อินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์ เป็น เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคสำหรับการเทรด Forex, หุ้น ฯลฯ เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่จะวิเคราะห์อย่างน้อย 1 ใน 5 จากตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด และปริมาณการซื้อขาย จากการคำนวณ Indicator Forex จะแสดงผล (พล็อตกราฟ) เป็นรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟดัชนีต่างๆ ออกมา ซึ่งหน้าต่างกราฟอินดิเคเตอร์เหล่านี้ อาจจะวางทับกราฟราคา หรือแยกเป็นอีกหน้าต่างก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของเครื่องมือ เช่น หากเป็น RSI ก็จะแยกเป็นหน้าต่าง Indicator ไว้ต่างหาก แต่หากเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA ก็จะวางทับกราฟราคาไปเลย เป็นต้น