โอลิมเทรด วิธีเทรดข่าว น้ำมันดิบ และการหาแหล่งข่าว

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

ในชีวิตประจำวันของเราพบเจอกับราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หลายคนอาจคิดว่าผลกระทบของราคาน้ำมันคงมีเพียงว่าวันนี้จะได้จ่ายค่าน้ำมันรถเท่าไร แต่การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมีอิืธิพลมากกว่านั้น มันสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนได้ตลอดเวลา  

เมื่อโลกหมุนไป ยุคสมัยเปลี่ยน จากการใช้พลังงานถ่านหินก็เปลี่ยนมาใช้ น้ำมันดิบ เป็นแหล่งพลังงานหลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในปิโตรเลียมพลาสติกยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย เรามาดูกันว่าราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างไรและมีผลกระทบอะไรบ้าง นักลงทุนสามารถทำอะไรได้บ้างกับราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างนี้  

น้ำมันดิบ คือ อะไร? 

Crude oil คือ น้ำมันดิบ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอน และสารอินทรีย์อื่น ๆ สามารถกลั่นเพื่อผลิตเป็นปิโตรเลียมดีเซล ปิโตรเคมี (เช่นพลาสติก) ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้  

น้ำมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและมีความสำคัญของเศรษฐกิจโลก มีข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ว่ามีปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านบาร์เรลต่อวัน จึงนับได้ว่าสินค้านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราและนักลงทุนอย่างมาก   

คลิ๊กอ่านความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบรนท์กับน้ำมันดิบได้ที่นี่  

อะไรบ้างที่มีผลต่อราคาน้ำมัน?

แน่นอนว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การตั้งราคาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ราคาน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเหล่านี้

1. การขุดเจาะ สกัด และกลั่น

ต้นทุนในกระบวนการขุดเจาะ สกัด และการกลั่นของน้ำมันดิบสูงมาก เพราะน้ำมันสำรองมีอยู่ลึกลงไปใต้ดิน จึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในนำน้ำมันดิบออกมาจากใต้ดิน ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการขุดเจาะ ประสิทธิภาพและความล้มเหลวของเครื่องมือที่ใช้ในการขุดเจาะ สกัด และกลั่นน้ำมัน จึงเป็นสิ่งมีผลโดยตรงต่อราคาน้ำมัน เช่น หากต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น หรือเครื่องมือในอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันมีราคาเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย 

2. อุปสงค์และการบริโภค

ประเทศที่มีการใช้น้ำมันเป็นอันดับต้นๆคือสหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยญี่ปุ่น จีน และประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป เช่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ประเทศเหล่านี้มีความต้องการน้ำมันดิบในระดับสูงเพื่อใช้ในด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของตน ดังนั้น ความต้องการทางอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีผลต่อราคาน้ำมันทั่วโลก เช่น หากน้ำมันคงคลังในประเทศนั้นเหลือน้อย ก็เป็นสัญญาณว่ามีความต้องการนำเข้าน้ำมันเพื่อมาเก็บในคลังเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้น 

3. อุปทานและการเข้าถึง

อุปทานหรือความสามารถในการกระจายน้ำมันไปยังผู้บริโภคอาจมีการเพิ่ม-ลดด้วยปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ การเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และอัตราความยากจนสามารถทำให้อัตราการบริโภคลดลงได้ โดยทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือไม่มีกำลังมากพอที่จะนำเข้าน้ำมันดิบได้ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองและการก่อจลาจลก็อาจนำไปสู่การลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันและการแย่งชิงสินค้านำเข้าได้ด้วย และเมื่อนำเข้าไม่ได้หรือได้น้อย ปริมาณน้ำมันในประเทศก็มีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นได้ เช่น หากมีความชุลมันทางการเมือง ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ ไม่สามารถนำเข้าน้ำมันได้ ราคาน้ำมันภายในประเทศก็จะสูงขึ้น เพราะน้ำมันภายในประเทศเหลือน้อยลง  

4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และพายุ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้และความเสียหายนั้นก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ขุดเจาะและโรงกลั่น อาจทำให้อัตราการผลิตน้ำมันลดลงหรือล่าช้าได้ เหตุการณ์ไฟไหม้ เครื่องจักรทำงานผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ก็ทำให้การผลิตล่าช้าในช่วงระหว่างการซ่อมแซมได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้อุปทานน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้น เช่น หากการผลิตมีปัญหาติดขัดไม่สามารถผลิตหรือขุดเจาะได้มาก ราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้น

ข่าวไหนบ้างที่สำคัญและควรติดตาม?

ในบรรดารายงานเกี่ยวกับน้ำมันทั้งหมด จะมีอยู่ 2 ฉบับที่คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงและใช้เป็นโอกาศในการเข้าเทรดได้คือ

น้ำมันในสินค้าคงคลังของ DOE

รายงานข้อมูลสินค้าคงคลังประเภทน้ำมันของกระทรวงพลังงาน (Department of Energy Oil Inventory Report) และประมาณปริมาณน้ำมันที่เก็บสะสมไว้ในคลังของสหรัฐอเมริกา ที่จะมีรายงานออกมาทุกวันพุธ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันมากที่สุด นักลงทุนจึงต้องตรวจสอบอัตราความต้องการน้ำมันขกงสหรัฐฯเป็นประจำ โดยอ้างอิงจากปริมาณน้ำมันคงเหลือในคลังน้ำมันของสหรัฐอเมริกา

รายงานตลาดน้ำมันของกลุ่ม OPEC

รายงานตลาดน้ำมันของกลุ่ม OPEC เหล่านี้เป็นรายงานประจำเดือนและประจำปี ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC ซึ่งเป้าหมายการผลิตและปริมาณที่กำหนดของพวกเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในตลาดโลกได้  

วิธีการเทรดข่าวน้ำมัน

สินทรัพย์ที่คุณสามารถเทรดเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันดิบโดยตรงในแพล็ตฟอร์มการเทรดออนไลน์ Olymp Trade คือ BRENT olymp-trade-brent-oil โดยมีการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ คือ หากคุณคาดการณ์ว่ารายงานเกี่ยวกับน้ำมันที่กำลังจะประกาศจะส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ให้คุณกดเทรดขึ้น (BUY) หรือหากคุณคาดการณ์ว่ารายงานเกี่ยวกับน้ำมันที่กำลังจะประกาศจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง ให้คุณกดเทรดลง (SELL) ซึ่งสามารถทำกำไรได้ในการเทรดสั้น ทั้งแบบ FTT และ Forex   

หาข่าวเศรษกิจได้จากที่ไหน?

แหล่งข่าวนั้นมาจากทั้งมีเดีย เว็บไซต์ และจากนักลงทุนด้วยกันที่รวมตัวแบ่งปันความคิดเห็น การวิเคราะห์ข่าวที่มีประโยชน์กับการเข้าออเดอร์ โดยรวมกันอยู่ในกลุ่มเฟสบุ๊คนี้ “Olymp Trade Thailand ชุมชนออนไลน์ นักเทรด  

สรุป

ข่าวเศรษฐกิจไม่สามารถคาดการณ์ได้เเม่นยำ 100% ทุกครั้ง ดังนั้นแม้คุณจะเป็นสายเทรดข่าว ก็ไม่ควรมองข้ามการจัดการวางแผนเงินทุนในการเทรด และหากคุณกำลังคิดว่าจะเทรดตามการวิเคราะห์ข่าวของคนอื่นในกลุ่ม คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดของตัวเอง เพราะถึงแม้จะฟังการวิเคราะห์ของเพื่อนๆเทรดเดอร์คนอื่นๆในกลุ่ม แต่การตัดสินเจ้าเข้าออเดอร์ควรมาจากการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผมของคุณเองจึงจะมีประสิทธิภาพ

รวมวิธี Olymp Trade ฝากเงิน ถอนเงิน อย่างละเอียด

olymptrade-login

เทรดเดอร์แทน สอนเทรด Olymp Trade สาธิต เงินจริง

 

olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4.80 out of 5)
Loading...

11 ข้อคิดเห็น

 1. TAI
  03.12.2020 at 17:25 — ตอบกลับ

  แล้วเราจะไปหาแหล่งข่าวของ Olymp Trade มาได้จากที่ไหนหรอคะ แล้ววิธีเทรดข่าวคืออะไรเทรดแบบไหนสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเราควรทำอย่างไรการการเทรดเหล่านี้บ้างหรอคะ แล้วน้ำมันดิบคืออะไรไรเกี่ยวอะไรกับโอลิมเทรดหรอเราสามารถหาแห่งข่าวจากกลุ่ม Olymp Trade ชุ่มชนออนไลน์นักเทรดได้ไหมเพราะเท่าที่เราเทรดมาเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกน๊้เลยนะคะแล้วเราจะเจอแบบนี้ในชีวิตประจำวันของเราหรือป่าวคะก็เท่าที่รู้คือเทรดกับโอลิมเทรดแค่นั้นเองค่ะรู้แค่เป็นการลงทุนได้กำไรแค่นั้นแต่แหล่งข่าวยังไม่เคยรู้เลย

 2. น้องนุ่น
  06.12.2020 at 16:27 — ตอบกลับ

  เราก็เทรดกับ Olymp Trade มานานพอสมควรแล้วนะ แต่ทำไมวิธีเทรดข่าวเรื่องน้ำมันดิบและการหาแหล่งข่าวอะไรนี่เลยนะ เราจะไปหาได้จากที่ไหนแล้วโอลิมเทรดมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอ แล้วเรื่องน้ำมันดิบคืออะไร แล้วเทรดข่าวนี่เทรดยังไงเราเทรดกับโอลิมเทรดมานะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแต่อย่าว่าโอลิมเทรดธรรมดาเทรดสบายกว่าเยอะเลยเราว่าเทรดง่ายดีนะแถมยังเทรดสนุกอีกด้วยนะแต่เทรดข่าวนี่เรายังไม่รู้เทรดยังไงแล้วมีผลต่อการเทรดไหมคะ

 3. ไออุ่น
  14.12.2020 at 18:15 — ตอบกลับ

  เราก็อยากรู้เหมือนกันว่า Olymp Trade มีวิธีเทรดแบบน้ำมันดิบยังไงคือเราเทรดกับโอลิมเทรดมาเรายังไม่รู้เลยว่าโอลิมเทรดมีการเทรดแบบนี้ด้วยคือเรางงมากๆแล้วก็อยากรู้มากๆว่าเทรดกันยังไงแล้วเราจะสามารถไปหาแหล่งข่าวได้จากที่ไหนหรอคะเราอยากจะลองศึกษาบ้างจะไปหาแหล่งข่าวจากที่ไหนแล้วเทรดแบบน้ำมันดิบนี่เทรดยังไงหรอเทรดแบบได้กำไรไหมเทรดแบบไหนแล้วได้เงินไหมได้เงินจากอะไรเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะจริงๆคือตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลย

  • Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด
   19.03.2021 at 01:23 — ตอบกลับ

   ขอบคุณสำหรับคอมเม้นท์จ้า ขอเชิญเข้ากลุ่มเฟส https://www.facebook.com/groups/OlympTradeThai/
   หรือกลุ่มไลน์ https://line.me/ti/g2/ORCVJ3KCo3QZEkIrlGJplg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
   ขออภัยหากคุณเข้าร่วมกลุ่มแล้ว หวังว่าวีดีโอและช่องของเราจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจ้า

  • Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด
   22.05.2021 at 23:10 — ตอบกลับ

   ใครมีปัญหาทางเทคนิคใดๆ สามารถติดต่อซัพพอร์ทให้ทำการตรวจสอบได้ทันที แค่ไปที่เว็บ www.olymptrade.com ตรงมุมขวาบน สามารถติดต่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แชทสดได้เลยจ้า
   วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่โอลิมเทรด:
   https://olymp-trade.org/olymp-trade-contact/

 4. น้ำอ้อย
  17.12.2020 at 16:12 — ตอบกลับ

  Olymp Trade เขามีวิธและขั้นตอนเทรดยังไงบ้างหรอคะ แล้ววิธีเทรดข่าวนี่เทรดยังไงบ้างหรอคะ แล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงหรอ แล้วเทรดน้ำมันดิบเป็นยังไงเขาจะเทรดเหมือนกันที่เทรดกับ Olymp Trade ไหมแล้วเราจะเทรดแบบไหนใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดแล้วถ้าเราจะไปหาแหล่งข่าวเราจะสามารถไปหาได้จากที่ไหนแล้วแหล่งข่าว Olymp Trade เป็นยังไงเป็นเหมือนข่าวทั่วๆไปไหม เราจะพบเจอได้จากที่ไหนได้บ้าง น้ำมันดินคืออะไรหรอเราจะไปค้นหาในกลุ่ม Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรดได้ไหม

 5. Panuwat
  20.12.2020 at 23:28 — ตอบกลับ

  ผมอยากรู้วิธีเทรดข่าว Olymp Trade มากๆเลยว่าเขาเทรดยังไงสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเขามีระบบในการเทรดน้ำมันยังไงแล้วจะสามารถได้กำไรไหมแล้วเทรดเดอร์มือใหม่ล่ะค่ะเขาต้องทำยังไงบ้างครับ แล้วจะไปหาแหล่งข่าวมาจากที่ไหนได้บ้าง แล้วผมจะสามารถพบเจอกับราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆได้อย่างไรและได้จากที่ไหน แล้วน้ำมันดิบคืออะไรหรอคะ ทำยังไงผมถึงจะเทรดได้ผมควรทำยังไงดีแล้วเขามีอะไรให้เทรดนอกจากน้ำมันใหมครับฝากถอนล่ะฝากถอนยังไงผ่านอะไร

 6. เจนนิเฟอร์
  24.12.2020 at 23:50 — ตอบกลับ

  ก็ไม่แปลกที่ Olymp Trade จะมีการเทรดข่าวหรือเทรดน้ำมันดิบเพราะเป็นการตลาดเหมือนกัน เรามีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ลงทุนแค่นั้นแต่ถ้าอยากจะศึกษาจริงๆก็สามารถศึกษาก่อนที่จะเทรดได้เพราะเขามีแหล่งข่าวให้เราคอยศึกษาอยู่ทั่วไปแล้วยังทำให้เราเรียนรู้ไปในตัวได้อีกด้วยนะ แต่การเทรดต่อครั้งเราก็ควรต้องดูให้ดีก่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเทรดพลาดมาก็โทดใครไม่ได้ด้วย แต่ถ้าสงสัยอะไรเขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละ

 7. ลินลี่
  26.12.2020 at 23:35 — ตอบกลับ

  การที่เราเทรด Olymp Trade และน้ำมันดิบหรือไม่ก็เทรดข่าวก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนะเราว่าจะเทรดแบบไหนก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องเทรดแบบเดิมอยู่เป็นประจำก็ได้นิ แล้วเทรดทางไหนที่เทรดแล้วทำให้เราได้กำไรดีเราก็ควรเทรดอันนั้นนะแต่เทรดข่าวเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเเม่นยำนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็คงต้องไปหาข้อมูลกันเองเอง และใครที่จะเข้ามาเทรดข่าวก็ควรต้องรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วเพราะเทรดข่าวนั้นก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเทรดไม่ได้เลย

 8. pontip
  28.12.2020 at 23:13 — ตอบกลับ

  เราจะสามารถรู้ได้ไงว่า Olymp Trade มีวิธีเทรดข่าวแล้วก็เทรดน้ำมันดิบ แล้วเทรดข่าวนี่ต้องเทรดแบบไหนเทรดยังไงต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วสามารถเทรดได้กำไรมากหรือน้อยแล้วเทรดน้ำมันดิบล่ะควรจะเทรดยังไงแบบไหนแล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงเราจะใช้เครื่องมือไหนมาช่วยในการเทรดได้บ้าง แล้วน้ำมันดิบคืออะไรทำไมไม่เทรดเหมือนๆกันกับระบบอื่นๆล่ะแล้วน้ำมันดิบนี่มีอะไรน่าสำคัญๆบ้างหรอเราจะเทรดยังไงถึงจะได้กำไนเยอะๆล่ะเราว่าเขาต้องมีสูตรนะ

 9. ทีมมี่
  31.12.2020 at 21:57 — ตอบกลับ

  เทรดข่าว Olymp Trade นี่เป็นยังไงบ้างแล้วมีการพูดถึงกันอยางไรแล้วจะทำยังไงในการเทรดข่าวแล้วการเทรดน้ำมันดิบล่ะเราจะสามารถรู้ได้ยังไงถ้าคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนจะรู้ได้ยังไงOlymp Trade ว่าเทรดแบบไหนใช้หลักการเทรดยังไงบ้างแล้วผมจะสามารถรู้ได้ยังไงต้องไปศึกษาได้จากที่ไหนได้บ้างถ้าเป็นนักเทรดมือใหม่จะต้องไปหาข่าวจากที่ไหนต้องศึกษาจากที่ไหนได้บ้างผมก็ไม่คยเทรดข่าวมาก่อนเลยผมต้องทำอย่างไรก่อนเป็นขั้นตอนแรกหรอครับ

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

โอลิมเทรด วิธีเทรดข่าว น้ำมันดิบ และการหาแหล่งข่าว