6 รูปแบบ แท่งเทียน เทรดตามเทรน ฟอเร็ก Olymp Trade เทคนิคทำกำไร

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

การเทรด ฟอเร็ก Olymp Trade โดยการพิจารณาจากแท่งเทียนมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน Olymp Trade แท่งเทียน ที่บ่งบอกถึงการเทรดตามเทรนด์ มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 6 รูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบ ฟอเร็ก Olymp Trade แท่งเทียน เทรดตามเทรนด์

1.Bullish Marubozu กับ Bearish Marubozu

รูปแบบ Bullish Marubozu เทรดขึ้น ฟอเร็ก Olymp Trade

Bullish Marubozu เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวมีลักษณะที่มีแต่เนื้อเทียน (Body) ไม่มีไส้เทียน (Shadow) ความหมายคือราคาเปิดเท่ากับราคาต่ำสุด และ ราคาปิดเท่ากับราคาสูงสุด แท่งเทียนที่ออกมาเป็นรูปแบบนี้แสดงถึงภาวะของตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดยังคงจะอยู่ในขาขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีแกว่งไปในทางลบบ้าง แต่ยังมีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่ภาวะขาขึ้นต่อไป

รูปแบบ Bearish Marubozu เทรดลง ฟอเร็ก Olymp Trade

Bearish Marubozu เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีแดง มีลักษณะที่มีแต่เนื้อเทียน (ฺBody) ไม่มีไส้เทียน (Shadow) ราคาเปิดเท่ากับราคาสูงสุด ราคาปิดเท่ากับราคาต่ำสุด แท่งเทียนรูปแบบนี้แสดงถึงภาวะของตลาดที่อยู่ในช่วงขาลง ที่ชัดเจน ตลาดยังคงจะอยู่ในช่วงขาลงต่อไป อาจจะมีแกว่งขึ้นบ้างในบางครั้ง แต่โอกาสที่จะกลับมาสู่ภาวะขาลงยังมีอยู่

2.Bullish Spinning Top VS Bearish Spinning Top ฟอเร็ก Olymp Trade

รูปแบบ Bullish Spinning Top เทรดขึ้น

Bullish Spinning Top เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีเนื้อเทียน(ฺBody)ขนาดเล็กและสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียน (Shadow) ที่ยาวๆของทั้งด้านบนและด้านล่าง  แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความลังเล แนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อความมั่นใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ควรรอยืนยัน ด้วยแท่งเทียนอีกแท่ง เช่น กรณีกลับทิศทางเป็นขาลงจะเกิดเป็นสีแดง ถ้ายังอยู่ในขาขึ้นจะเกิดสีเขียวเป็นต้น

เทรดลง แท่งเทียนแบบ Bearish Spinning Top ฟอเร็ก Olymp Trade

Bearish Spinning Top เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีเเดงที่มีเนื้อเทียน(ฺBody)ขนาดเล็กและสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียน (Shadow) ที่ยาวๆของทั้งด้านบนและด้านล่าง หมายถึงการแย่งชิงราคากัน ยังเลือกทิศทางไม่ได้ ตลาดยังคงมีความลังเล ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เพื่อความมั่นใจในทิศทางของตลาด ควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป เช่น กรณีกลับทิศทางเป็นขาขึ้นจะเป็นสีเขียว หากยังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไป จะเป็นสีแดงนั่นเอง

 

3.3 Bullish Soldier VS 3 Bearish Soldier ฟอเร็ก Olymp Trade

รูปแบบ Bullish Soldier เทรดขึ้น ฟอเร็ก Olymp Trade

3 Bullish Soldier เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น มีลักษณะที่แท่งเทียน(3)อาจจะเท่ากันหรือยาวกว่าแท่งเทียน(2) ในขณะที่ราคาปิดสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ (1)-(2)-(3) ของแท่นเทียนทั้งสาม รูปแบบเช่นนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของในเทรนด์ขาขึ้น แต่มีข้อที่ควรระวังคือ หากแท่งเทียนที่ออกมามีขนาดสั้นกว่าเดิมเรื่อยๆ เช่นแท่ง(3) สั้นกว่าแท่ง(2) และแท่ง(2) สั้นกว่าแท่ง(1) ถึงแม้จะยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก็ตาม แต่อาจจะมีการกลับตัวหรือกลับทิศทาง (Reversal Pattern) ลงได้ แทนที่จะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นต่อไป (Uptrend Continuous Pattern)

แบบแท่งเทียน Bearish Soldier

3 Bearish Soldier เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดงที่อยู่ในเทรนด์ขาลง มีลักษณะที่แท่งเทียน(3)อาจจะเท่ากัน หรือยาวกว่าแท่งเทียน(2) ในขณะที่ราคาปิดต่ำลงๆมาเรื่อยๆ ตามลำดับ (1)-(2)-(3) ของแท่นเทียนทั้งสาม รูปแบบเช่นนี้บ่งบอกถึงแรงขาลงที่น้ำหนักในเทรนด์ แต่มีข้อที่ควรระวังคือ ควรตรวจสอบเทียนให้รอบครอบคือ หากแท่งเทียนที่ออกมามีขนาดสั้นกว่าเดิมลงไปเรื่อยๆ เช่นแท่ง(3)สั้นกว่าแท่ง(2)และแท่ง(2) สั้นกว่าแท่ง(1) ถึงแม้จะยังอยู่ในเทรนด์ขาลงก็ตาม แต่อาจจะมีการกลับตัวหรือกลับทิศทาง (Reversal Pattern) ขึ้นได้ แทนที่จะอยู่ในเทรนด์ขาลงต่อไป (Downtrend Continuous Pattern)

4.Bullish On Neck Line กับ Bearish On Neck Line

แท่งเทียนรูปแบบ Bullish On Neck Line

Bullish On Neck Line เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเเดง(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น เกิดตามหลังแท่งเทียนสีเขียว(1) และมีราคาปิดที่อยู่สูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน(1)นั้นเช่นกัน รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่ขึ้นมานั้นจะยังคงขึ้นต่อไป และยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่ง (สีอะไรก็ได้) ที่มีราคาปิดและเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีแดง(2) จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาขึ้นว่ายังคงเป็นเช่นนั้น

รูปแบบแท่งเทียน Bearish On Neck Line เทรดลง

Bearish On Neck Line เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยได้ตามหลังแท่งเทียนสีแดง(1) และมีราคาปิดที่อยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน(1)เช่นกัน  รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่ลงมาจะยังคงลงต่อไป ยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่ง (สีอะไรก็ได้) ที่มีราคาปิดและเปิด ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีเขียว จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาลงว่ายังคงเป็นเช่น

5.Bullish Separating Lines กับ Bearish Separating Lines

แบบแท่งเทียน Bullish Separating Lines เทรดขึ้น

Bullish Separating Lines เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น โดยเกิดตามหลังแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีแดง ซึ่งแท่ง(2)มีราคาเปิดที่เท่ากันกับราคาปิดของแท่งเทียนสีแดง(1) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาขึ้น จะยังขึ้นต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแท่งเทียนต่อไป(3)ควรเป็นสีเขียว

เทรดลง รุปแบบแท่งเทียน Bearish Separating Lines

Bearish Separating Lines เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดง(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยเกิดตามหลังแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีเขียว ซึ่งแท่ง(2)มีราคาปิดที่เท่ากันกับราคาเปิดของแท่ง(1) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาลง จะยังคงลงต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแท่งเทียนต่อไป(3)ควรเป็นสีแดง

6.Long Lower Shadow กับ Long Upper Shadow

รูปแบบแท่งเทียน Long Lower Shadow เทรดขึ้น

Long Lower Shadow เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีไส้เทียนด้านล่างยาวมาก โดยที่เนื้อเทียน (Body) มีขนาดสั้นและอยู่บริเวณใกล้เคียงไส้เทียนด้านบนจนเกือบจะติดกัน คือมีไส้เทียนด้านบนยื่นออกมาเล็กน้อย แท่งเที่ยนลักษณะเช่นนี้หมายถึง หุ้นหรือค่าเงินที่มีราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด(ราคาสูงขึ้น) โดยมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุดอีกด้วย มีสาเหตุก็เนื่องมาจากมีแรงซื้อเข้ามาในจำนวนมากๆและรวดเร็ว จึงทำให้ราคาดิ่งสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไป แต่เมื่อแรงซื้อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ก็อาจเกิดเทรนด์พลิกกลับจากขึ้นเป็นลงได้เช่นกัน ฉะนั้น Long Lower Shadow ยังไม่ใช่การบอกทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจนพอ

รุปแบบแท่งเทียน Long Upper Shadow

Long Upper Shadow เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดงที่มีไส้เทียนด้านบนยาวมาก โดยที่เนื้อเทียน (Body) มีขนาดสั้นและอยู่บริเวณต่ำใกล้เคียงไส้เทียนด้านล่างจนเกือบจะติดกัน คือมีไส้เทียนด้านล่างยื่นออกมาเพียงเล็กน้อย แท่งเที่ยนลักษณะเช่นนี้หมายถึง หุ้นหรือค่าเงินที่มีราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิด(ราคาต่ำลง) โดยมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุด มีสาเหตุก็เนื่องมาจากมีแรงขายเข้ามาในจำนวนมากๆและรวดเร็ว จึงทำให้ราคาลดต่ำลงไป เกิดเป็น Long Upper Shadow ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาลงจะยังคงอยู่ต่อไป แต่เมื่อแรงซื้อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ก็อาจเกิดเทรนด์พลิกกลับจากลงเป็นขึ้นได้เช่นกัน ฉะนั้น Long Upper Shadow ยังไม่ใช่การบอกทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจนพอ  

สรุปการเทรด ฟอเร็ก Olymp Trade จากรูปแบบแท่งเทียน

เทคนิคและกลยุทธ์ในการเทรดนั้นมีอยู่มากมายหากศึกษากลยุทธ์หรือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาในการฝึกฝนการเทรดของคุณได้ รูปแบบแท่งเทียนทั้ง 6 นี้ใช้พิจารณาเพื่อการเทรดตามเทรนที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  นี้ใช้พิจารณาเพื่อการเทรดตามเทรนที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อยากเก็บข้อมูลนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวแชร์บทความนี้ไปยังเพื่อนของคุณที่ต้องการความช่วยเหลือในการเทรดทำกำไร  ลงทะเบียนรับบัญชีเทรดได้ฟรีกับ Olymp Trade มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่ารอช้าที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ support โดยตรง และหากคุณสนใจกลยุทธ์การเทรดมาติงเกล สามารถศึกษาได้ที่นี่

Olymp Trade รูปแบบแท่งเทียน เพื่อเทรดลักษณะอื่นๆ

 1. วิธีการเทรดกับ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ที่ไม่มีเนื้อเทียน อ่านตอนนี้
 2. วิธีการเทรดกับ แท่งเทียน Olymp Trade ของชาวสวน การเทรดสวนเทรนด์ อ่านตอนนี้

olymptrade-login

วีดีโอสอนเทรดในเวลาจริง VIP Olymp Trade ระดับ 2

olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4.88 out of 5)
Loading...

9 ข้อคิดเห็น

 1. YongYuth
  06.08.2019 at 21:02 — ตอบกลับ

  การเทรดโดยดูที่ Olymp Trade แท่งเทียนต้องใช้ความจำเป็นอย่างมากแต่ความแม่นยำก็ยังถือว่าดีกว่าการดูอินดิเคเตอร์ แต่ไม่ว่าเทคนิคไหนๆก็ยังไม่ได้ผลเท่ากับการมีจิตวิทยาในการเทรดที่ดีการควบคุมตัวเองมีวินัยความคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่แน่วแน่ในการเทรดเพราะเมื่อไหร่ที่สติหลุดหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็มักจะเทรด Olymp Trade เสียอยู่เสมอแล้วก็มีเพื่อนๆนะเกรดหลายคนที่พูดเอาไว้คำเดียวกันคือจิตวิทยาการเทรดสำคัญกว่ากลยุทธ์หรือสูตรการเทรดทุกอย่าง

 2. วิศวกรหนุ่มใหญ่
  09.08.2019 at 00:45 — ตอบกลับ

  ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการเทรดตามเทรนมีเปอร์เซ็นที่จะได้กำไรหรือมีกับเปอร์เซ็นที่จะชนะมากกว่าการเทรดสวนเทรนเพราะว่าการส่วนเทรนเกิดขึ้นในแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เทรนเปลี่ยน Olymp Trade แท่งเทียน ที่บอกให้เทรดตามเทรนซึ่งน่าสนใจมาก ความเป็นจริงแล้วเทรนจะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาที่ยาวกว่าช่วงเปลี่ยนเทรน Olymp Trade เป็นแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ที่มีกราฟหรือลูกคลื่นมีขึ้นมีลงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเทรนแต่จริงๆเทรดตามเทรนดีกว่า

 3. Ivy
  13.08.2019 at 15:02 — ตอบกลับ

  สูตรและเทคนิคการเทรดมีเยอะมาก และแต่ละคนก็สมารถคิดสูตรของตัวเองได้ตามความถนัดและตามที่ทดลองเเล้วได้ผล ถ้าเราเทรดมานานเเล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่า Olymp Trade แท่งเทียน มีทั้งเทรดตามเทรนด์แลละสวนเทรน แต่ผมก็เป็นหนึ่งในชาวสวน ผมชอบเทรดสวนเทรนเพราะผมดูโอเวอร์บายเซลควบคู่ด้วย ผมเทรดในแอพ Olymp Trade ใรมือถือแค่บัญชีทดลอง เพราะบัญชีจริงผมต้องเทรดในคอมเพื่อความแม่นยำขึ้นด้วย

 4. ปิ่น
  14.08.2019 at 16:45 — ตอบกลับ

  คนเทรดตามเทรนจะรู้ว่า Olymp Trade แท่งเทียน ทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกหลอกให้เทรดสวนเทรนในขณะที่ยังไม่เกิดการกลับตัวของกราฟ Olymp Trade ไม่ใช่โบรกเกอร์ของประเทศไทยแต่คนไทยอย่างเราก็ยังสามารถใช้แพล็ตฟอร์มการเทรดออนไลน์ของโบรกเกอร์ในการสร้างรายได้ก็ไม่ผิดอะไร ได้กำไรมาก็เสียภาษีเงินได้ตามปกติ เป็นอาชีพที่คนคิดว่าง่ายแต่ความจริงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะสำเร็จได้

 5. Poona
  17.08.2019 at 21:27 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนด์และดู Olymp Trade แท่งเทียน ประกอบไปด้วยจะดีนะ แต่ต้องจำแท่งเทียนรูปแบบต่างๆให้ได้และใช้ให้คล่องด้วยนะ Olymp Trade ไม่ได้จะเทรดได้ง่าย ต้องมีการฝึกฝนด้วย ความรู้และความชำนาญสำคัญมาก มีเงินทุนมากเท่าไรไม่สำคัญ แต่จะสามารถรักษาเงินทุนไว้ได้นานเท่าไหนไม่ให้ล้างพ็อตหรือจะสามารถทำกำไรได้มากี่เท่าของเงินทุน แต่เรื่องของการถอนเงินไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะถ้ายืนยันตัวตนเรียบร้อยสำเร็จแล้วก็ถอนเงินได้ง่ายถ้าไม่ใช่การผ่อนผ่านบัตรถ้าจะให้แนะนำก็แนะนำเป็นการถอนผ่าน iBanking ดีที่สุด

 6. Tirat
  21.08.2019 at 20:42 — ตอบกลับ

  ชอบเทรดตามเทรนเหมือนกันค่ะ Olymp Trade แท่งเทียน มีความมั่นคงแม่นยำกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าไม่ชอบเทรดในช่วงกลับเทรนหรือการกลับตัวเพราะมันมีโอกาสที่จะกลับหรือไม่กลับก็ได้ในช่วงตามเทรนยังไงซะมันก็ยังอยู่ในเทรนถ้ามันกลับตัวก็กลับแค่แป๊บเดียวเปลี่ยนเป็นเทรนใหม่แล้วแล้วก็ไปเทรดตามเทรนใหม่อีกที Olymp Trade มีสอนเทรดแบบนี้ก็ดีนะแต่อย่างว่าแหละเขาทำเงินจากค่าคอมมิชชั่นเขาคงอยากให้เราเทรดได้เยอะๆจะได้เทรดกับเขาไปนานๆ

 7. Riwai
  24.08.2019 at 20:49 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนเหมือนกันค่ะดูตาม Olymp Trade แท่งเทียน แล้วก็พิจารณาลง Order ตามเทรนปัจจุบันที่เป็นอยู่เลยค่ะ Olymp Trade มีหน้าสัญญาณเทรดด้วยนะเอาเงินไหนแล้วก็ดูสัญญาณดูเทรนจากกู้เงินนั้นได้แล้วก็ค่อยเทรดตามสัญญาณก็ได้เหมือนกัน ตัวบ่งชี้ที่มีให้ก็สามารถใช้ได้เอามาประกอบกับรูปแบบแท่งเทียนไว้พิจารณาตอนที่กราฟกับตัวก็ได้ทุกอย่างที่เขามีมาให้มันก็มีประโยชน์หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครจะถนัดใช้เครื่องมือตัวไหนถนัดวิเคราะห์กับอะไรเท่านั้นเอง

 8. ปลอบโยนเธอ
  27.08.2019 at 22:49 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะดูตัวสีเขียวแดงข้างล่าง platform แล้วก็ดูที่รูปแบบแท่งเทียน Olymp Trade แท่งเทียน มีอยู่หลายแบบและบางรูปแบบก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบางครั้งก็ต้องติดรูปรูปแบบแท่งเทียนพวกนั้นเอาไว้ที่ฝาผนังในขณะที่เทรดด้วยเพื่อช่วยในการจำ Olymp Trade ที่เทรดมาก็ถือว่าเข้าใจง่ายแต่ต้องฝึกความชำนาญเพิ่มขึ้นและทุกๆวันก็ต้องตัดสินใจเทรดให้ทุกวันทุกเวลาด้วยเพราะว่าบางวันอารมณ์ไม่ดีถ้ามาเทรดก็จะเสียได้ง่ายๆ

 9. แก้ม
  29.08.2019 at 00:10 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนเหมือนกับที่หลายๆคนสอนมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนได้รู้เกี่ยวกับ Olymp Trade แท่งเทียน ธรรมชาติของมันการเคลื่อนที่ของมันจนเกิดเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีการเกิดซ้ำซ้ำและทำให้เกิดเครนเป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะดำเนินต่อไปในเทรนนั้นถึงแม้ว่าจะมีการกระชากราคาสวนทางกับเทรนบ้างเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ Olymp Trade เทรดดีๆก็ทำเป็นอาชีพได้นะ ที่จริงก็เหมาะกับอาชีพของคนในปัจจุบันที่อยู่ในยุคดิจิตอลแล้วจะได้ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

6 รูปแบบ แท่งเทียน เทรดตามเทรน ฟอเร็ก Olymp Trade เทคนิคทำกำไร