10 รูปแบบ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ไม่มีเนื้อเทียน ต้องเทรดขึ้นหรือลง?

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

การเทรด Olymp Trade Forex เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดด้วยการสร้างกำไรที่มีความเสี่ยงน้อยลง การเทรดโดยพิจารณาจากรูปแบบ แท่งเทียน (Candlestick) โดยเฉพาะเมื่อเกิดการตรึงราคาที่แท่งเทียนไม่ค่อยเคลื่อนไหวจนกเกิด Doji (ราคาเปิดและปิดเท่ากัน) 10 วิธีการพิจารณาเข้าออเดอร์ในแต่ละรูปแบบมีดังนี้ 

รูปแบบ แท่งเทียนไม่มีเนื้อ เพื่อเทรด Olymp Trade ฟอเร็ก

1.Morning doji star pattern กับ Bearish Evening Doji Star

3-up-morning-Doji-star

Morning doji star pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากรูปแบบที่เหมือน Morning star แตกต่างเพียงแท่งเทียนที่ (2) เปลี่ยนจากแท่งเทียนขนาดเล็กเป็น DOJI แทน       

3-down-Evening-Doji-star

Bearish Evening Doji Star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากรูปแบบเหมือน Evening Star  แตกต่างเพียงแท่งเทียนที่ (2) จากแท่งเทียนขนาดเล็กเป็น DOJI แทน       

2.Bullish Harami Cross กับ Bearish Harami Cross 

6-up-bullish-Harami-cross

Bullish Harami Cross เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากการเกิด Doji Line (ราคาเปิดกับปิดเท่ากัน) คือแท่งเทียน(2)เปิดห่างจากจุดปิดของแท่งเทียน(1)จนเป็นช่องว่าง ความสูง-ต่ำของไส้เทียน Doji จะไม่เกี่ยว ถ้าจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ในแท่ง(3)ควรเป็นสีเขียว โดยมีราคาเปิดแบบกระโดดเป็น gap หรือ มีราคาปิดที่สูงขึ้นจาก doji (2) จึงกดเทรดขึ้นได้    

6-down-bearish-Harami-cross

Bearish Harami Cross เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่ง(2) Doji Line (ราคาเปิดกับปิดเท่ากัน) เปิดห่างจากจุดปิดของแท่งเทียน(1)จนเป็นช่องว่าง ความสูง-ต่ำของไส้เทียน Doji จะไม่เกี่ยว หากจะให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นต้องรอแท่งเทียน(3)ถ้าเป็นสีแดงจึงจะกดลงได้     

3.Bullish Doji star กับ Bearish Doji star

7-up-bullish-Doji-Star

Bullish Doji star เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียน(2)ที่เกิดเป็น Doji Line ขึ้น (ราคาเปิดกับปิดเท่ากัน) มีจุดเปิดต่ำกว่าจุดปิดของแท่งเทียน(1)สีเเดงมากเป็นช่องว่าง โดยไส้เทียนของ Doji จะต่ำหรือสูงกว่าแท่งเทียน(1)ก็ได้ ถ้าในแท่งที่ (3) เป็นสีเขียวก็กดเทรดขึ้นเมื่อสิ้นสุดเเท่ง(3)ได้เลย     7-down-Bearish-Doji-Star

Bearish Doji star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่เกิดเป็น Doji Line ขึ้น(ราคาเปิดกับปิดเท่ากัน) มีจุดเปิดสูงกว่าจุดปิดของแท่งเทียน(1)สีเขียวจนเป็นช่องว่าง โดยไส้เทียนของ Doji จะสูงหรือต่ำจากแท่งเทียนสีเขียวก็ได้ ถ้าในแท่ง(3)เกิดแท่งเทียนสีแดงก็กดเทรดลงเมื่อสิ้นสุดแท่ง(3)ได้เลย  

4.Bullish Dragonfly Doji กับ Bearish Dragonfly Doji 

8-up-Bullish-Dragonfly-Doji

Bullish Dragonfly Doji เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่ไม่มีเนื้อเทียน คล้ายๆกับ hammer โดยเกิดขึ้นจากจุดที่ต่ำสุดหรืออยู่ในช่วงระหว่างขาลง (Downtrend) ปัจจัยที่สำคัญ รูปแบบ dragonfly doji จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้าแท่ง(3)เกิดเป็นสีเขียว และยิ่งเปิดด้วยราคาที่เกิด gap หรือราคาปิดที่ระดับสูงกว่า dragonfly doji มากๆ ก็ให้กดเทรดขึ้นได้เลย

  8-down-Bearish-Dragonfly-Doji

Bearish Dragonfly Doji  เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดในช่วงขาขึ้น (Uptrend)  ซึ่งรูปแบบ dragon fly ก็คล้าย hanging man เช่นกัน ต่างกันตรงที่ dragon fly ไม่มีเนื้อเทียน รูปแบบ bearish dragonfly doji จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ถ้ามีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นในแท่งถัดมา และยิ่งถ้าราคาที่เปิดเกิด gap หรือราคาปิดที่ระดับต่ำกว่า dragonflydoji มากๆก็กดเทรดลงได้เลย  

5.Hammer กับ Hanging Man 

9-up-Hammer

Hammer เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนในเทรนด์ขาลงที่มีรูปร่างคล้ายฆ้อน (ตัวเทียนจะเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้) มีเนื้อเทียนขนาดเล็กที่ยอดและมีไส้เทียนด้านล่างยาวอย่างน้อยเป็น 2 เท่าของเนื้อเทียน ส่วนไส้เทียนด้านบนจะมีหรือไม่มีก็ได้ (ไม่มีจะดีกว่า) แสดงถึงการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น จึงกดเทรดขึ้นได้เลย  

9-down-Hanging-Man

Hanging Man เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนในเทรนด์ขาลงที่มีรูปร่างคล้ายฆ้อน (ตัวเทียนจะเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้) มีเนื้อเทียนขนาดเล็กที่ยอดและมีไส้เทียนด้านล่างยาวอย่างน้อยเป็น 2 เท่าของเนื้อเทียน ส่วนไส้เทียนด้านบนจะมีหรือไม่มีก็ได้ (ไม่มีจะดีกว่า) แสดงถึงการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง จึงกดเทรดลงได้เลย    

6.Bullish Inverted Hammer กับ Shooting Star

10-up-Inverted-Hammer

Bullish Inverted Hammer เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนขนาดเล็กสีอะไรก็ได้อยู่ข้างล่าง มีไส้เทียนข้างบนที่ยาวอย่างน้อยมากกว่าเนื้อเทียน 2 เท่า ถ้าแท่งถัดไปเป็นแท่งเทียนสีเขียว จึงกดเทรดขึ้นได้เลย    

10-down-Shooting-Star

Shooting Star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนสั้นแต่มีไส้บนยาว (Upper Shadow) ส่วนไส้ด้านล่าง( Lower Shadow)จะสั้นหรือไม่มีเลยก็ได้ (ถ้าไม่มีจะดีกว่า) Shooting Star จะเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น ถ้าแท่งเทียนถัดไปเป็นสีแดงจึงกดเทรดลงได้เลย    

7.Bullish Gravestone Doji กับ Bearish Gravestone Doji 

12-up-Bullish-Gravestone-Doji

Bullish Gravestone Doji เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียน Grave Stone Doji (2) ที่มีราคาเปิดเท่ากับราคาปิด จะประกอบด้วยไส้เทียนด้านบน (Upper Shadow)เท่านั้น จะไม่มีไส้เทียนด้านล่าง ( lower Shadow) ซึ่งก่อนหน้านี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงขาลง หากแท่งเทียนถัดไป(3)เป็นทีเขียวและมีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของ doji  และหากเปิดแบบมีช่องว่างมากเท่าไหร่ ความแม่นยำในการกดเทรดขึ้นจะมากเท่านั้น     12-down-Bullish-Gravestone

Bearish Gravestone เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียน(2)มีราคาเปิดเท่ากับราคาปิด และมีไส้เทียนเกิดขึ้นอยู่ด้านบน ซึ่งก่อนหน้านี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่มีแท่งเทียนสีเขียวแสดงถึงแรงซื้อสะสมมาอย่างต่อเนื่องจนเกิด Bearish Gravestone Doj หากเเท่งเทียนถัดมา(3)เป็นสีแดงอีกแท่งก็กดเทรดลงได้เลย    

8.Bullish Abandoned Baby กับ Bearish Abandoned Baby

15-up-Bullish-Abandoned-Baby

Bullish Abandoned Baby เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียน(2) ที่เหมือนเครื่องหมายบวก (Doji Star) ซึ่งรูปเครื่องหมายบวกนั้นได้กระโดดลงห่างจากแท่งเทียน(1)จนเป็นช่องว่าง หลังจากนั้นเกิดมีแท่งเทียนสีเขียว(3)กระโดดขึ้นห่างเป็นช่องว่างอีกครั้ง แล้วมีไส้เทียนยื่นออกมาจะเป็นบนหรือล่างก็ได้ ขอให้ไม่ติดกัน นั่นคือสัญญาณบ่งบอกแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาขึ้น  

15-down-Bearish-Abandoned-Baby

Bearish Abandoned Baby เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียน(2)ที่มีรูปเหมือนเครื่องหมายบวก (Doji Star) ซึ่งรูปเครื่องหมายบวกนั้นได้กระโดดขึ้นห่างจากแท่งเทียน(1)สีเขียวจนเป็นช่องว่าง หลังจากนั้นเกิดแท่งเทียน(3)สีเเดง กระโดดลงห่างจากช่องว่าง แล้วมีไส้เทียนยื่นออกมาจะเป็นบนหรือล่างก็ได้ ขอให้ไม่ติดกัน นั่นคือสัญญาณบ่งบอกแนวโน้มจะกลับตัวเป็นขาลง    

9.Bullish Long-legged doji กับ Bearish Long-legged doji

18-up-Bullish-Long-legged-doji

Bullish Long-legged doji เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาลง(Downtrend)แล้วเกิดแท่งเทียนที่มีลักษณะของไส้เทียนด้านบนและด้านล่างเป็นเส้นยาวๆ มีขนาดความยาวของไส้เทียนทั้งสองด้านเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ส่วนเนื้อเทียน(ฺBody)มีลักษณะเล็กหรือสั้นมากๆจึงดูคล้ายเป็นเส้นแนวนอน จากรูปแบบที่เกิดเป็น Bullish Long-legged doji นี้ เพื่อความมั่นใจในการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น ต้องรอ ยืนยันด้วยแท่งเทียนสีเขียวอีกแท่ง ที่มีราคาเปิดกระโดด gap ขึ้นไปก่อน

18-down-Bearish-Long-legged-doji

Bearish Long-legged doji เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาขึ้น (Uptrend) แล้วเกิดแท่งเทียนที่มีลักษณะของไส้เทียนด้านล่างและด้านบนเป็นเส้นยาวๆ มีขนาดความยาวของไส้เทียนทั้งสองเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ส่วนเนื้อเทียน (ฺBody) มีลักษณะเล็กหรือสั้นมากๆจึงดูคล้ายเป็นเส้นแนวนอน เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นของการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง ควรรอยืนยันด้วยแท่งเทียนสีเแดงอีกแท่ง ที่มีราคาเปิดกระโดด gap ลงมา  

10.Bullish Tri Star กับ Bearish Tri Star

23-up-Bullish-Tri-Star

Bullish Tri Star เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ลักษณะคือในช่วงเทรนด์ขาลง เกิดมีแท่งเทียนรูปแบบ Doji ขึ้น 3 แท่ง โดยแท่ง(1)และแท่ง(2) จะอยู่ในเทรนด์ขาลงติดต่อกัน หลักจากนั้นเกิด Doji แท่ง(3)ตามมาแต่อยู่ในลักษณะพลิกตัวกลับเป็นขาขึ้นจนทำให้เกิดเป็นรูปคล้ายๆ 3 ดาว (Tri-Star) แท่งเทียนในกลุ่มที่มีรูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของตลาดที่ติดต่อกันเรื่อยมาตลอด นักลงทุนเกิดความลังเล สับสนในการตัดสินใจ เนื่องจากราคาซื่อเท่ากับราคาขาย ราคาเปิดเท่ากับราคาปิด และเมื่อราคามีการขยับตัวพลิกกลับไปอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นใน Doji แท่ง(3) จึงเปรียบเสมือนเป็นการส่งสัญญาณพลิกกลับของเทรนด์จากลงเป็นขึ้นนั้นเอง

23-down-Bearish-Tri-Star

Bearish Tri Star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ลักษณะคือในช่วงเทรนด์ขาขึ้น เกิดมีแท่งเทียนรูปแบบ Doji ขึ้น 3 แท่ง โดยแท่ง(1)และแท่ง(2) จะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นติดต่อกัน หลักจากนั้นเกิด Doji แท่ง(3)ตามมาแต่อยู่ในลักษณะพลิกตัวกลับเป็นขาลง จนทำให้เกิดเป็นรูปคล้ายๆ 3 ดาว (Tri-Star) แท่งเทียนในกลุ่มที่มีรูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของตลาดที่ติดต่อกันเรื่อยมาตลอด นักลงทุนเกิดความลังเล สับสนในการตัดสินใจ เนื่องจากราคาซื่อเท่ากับราคาขาย ราคาปิดเท่ากับราคาปิด และเมื่อราคามีการขยับตัวพลิกกลับไปอยู่ในเทรนด์ขาใน Doji แท่งสุดท้าย จึงเปรียบเสมือนเป็นการส่งสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนั้นเอง register-trading-account

สรุป แท่งเทียน ไม่มีเนื้อเทียน

นอกจากเทคนิคการเทรดด้วยการพิจารณารูปแบบ Olymp Trade แท่งเทียน แล้ว คุณยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับ Olymp Trade เทคนิค เพื่อทำกำไรในตลาด Option ได้ด้วย เมื่อเปิดบัญชีเทรดบนแพลตฟอร์ม Olymp Trade แล้วอย่าลืมแชร์บทความนี้ไปให้เพื่อนนักเทรดของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกันกับคุณด้วย 

Olymp Trade รูปแบบแท่งเทียน เพื่อเทรดลักษณะอื่นๆ

 1. วิธีการเทรดกับ แท่งเทียน Olymp Trade ของชาวสวน การเทรดสวนเทรนด์ อ่านตอนนี้
 2. วิธีการเทรดแบบตามเทรนด์กับ Olymp Trade แท่งเทียน อ่านตอนนี้

วีดีโอการสัมมนาออนไลน์ Olymp Trade VIP แบบมาราธอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2019

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.80 out of 5)
Loading...

5 ข้อคิดเห็น

 1. Watchirakon
  05.08.2019 at 23:14 — ตอบกลับ

  ปกติที่เทรดโดยการดู Olymp Trade แท่งเทียน เวลาเห็นแท่งเทียนที่ไม่มีเนื้อเทียนจะไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเหมือนเดาทิศทางยากมากไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่พอมาอ่านบทความนี้ก็โอเคนะจะไปลองเทรดใน Olymp Trade แต่ก็คงจะต้องลองผิดในบัญชีทดลองก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ชำนาญในการดูกราฟมากถ้าจะให้ดีคือไม่ต้องเปิดมาดูใหม่เห็นแล้วแบบรู้เลยอันนี้ยังต้องเปิดกลับไปกลับมาระหว่างหน้าเทรดกับบทความที่อ่านอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดรูปแบบเดิมซ้ำๆมันมีหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นถ้าเราจะรอรูปแบบเดียวก็คงต้องรอนานเราจึงต้องศึกษาหลายรูปแบบ

 2. จิราวรรณ
  09.08.2019 at 00:36 — ตอบกลับ

  ถ้ากำลังหาสูตรการเทรดอยู่แล้วก็ก็ต้องแนะนำ Olymp Trade เพลงเทียนที่ทำให้เข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่ของกราฟว่าขึ้นและเมื่อเราเข้าใจตลาดเข้าใจสาเหตุของราคาต่างๆทั้งขึ้นและลงเราก็จะสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาได้ซึ่งมันเป็นผลดีและช่วยเราประสบความสำเร็จในการเทรด Option ได้เป็นอย่างดี Olymp Trade ดีตรงที่มีทั้ง Option และ Forex ให้เลือกเพราะว่าต่างคนถนัดไม่เหมือนกันนักเทรดอาจจะถนัดทั้งคู่หรือถนัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังมีสิทธิ์เลือก

 3. วิปครีม
  12.08.2019 at 12:32 — ตอบกลับ

  ไม่มีเนื้อเทียนยังไม่หวาดเสียวเท่ากับไส้ทียนยาวทั้งข้างล่างข้างบน Olymp Trade แท่งเทียน เข้าใจไม่ยากนะถ้าอธิบายแบบนี้ แต่อาจต้องใช้ความจำในการจำรูปแบบแท่งเทียนและใช้ไหวพริบในการตัดสินใจเข้าออเดอร์ วันนี้เปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์ ต้องรู้ว่าต้องดูลาดราวก่อน ไม่ใช่จะเข้ามาแล้วเทรดเลยด้วยนะ นั่งสักแปปก่อนจะเทรด ดูเเท่งเทียน ทิศทางไปเรื่อยๆ Olymp Trade มีอินดิเคเตอร์ให้หลายตัวด้วยแต่นี่ก็ไม่ได้ใช้หรอก ดูแต่รูปแบบแท่งเทียนเอา

 4. Tom
  14.08.2019 at 11:41 — ตอบกลับ

  เทรด Olymp Trade แท่งเทียน ช่วงที่ไม่มีเนื้อเทียนต้องหยุดรอสัญญาณการเปลี่ยนเทรนแล้วค่อยเทรด ถ้ขืนดื้อดันเทรดไม่รอดแน่ Olymp Trade มีปฏิทินข่าวให้ติดตมอยู่ในเว็บเลย ข่าวเศรษฐกิจก็มีผลต่อทิศทงของราคาค่าเงินนะ ต้องดูแนวทางข่าวด้วย มีนักเทรดเก่งๆวิเคราะห์ให้ด้วยจะช่วยได้เยอะสำหรับนักเทรดใหม่ และฝึกดูเองไปด้วยจะเก่งขึ้นด้วย เรื่องการเติมเงินถอนเงินผ่านมาแล้วไม่มีปัญหาอะไร ถอนเร็วบ้างช้าบ้างก็ได้เงินทุกครั้งอยู่

 5. เมจิ
  16.08.2019 at 22:55 — ตอบกลับ

  เทรด Olymp Trade แท่งเทียน ต้องเทรดในคอมนะเพราะในมือถือมองไม่ชัด วิเคราะห์ลักษณะเเท่งเทียนได้ยากยิ่งเรื่องของไส้เทียนเนื้อเทียต้องมองให้ละเอียด โหลด Olymp Trade แอพลงทั้งคอมและมือถือเพื่อความสะดวกก็ดีนะ ในมือถือก็เอาไว้ดูคร่าวๆแต่เวลาวิเคราะห์จริงๆเปิดในคอมมาวิเคราะห์ดีกว่า

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

10 รูปแบบ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ไม่มีเนื้อเทียน ต้องเทรดขึ้นหรือลง?