เอกสารการศึกษาการเทรดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างกำไรบนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade อ่านหนังสือไม่กี่หน้า จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร คุณพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือยัง? นี่คือ Price Action ไฟล์ pdf ภาษา ไทย                            

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” ซึ่งหลายคนผ่านการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาบ้างแล้ว หรือแม้แต่ใช้อยู่เป็นประจำ แต่หากคุณสามารถรู้จักที่มาที่ไปของของเครื่องที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละอย่างแล้ว ก็จะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจ                                 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ อะไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ การวิเคราะห์โดยอาศัยพฤติกรรมของราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการซื้อขายของผู้ซื้อขายในตลาด หรือสามารถพูดได้ว่าเป็นการวิเคราะห์จิตวิทยาของผู้ซื้อขายในตลาด ซึ่งเป็นสาเหตุของราคา กระบวนการคิดนี้มีหลักอ้างอิงอยู่ 3 ประการ คือ 

1. พฤติกรรมของราคา

ราคาที่แสดงออกมานั้น แฝงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว กล่าวคือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของสินทรัพย์และค่าเงินของแต่ละประเทศ รวมถึงค่าเงินดิจิตอล ( Cryptocurrency ) ย่อมส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในสิ่งนั้น และต่อมามีผลต่อราคา เนื่องจากราคาถูกกำหนดจาก อุปสงค์ (แรงซื้อ) และอุปทาน (แรงขาย) ดังนั้นหากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงบวก แรงซื้อก็จะมากกว่าแรงขาย ส่งผลให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ แน่นอนว่าจะทำให้เกิดแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ส่งผลให้ราคามีการปรับตัวลดลงได้

2. ราคามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับคลื่น 

หากคุณไปทะเล และนั่งพิจารณาคลื่นในทะเล คุณจะพบว่าคลื่นทะเลมีการก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ จนกลายเป็นคลื่นก้อนโตและทลายลงในชั่วขณะสูงระดับน้ำทะเลเหมือนเดิม ลักษณะเช่นนี้เหมือนกับกราฟราคาที่มีการก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ และดิ่งลงมาบ้าง ก่อนที่จะก่อตัวขึ้นเป็นคลื่นลูกใหม่ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ส่วนความสูงและความลึกของคลื่น อาจจะจะเล็กหรือใหญ่กว่าคลื่นลูกก่อน

3. รูปแบบหรือพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในอดีต 

ราคาที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาในปัจจุบันและอนาคตได้ หากคุณย้อนกลับไปดูประวัติราคาของสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงิน คุณจะพบเห็นพฤติกรรมกราฟราคาที่คล้ายๆกันหลายครั้ง หรืออาจเรียกได้ว่า “ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตัวมันเอง” เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีพื้นฐานการวิเคราะห์มาจากราคาและปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่เป็นตัวสะท้อนผลสุทธิของแหล่งข้อมูล (information set) ราคาและปริมาณการซื้อขายเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอก จิตวิทยาของผู้ซื้อขายในตลาด ในแง่ของความเชื่อมั่นในตัวสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงินเหล่านั้น ซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ความรู้สึกเช่นความเชื่อมั่น ความกลัว ความไม่ไว้วางใจ ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นรูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีต จึงยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน นักเทรดจึงสามารถใช้พฤติกรรมราคาในอดีตเพื่อวิเคราะห์ราคาในปัจจุบันและอนาคตได้ คลิ๊กเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของกราฟแท่งหรือกราฟแท่งเทียนได้

สูตรเทรด Olymp Trade รูปแบบกราฟ

หากคุณอยู่ในชุมชนออนไลน์ที่พูดคุยกันเรื่องการเทรด คุณจะได้พบเห็นบางคนพูดถึงการเทรดด้วยการดูกราฟเปล่า สูตรการเทรดนี้เป็นหนึ่งในการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟที่สำคัญ (Technical Chart Patterns) มีดังต่อไปนี้ 

1. สามเหลี่ยมปากอ้า (Broadening Formation)

รูปสามเหลี่ยมปากอ้า (Broadening Formation) หากเกิดขึ้นในตลาดขาขึ้น จะแสดงสัญญาณให้เทรดเดอร์เข้าออเดอร์ SELL แต่หากเกิดขึ้นในตลาดขาลง จะแสดงสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ BUY นอกจากนี้ยังควรใช้สัญญาณ Bearish Divergence และ Bullish Divergence ในการวิเคราะห์เพื่อความแม่นยำมากขึ้นด้วย broadening-formation

2. กราฟรูปสองยอด (Double Top and Bottom)

กราฟรูปสองยอดนี้ ถ้าเกิดขึ้นในตลาดขาขึ้นเราเรียก Double Top ซึ่งแสดงสัญญาณการสิ้นสุดตลาดขาขึ้น เตือนให้นักเทรดระวังการกลับตัวของเทรนด์ ควรใช้ประกอบสัญญาณ Bearish Divergence ประกอบด้วย บริเวณยอดที่สองมักมีปริมาณการซื้อขายลดลงด้วย มักส่งสัญญานให้นักเทรดเข้าออเดอร์ SELL  แต่หากกราฟสองยอดนี้เกิดขึ้นในตลาดขาลง เราเรียก Double Bottom ที่แสดงสัญญาณการสิ้นสุดตลาดขาลง ส่งสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ BUY โดยยอดที่สองมักมีปริมาณกายซื้อขายเพิ่มขึ้น ควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bullish Diverence ด้วย  double-top-double-bottom

3. กราฟรูปสามยอด (Triple Top and Bottom)

กราฟรูปสามยอด (Triple Top and Bottom) หากเกอดขึ้นในช่วงตลาดขาขึ้น เราเรียกว่า Triple Top ที่แสดงสัญญาณการสิ้นสุดตลาดขาขึ้น และส่งสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ SELL เราจะสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในยอดที่สองและสาม ในการวิเคราะห์ให้ใช้ร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence จึงจะมีความแม่นยำมากขึ้น แต่หากกราฟรูปสามยอดเกิดขึ้นในตลาดขาลง จะเรียกว่า Triple Bottom แสดงสัญญาณการสิ้นสุดตลาดขาลง และส่งสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ BUY เราจะสามารถสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในยอดที่สองและสาม ควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bullish Divergence เพื่อความแม่นยำมากขึ้น

triple-top-and-bottom

4. กราฟรูปศีรษะและหัวไหล่ (Head and Shoulders)

กราฟรูปศีรษะและหัวไหล่ จะมีลักษณะคล้ายศีรษะของคนที่มีหัวใหญ่อยู่ทั้งสองข้าง หากเกิดรูปแบบนี้ในขาขึ้น เรียกว่า Head and Shoulders แสดงภาวะการสิ้นสุดตลาดขาขึ้น ส่งสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ SELL ข้อสังเกตุของกราฟรูปแบบนี้คือ ปริมาณการซื้อขายลดลง และควรใช้ร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence เพื่อความแม่นยำมากขึ้น               

หากเกิดรูปแบบกราฟนี้ในตลาดขาลง เรียกว่า Inverted Head and Shoulders แสดงการสิ้นสุดของตลาดขาลง ส่งสัญญาณให้นักเทรดเข้าออเดอร์ BUY โดยรูปแบบกราฟนี้สังเกตได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence 

                  head-and-shoulders

นอกจากรูปแบบกราฟแล้ว ยังมีรูปแบบแท่งเทียน ที่สามารถใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลด Price Action ไฟล์ pdf ภาษา ไทย ฟรี

 

26 แท่งเทียน รูปแบบ พิจาราณาเทรด Olymp Trade

 1. Piercing Pattern – เทรดขึ้น / Dark Cloud Cover – เทรดลง
 2. Morning Star – เทรดขึ้น / Evening Star – เทรดลง
 3. Morning Doji Star – เทรดขึ้น / Evening Doji Star – เทรดลง
 4. Bullish Engulfing – เทรดขึ้น / Bearish Engulfing – เทรดลง price-action-pdf-file-thai-language
 5. Bullish Harami – เทรดขึ้น / Bearish Harami – เทรดลง
 6. Bullish Harami Cross – เทรดขึ้น / Bearish Harami Cross – เทรดลง
 7. Bullish Doji Star – เทรดขึ้น / Bearish Doji Star – เทรดลง
 8. Bullish Dragonfly Doji – เทรดขึ้น / Bearish Dragonfly Doji – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-5-8
 9. Hammer – เทรดขึ้น / Hanging Man – เทรดลง
 10. Inverted Hammer – เทรดขึ้น / Shooting Star – เทรดลง
 11. Bullish Belt Hold – เทรดขึ้น / Bearish Belt Hold – เทรดลง
 12. Bullish Gravestone Doji – เทรดขึ้น / Bearish Gravestone Doji – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-9-12
 13. Three Inside Up – เทรดขึ้น / Three Inside Down – เทรดลง
 14. Tweezer Bottoms – เทรดขึ้น / Tweezer Tops – เทรดลง
 15. Bullish Abandoned Baby – เทรดขึ้น / Bearish Abandoned Baby – เทรดลง
 16. Bullish Marubozu – เทรดขึ้น / Bearish Marubozu – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-13-16
 17. Bullish Spinning Top – เทรดขึ้น / Bearish Spinning Top – เทรดลง
 18. Bullish Long-legged Doji – เทรดขึ้น / Bearish Long-legged Doji – เทรดลง
 19. Bullish Kicking Pattern – เทรดขึ้น / Bearish Kicking Pattern – เทรดลง
 20. Three Bullish Soldier – เทรดขึ้น / Three Bearish Soldier – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-17-20
 21. Bullish On Neck Line – เทรดขึ้น / Bearish On Neck Line – เทรดลง
 22. Bullish Separating Lines – เทรดขึ้น / Bearish Separating Lines – เทรดลง
 23. Bullish Tri Star – เทรดขึ้น / Bearish Tri Star – เทรดลง
 24. Long Lower Shadow – เทรดขึ้น / Long Upper Shadow – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-21-24
 25. Bullish Meeting Line – เทรดขึ้น / Bearish Meeting Line – เทรดลง
 26. Bullish Stick Sandwich – เทรดขึ้น / Bearish Stick Sandwich – เทรดลง olymptrade-candle-pattern-25-26

แจก! คัมภีร์เรียนเทรด Olymp Trade ฉบับเต็ม 

สรุป

ไฟล์คัมภีร์เรียนเทรด ที่มีให้ดาวน์โหลดในบทความนี้ เป็นไฟล์ที่มีเนื้อหาทั้งหมดกว่า 240 หน้า นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ด้านการเทรดอย่างเต็มรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไว้อ่านเป็นหนังสือออนไลน์ได้ฟรี ไม่จำเป็นต้องถือหนังสือเป็นเล่ม เปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา                     

การเทรด Olymp Trade ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ การศึกษาจากคัมภีร์เทรดโอลิมเทรดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักเทรดเป็นอย่างมาก แม้ว่าในตลาดการเงินไม่มีความแน่นอน แต่ทุกหัวข้อที่รวบรวมไว้ในคัมภีร์เทรดก็ครอบคลุมสถานการณ์เกือบทั้งหมดในตลาดให้ได้ศึกษาแล้ว อย่าลืมแชร์บทความนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้เรียนการเทรดอย่างเต็มรูปแบบด้วยกัน register-trading-account-button

  olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ  

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.86 out of 5)
Loading...

ไม่มีความคิดเห็น

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

Price Action ไฟล์ pdf ภาษา ไทย เทรด Olymp Trade ด้วย รูปแบบกราฟ