6 แบบ แท่งเทียน เทรดตามเทรน Olymp Trade Forex เทคนิคทำกำไร

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

การเทรด Olymp Trade Forex โดยการพิจารณาจากแท่งเทียนมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน Olymp Trade แท่งเทียน ที่บ่งบอกถึงการเทรดตามเทรนด์ มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 6 รูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบ Olymp Trade แท่งเทียน เทรดตามเทรนด์

1.Bullish Marubozu กับ Bearish Marubozu

16-up-Bullish-Marubozu

Bullish Marubozu เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวมีลักษณะที่มีแต่เนื้อเทียน (Body) ไม่มีไส้เทียน (Shadow) ความหมายคือราคาเปิดเท่ากับราคาต่ำสุด และ ราคาปิดเท่ากับราคาสูงสุด แท่งเทียนที่ออกมาเป็นรูปแบบนี้แสดงถึงภาวะของตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจน ตลาดยังคงจะอยู่ในขาขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีแกว่งไปในทางลบบ้าง แต่ยังมีโอกาสที่จะกลับคืนมาสู่ภาวะขาขึ้นต่อไป

16-down-Bearish-Marubozu

Bearish Marubozu เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีแดง มีลักษณะที่มีแต่เนื้อเทียน (ฺBody) ไม่มีไส้เทียน (Shadow) ราคาเปิดเท่ากับราคาสูงสุด ราคาปิดเท่ากับราคาต่ำสุด แท่งเทียนรูปแบบนี้แสดงถึงภาวะของตลาดที่อยู่ในช่วงขาลง ที่ชัดเจน ตลาดยังคงจะอยู่ในช่วงขาลงต่อไป อาจจะมีแกว่งขึ้นบ้างในบางครั้ง แต่โอกาสที่จะกลับมาสู่ภาวะขาลงยังมีอยู่

2.Bullish Spinning Top กับ Bearish Spinning Top

17-up-Bullish-Spinning-Top

Bullish Spinning Top เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีเนื้อเทียน(ฺBody)ขนาดเล็กและสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียน (Shadow) ที่ยาวๆของทั้งด้านบนและด้านล่าง  แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความลังเล แนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อความมั่นใจเกี่ยวกับทิศทางของตลาด ควรรอยืนยัน ด้วยแท่งเทียนอีกแท่ง เช่น กรณีกลับทิศทางเป็นขาลงจะเกิดเป็นสีแดง ถ้ายังอยู่ในขาขึ้นจะเกิดสีเขียวเป็นต้น

17-down-Bearish-Spinning-Top

Bearish Spinning Top เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีเเดงที่มีเนื้อเทียน(ฺBody)ขนาดเล็กและสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียน (Shadow) ที่ยาวๆของทั้งด้านบนและด้านล่าง หมายถึงการแย่งชิงราคากัน ยังเลือกทิศทางไม่ได้ ตลาดยังคงมีความลังเล ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เพื่อความมั่นใจในทิศทางของตลาด ควรรอการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไป เช่น กรณีกลับทิศทางเป็นขาขึ้นจะเป็นสีเขียว หากยังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไป จะเป็นสีแดงนั่นเอง

 

3.3 Bullish Soldier กับ 3 Bearish Soldier

20-up-Bullish-Soldier

3 Bullish Soldier เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น มีลักษณะที่แท่งเทียน(3)อาจจะเท่ากันหรือยาวกว่าแท่งเทียน(2) ในขณะที่ราคาปิดสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ (1)-(2)-(3) ของแท่นเทียนทั้งสาม รูปแบบเช่นนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของในเทรนด์ขาขึ้น แต่มีข้อที่ควรระวังคือ หากแท่งเทียนที่ออกมามีขนาดสั้นกว่าเดิมเรื่อยๆ เช่นแท่ง(3) สั้นกว่าแท่ง(2) และแท่ง(2) สั้นกว่าแท่ง(1) ถึงแม้จะยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก็ตาม แต่อาจจะมีการกลับตัวหรือกลับทิศทาง (Reversal Pattern) ลงได้ แทนที่จะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นต่อไป (Uptrend Continuous Pattern)

20-down-Bearish-Soldier

3 Bearish Soldier เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดงที่อยู่ในเทรนด์ขาลง มีลักษณะที่แท่งเทียน(3)อาจจะเท่ากัน หรือยาวกว่าแท่งเทียน(2) ในขณะที่ราคาปิดต่ำลงๆมาเรื่อยๆ ตามลำดับ (1)-(2)-(3) ของแท่นเทียนทั้งสาม รูปแบบเช่นนี้บ่งบอกถึงแรงขาลงที่น้ำหนักในเทรนด์ แต่มีข้อที่ควรระวังคือ ควรตรวจสอบเทียนให้รอบครอบคือ หากแท่งเทียนที่ออกมามีขนาดสั้นกว่าเดิมลงไปเรื่อยๆ เช่นแท่ง(3)สั้นกว่าแท่ง(2)และแท่ง(2) สั้นกว่าแท่ง(1) ถึงแม้จะยังอยู่ในเทรนด์ขาลงก็ตาม แต่อาจจะมีการกลับตัวหรือกลับทิศทาง (Reversal Pattern) ขึ้นได้ แทนที่จะอยู่ในเทรนด์ขาลงต่อไป (Downtrend Continuous Pattern)

4.Bullish On Neck Line กับ Bearish On Neck Line

21-up-Bullish-On-Neck-Line

Bullish On Neck Line เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเเดง(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น เกิดตามหลังแท่งเทียนสีเขียว(1) และมีราคาปิดที่อยู่สูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน(1)นั้นเช่นกัน รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่ขึ้นมานั้นจะยังคงขึ้นต่อไป และยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่ง (สีอะไรก็ได้) ที่มีราคาปิดและเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีแดง(2) จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาขึ้นว่ายังคงเป็นเช่นนั้น

21-down-Bearish-On-Neck-Line

Bearish On Neck Line เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยได้ตามหลังแท่งเทียนสีแดง(1) และมีราคาปิดที่อยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน(1)เช่นกัน  รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่ลงมาจะยังคงลงต่อไป ยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่ง (สีอะไรก็ได้) ที่มีราคาปิดและเปิด ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีเขียว จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาลงว่ายังคงเป็นเช่น

5.Bullish Separating Lines กับ Bearish Separating Lines

22-up-Bullish-Separating-Lines

Bullish Separating Lines เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น โดยเกิดตามหลังแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีแดง ซึ่งแท่ง(2)มีราคาเปิดที่เท่ากันกับราคาปิดของแท่งเทียนสีแดง(1) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาขึ้น จะยังขึ้นต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแท่งเทียนต่อไป(3)ควรเป็นสีเขียว

22-down-Bearish-Separating-Lines

Bearish Separating Lines เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดง(2)ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยเกิดตามหลังแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีเขียว ซึ่งแท่ง(2)มีราคาปิดที่เท่ากันกับราคาเปิดของแท่ง(1) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มหุ้นหรือค่าเงินที่เป็นขาลง จะยังคงลงต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแท่งเทียนต่อไป(3)ควรเป็นสีแดง

6.Long Lower Shadow กับ Long Upper Shadow

24-up-Long-Lower-Shadow

Long Lower Shadow เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีไส้เทียนด้านล่างยาวมาก โดยที่เนื้อเทียน (Body) มีขนาดสั้นและอยู่บริเวณใกล้เคียงไส้เทียนด้านบนจนเกือบจะติดกัน คือมีไส้เทียนด้านบนยื่นออกมาเล็กน้อย แท่งเที่ยนลักษณะเช่นนี้หมายถึง หุ้นหรือค่าเงินที่มีราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิด(ราคาสูงขึ้น) โดยมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุดอีกด้วย มีสาเหตุก็เนื่องมาจากมีแรงซื้อเข้ามาในจำนวนมากๆและรวดเร็ว จึงทำให้ราคาดิ่งสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไป แต่เมื่อแรงซื้อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ก็อาจเกิดเทรนด์พลิกกลับจากขึ้นเป็นลงได้เช่นกัน ฉะนั้น Long Lower Shadow ยังไม่ใช่การบอกทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจนพอ

24-down-Long-Upper-Shadow

Long Upper Shadow เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนสีแดงที่มีไส้เทียนด้านบนยาวมาก โดยที่เนื้อเทียน (Body) มีขนาดสั้นและอยู่บริเวณต่ำใกล้เคียงไส้เทียนด้านล่างจนเกือบจะติดกัน คือมีไส้เทียนด้านล่างยื่นออกมาเพียงเล็กน้อย แท่งเที่ยนลักษณะเช่นนี้หมายถึง หุ้นหรือค่าเงินที่มีราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิด(ราคาต่ำลง) โดยมีราคาปิดที่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุด มีสาเหตุก็เนื่องมาจากมีแรงขายเข้ามาในจำนวนมากๆและรวดเร็ว จึงทำให้ราคาลดต่ำลงไป เกิดเป็น Long Upper Shadow ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาลงจะยังคงอยู่ต่อไป แต่เมื่อแรงซื้อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ก็อาจเกิดเทรนด์พลิกกลับจากลงเป็นขึ้นได้เช่นกัน ฉะนั้น Long Upper Shadow ยังไม่ใช่การบอกทิศทางของแนวโน้มที่ชัดเจนพอ  

สรุปการเทรด Olymp Trade Forex จากรูปแบบแท่งเทียน

เทคนิคและกลยุทธ์ในการเทรดนั้นมีอยู่มากมายหากศึกษากลยุทธ์หรือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาในการฝึกฝนการเทรดของคุณได้ รูปแบบแท่งเทียนทั้ง 6 นี้ใช้พิจารณาเพื่อการเทรดตามเทรนที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  นี้ใช้พิจารณาเพื่อการเทรดตามเทรนที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อยากเก็บข้อมูลนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวแชร์บทความนี้ไปยังเพื่อนของคุณที่ต้องการความช่วยเหลือในการเทรดทำกำไร  ลงทะเบียนรับบัญชีเทรดได้ฟรีกับ Olymp Trade มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่ารอช้าที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ support โดยตรง และหากคุณสนใจกลยุทธ์การเทรดมาติงเกล สามารถศึกษาได้ที่นี่

Olymp Trade รูปแบบแท่งเทียน เพื่อเทรดลักษณะอื่นๆ

 1. วิธีการเทรดกับ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ที่ไม่มีเนื้อเทียน อ่านตอนนี้
 2. วิธีการเทรดกับ แท่งเทียน Olymp Trade ของชาวสวน การเทรดสวนเทรนด์ อ่านตอนนี้

olymptrade-login

วีดีโอสอนเทรดในเวลาจริง VIP Olymp Trade ระดับ 2

olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4.88 out of 5)
Loading...

9 ข้อคิดเห็น

 1. YongYuth
  06.08.2019 at 21:02 — ตอบกลับ

  การเทรดโดยดูที่ Olymp Trade แท่งเทียนต้องใช้ความจำเป็นอย่างมากแต่ความแม่นยำก็ยังถือว่าดีกว่าการดูอินดิเคเตอร์ แต่ไม่ว่าเทคนิคไหนๆก็ยังไม่ได้ผลเท่ากับการมีจิตวิทยาในการเทรดที่ดีการควบคุมตัวเองมีวินัยความคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่แน่วแน่ในการเทรดเพราะเมื่อไหร่ที่สติหลุดหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็มักจะเทรด Olymp Trade เสียอยู่เสมอแล้วก็มีเพื่อนๆนะเกรดหลายคนที่พูดเอาไว้คำเดียวกันคือจิตวิทยาการเทรดสำคัญกว่ากลยุทธ์หรือสูตรการเทรดทุกอย่าง

 2. วิศวกรหนุ่มใหญ่
  09.08.2019 at 00:45 — ตอบกลับ

  ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการเทรดตามเทรนมีเปอร์เซ็นที่จะได้กำไรหรือมีกับเปอร์เซ็นที่จะชนะมากกว่าการเทรดสวนเทรนเพราะว่าการส่วนเทรนเกิดขึ้นในแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เทรนเปลี่ยน Olymp Trade แท่งเทียน ที่บอกให้เทรดตามเทรนซึ่งน่าสนใจมาก ความเป็นจริงแล้วเทรนจะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาที่ยาวกว่าช่วงเปลี่ยนเทรน Olymp Trade เป็นแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ที่มีกราฟหรือลูกคลื่นมีขึ้นมีลงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเทรนแต่จริงๆเทรดตามเทรนดีกว่า

 3. Ivy
  13.08.2019 at 15:02 — ตอบกลับ

  สูตรและเทคนิคการเทรดมีเยอะมาก และแต่ละคนก็สมารถคิดสูตรของตัวเองได้ตามความถนัดและตามที่ทดลองเเล้วได้ผล ถ้าเราเทรดมานานเเล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่า Olymp Trade แท่งเทียน มีทั้งเทรดตามเทรนด์แลละสวนเทรน แต่ผมก็เป็นหนึ่งในชาวสวน ผมชอบเทรดสวนเทรนเพราะผมดูโอเวอร์บายเซลควบคู่ด้วย ผมเทรดในแอพ Olymp Trade ใรมือถือแค่บัญชีทดลอง เพราะบัญชีจริงผมต้องเทรดในคอมเพื่อความแม่นยำขึ้นด้วย

 4. ปิ่น
  14.08.2019 at 16:45 — ตอบกลับ

  คนเทรดตามเทรนจะรู้ว่า Olymp Trade แท่งเทียน ทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกหลอกให้เทรดสวนเทรนในขณะที่ยังไม่เกิดการกลับตัวของกราฟ Olymp Trade ไม่ใช่โบรกเกอร์ของประเทศไทยแต่คนไทยอย่างเราก็ยังสามารถใช้แพล็ตฟอร์มการเทรดออนไลน์ของโบรกเกอร์ในการสร้างรายได้ก็ไม่ผิดอะไร ได้กำไรมาก็เสียภาษีเงินได้ตามปกติ เป็นอาชีพที่คนคิดว่าง่ายแต่ความจริงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะสำเร็จได้

 5. Poona
  17.08.2019 at 21:27 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนด์และดู Olymp Trade แท่งเทียน ประกอบไปด้วยจะดีนะ แต่ต้องจำแท่งเทียนรูปแบบต่างๆให้ได้และใช้ให้คล่องด้วยนะ Olymp Trade ไม่ได้จะเทรดได้ง่าย ต้องมีการฝึกฝนด้วย ความรู้และความชำนาญสำคัญมาก มีเงินทุนมากเท่าไรไม่สำคัญ แต่จะสามารถรักษาเงินทุนไว้ได้นานเท่าไหนไม่ให้ล้างพ็อตหรือจะสามารถทำกำไรได้มากี่เท่าของเงินทุน แต่เรื่องของการถอนเงินไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะถ้ายืนยันตัวตนเรียบร้อยสำเร็จแล้วก็ถอนเงินได้ง่ายถ้าไม่ใช่การผ่อนผ่านบัตรถ้าจะให้แนะนำก็แนะนำเป็นการถอนผ่าน iBanking ดีที่สุด

 6. Tirat
  21.08.2019 at 20:42 — ตอบกลับ

  ชอบเทรดตามเทรนเหมือนกันค่ะ Olymp Trade แท่งเทียน มีความมั่นคงแม่นยำกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าไม่ชอบเทรดในช่วงกลับเทรนหรือการกลับตัวเพราะมันมีโอกาสที่จะกลับหรือไม่กลับก็ได้ในช่วงตามเทรนยังไงซะมันก็ยังอยู่ในเทรนถ้ามันกลับตัวก็กลับแค่แป๊บเดียวเปลี่ยนเป็นเทรนใหม่แล้วแล้วก็ไปเทรดตามเทรนใหม่อีกที Olymp Trade มีสอนเทรดแบบนี้ก็ดีนะแต่อย่างว่าแหละเขาทำเงินจากค่าคอมมิชชั่นเขาคงอยากให้เราเทรดได้เยอะๆจะได้เทรดกับเขาไปนานๆ

 7. Riwai
  24.08.2019 at 20:49 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนเหมือนกันค่ะดูตาม Olymp Trade แท่งเทียน แล้วก็พิจารณาลง Order ตามเทรนปัจจุบันที่เป็นอยู่เลยค่ะ Olymp Trade มีหน้าสัญญาณเทรดด้วยนะเอาเงินไหนแล้วก็ดูสัญญาณดูเทรนจากกู้เงินนั้นได้แล้วก็ค่อยเทรดตามสัญญาณก็ได้เหมือนกัน ตัวบ่งชี้ที่มีให้ก็สามารถใช้ได้เอามาประกอบกับรูปแบบแท่งเทียนไว้พิจารณาตอนที่กราฟกับตัวก็ได้ทุกอย่างที่เขามีมาให้มันก็มีประโยชน์หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครจะถนัดใช้เครื่องมือตัวไหนถนัดวิเคราะห์กับอะไรเท่านั้นเอง

 8. ปลอบโยนเธอ
  27.08.2019 at 22:49 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะดูตัวสีเขียวแดงข้างล่าง platform แล้วก็ดูที่รูปแบบแท่งเทียน Olymp Trade แท่งเทียน มีอยู่หลายแบบและบางรูปแบบก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบางครั้งก็ต้องติดรูปรูปแบบแท่งเทียนพวกนั้นเอาไว้ที่ฝาผนังในขณะที่เทรดด้วยเพื่อช่วยในการจำ Olymp Trade ที่เทรดมาก็ถือว่าเข้าใจง่ายแต่ต้องฝึกความชำนาญเพิ่มขึ้นและทุกๆวันก็ต้องตัดสินใจเทรดให้ทุกวันทุกเวลาด้วยเพราะว่าบางวันอารมณ์ไม่ดีถ้ามาเทรดก็จะเสียได้ง่ายๆ

 9. แก้ม
  29.08.2019 at 00:10 — ตอบกลับ

  เทรดตามเทรนเหมือนกับที่หลายๆคนสอนมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนได้รู้เกี่ยวกับ Olymp Trade แท่งเทียน ธรรมชาติของมันการเคลื่อนที่ของมันจนเกิดเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่มีการเกิดซ้ำซ้ำและทำให้เกิดเครนเป็นเหมือนตัวบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะดำเนินต่อไปในเทรนนั้นถึงแม้ว่าจะมีการกระชากราคาสวนทางกับเทรนบ้างเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ Olymp Trade เทรดดีๆก็ทำเป็นอาชีพได้นะ ที่จริงก็เหมาะกับอาชีพของคนในปัจจุบันที่อยู่ในยุคดิจิตอลแล้วจะได้ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

6 แบบ แท่งเทียน เทรดตามเทรน Olymp Trade Forex เทคนิคทำกำไร