. นัด
  27.06.2023 at 21:18 — ตอบกลับ

  การเทรดกับ Olymp Trade ดูแค่ให้กราฟตรงกันก็พอ ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ พวกเราล่ะอุตส่าห์นั่งสุมหัวกันตั้งนาน ใน Pantip คนก็พูดหลายประเด็นนะ สำหรับผมคืออ่านอย่างเดียว เพราะผมไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น ผมคิดว่าเราก้อเทรดและค่อยดูคอยศึกษาเอาดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้น มานั่งบ่น นั่งว่ามันก้อไม่ได้ช่วยอะไรหลอกครับ

 28. โอภาส ยอดยาใจ
  17.07.2023 at 10:48 — ตอบกลับ

  บล็อก Olymp Trade ทำให้ผมทึ่งตลอดเลยครับด้วยความละเอียดของบทความ โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน เยี่ยมมากครับ OT!

 29. บอส
  19.07.2023 at 11:46 — ตอบกลับ

  Olymp Trade ในกลุ่มเพื่อนที่ผมเทรดกัน พวกเราเคยเอาคอมมานั่งเทรดด้วยกัน แล้วก็ดูตัวเดียวกันด้วย ราคาก็ตรงกันนะ จุดเรามารู้ว่าใน Olymp Trade เขามีหน้าที่ดูราคาอ้างอิงย้อนหลังได้ คนเค้าก้อพูดหลายประเด็นนะครับในพันธ์ทิพย์ แต่เราก้อควรที่จะมีสติในการเล่นการเทรดนะครับ

 30. ธรรมศักดิ์
  05.12.2023 at 21:10 — ตอบกลับ

  การเข้าใจวิธีอ่านแท่งเทียนเหล่านี้มีประโยชน์ดีมากครับ เนื้อหามีประโยชน์ดี

 31. ขวัญ
  07.12.2023 at 01:19 — ตอบกลับ

  ผมยังเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดและเวลาที่ผมดูรูปแบบแท่งเทียน ผมสนุกับการเทรดมากขึ้น เพราะผมจะโฟกัสกับกราฟเพื่อหารูปแบบเดิม ๆ เสมอ
  ผมมีคำถามครับ เราสามารถเทรดโดยใช้รูปแบบแท่งเทียนอย่างเดียวเป็นกลยุทธ์การเทรดได้มั้ย หรือต้องอาศัยอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ด้วยครับ?

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

Price Action สูตรเทรด Olymp Trade ให้ได้กำไร ดาวน์โหลด PDF