10 แบบ แท่งเทียน Olymp Trade เทคนิค เทรดสวนเทรนด์

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

รูปแบบ แท่งเทียน Olymp Trade  เทคนิค สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ วิธีการเทรดสวนเทรนในจังหวะที่ถูกต้องป้องกันการถูกลาก บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมบางคนสวนเครนได้แต่บางคนต้องเทรดตามเทรนนั้นคือจังหวะของการเทรดที่ถูกต้องนั่นเอง 

 

10 รูปแบบ แท่งเทียน Olymp Trade เพื่อเทรดสวนเทรนด์ 

1. Piercing Pattern กับ Dark Cloud Cover

1-up-Piercing-Pattern

Piercing Pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียนสีเขียว (2) อยู่ในเทรนด์ขาลง โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาว และมีราคาปิดที่สูงเกินครึ่งของแท่งเทียนสีแดง (1) ก่อนหน้า แท่งเทียน (1) มีความยาวอยู่ในระดับหนึ่งและมีราคาปิดเกือบถึงราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาลงก่อนหน้านั้น    

1-down-Dark-Cloud-Cover

Dark Cloud Cover เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจาก แท่งเทียนสีเเดง (2) อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาวและมีราคาปิดที่สูงเกินกว่าครึ่งของแท่งเทียนสีเขียว (1) ก่อนหน้า แท่งเทียน (1) มีราคาเปิดที่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้านั้นเช่นกัน

2. Morning star pattern กับ Bearish Evening Star

2-up-morning-star

Morning star pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียน 3 แท่ง แท่ง(1) เป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ เเท่ง (2) ที่เกิดช่องว่าง (จะเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้) และแท่ง (3) เป็นสีเขียวที่เกิดช่องว่างและมีจุดปิดอยู่ภายในขอบเขตของตัวเทียนแท่งที่ (1)    

2-down-evening-star

Bearish Evening Star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจาก มีแท่งเทียนสีเขียว (1) ที่ตามมาด้วยแท่งเทียน (2) ที่มีเนื้อเทียนสั้นโดยจะเป็นเขียวหรือแดงก็ได้ กระโดดสูงขึ้นห่างไปจนเป็นช่องว่าง และมีแท่งเทียนสีแดง (3) เกิดขึ้นตามต่ำลงมาจนเป็นช่องว่างเหมือนกัน โดยราคาปิดของแท่งเทียนสีแดงแท่งที่ (3) นี้ จะอยู่ภายในขอบเขตเนื้อเทียนของแท่งเทียนที่ (1) 

3.Bullish Engulfing กับ Bearish engulfing

4-up-bullish-engulfing

Bullish Engulfing เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียน(2) มีเนื้อเทียนยาวกว่าเเท่งเทียน(1) ตามความหมายของ engulfing คือการกลืนกิน หรือห้อมล้อมครอบงำ ในการพิจารณานั้นจะไม่เกี่ยวกับไส้เทียน (Shadow) ลักษณะของ Engulfing ที่ดีสุดคือ แท่ง(1) ควรจะเล็กสั้นๆ ส่วนแท่ง(2) ควรจะยาวๆ และเพื่อความมั่นใจอาจจะรอยืนยันแท่งที่3 ให้เป็นสีเขียวในวันถัดไป โดยแท่งต้องยาวขึ้น และมีแรงซื้อหนาแน่นเพิ่มขึ้น เช่นเปิดราคากระโดดจนมีช่องว่าง (รูปแบบ Engulfing นี้แนะนำให้ใช้ที่ทามเฟรม 1 วัน)  

4-down-bearish-engulfing

Bearish engulfing เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากการเกิดแท่งเทียนสีแดง (2) โดยมีลักษณะครอบงำกลืนกินแท่ง(1)ที่เป็นสีเขียว ส่วนรูปแบบของ Bearish engulfing ที่ดีที่สุดก็เช่นกันคือ แท่ง(1)ควรจะสั้นๆ เพื่อความแม่นยำขึ้นควรรอดูความหนาแน่นในการขายของแท่งเทียนในอีกสอง- สามวันต่อไป (รูปแบบ Engulfing นี้แนะนำให้ใช้ที่ทามเฟรม 1 วัน)  

4.Bullish Harami กับ Bearish Harami

5-up-bullish-Harami

Bullish Harami เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากรูปแบบแท่งเทียนจะเหมือนคนท้อง ซึ่งมาจากคำว่า “Harami” เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคนท้อง จะประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดง(1)ที่ยาวกว่า และแท่งเที่ยน(2)สีเขียวที่สั้นกว่า ให้รอดูแท่งเทียนที่(3)ก่อน ถ้าแท่งเทียนตัวที่(3)เป็นสีเขียวเปิดที่ราคาปิดของแท่ง(2)และปิดแท่ง(3)ด้วยราคาที่สูงขึ้นกว่าแท่ง(1) จึงกดเทรดขึ้นได้  

5-down-bearish-Harami

Bearish Harami เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน เช่นเดียวกับ Harami ขาขึ้น ดูจากแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีเขียวและยาวกว่าแท่งเที่ยน(2)ที่เป็นสีแดง เป็นลักษณะการกลืนกิน ให้นอดูแท่งเทียน(3)ที่จะเกิด ถ้าแท่งเทียน(3)เป็นสีเเดงเปิดที่ราคาปิดของแท่ง(2)และปิดแท่งสีเเดง(3)ด้วยราคาที่ต่ำกว่าแท่ง(1)มาก จึงกดเทรดลงได้  

5.Bullish Belt Hold กับ Bearish Belt Hold

11-up-Bullish-Belt-Hold

Bullish Belt Hold เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีราคาเปิดตกลงมาจากแท่งก่อนๆมาก และไม่มีไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow) เกิดขึ้นเลย จากนั้นมีแรงซื้อที่ดึงราคาขึ้นจนไปปิดในจุดที่ใกล้เคียงระดับราคาสูงสุดของแท่งเทียน ไส้ด้านบนมีแค่สั้นๆ หากแท่งเทียนถัดไปเป็นสีเขียวอีกแท่งที่มีราคาปิดที่สูงขึ้นมาอีกจึงกดเทรดขึ้นได้เลย  

11-down-Bearish-Belt-Hold

Bearish Belt Hold เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีแดง คือแท่งเทียนช่วงที่ผ่านมามีราคาเปิดที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆจากแท่งก่อนๆ แต่พอมาถึงแท่งสีแดงสุดท้าย ราคาเปิดไม่เพิ่มขึ้นคือเท่ากับราคาเปิดของแท่งก่อนหน้า และไม่มีไส้เทียนด้านบนเกิดขึ้นเลย(ราคาไม่เพิ่มขึ้น) ราคาปิดของแท่งเทียนใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียน จึงมีไส้เทียนสั้นๆตรงด้านล่าง หากแท่งเทียนถัดไปเป็นสีแดงอีกแท่งที่มีราคาปิดที่ต่ำลงอีกจึงกดเทรดลงได้เลย  

6.Three Inside Up กับ Three Inside Down

13-up-Three-Inside-Up

Three Inside Up เป็นสัญญาณเทรดขึ้น เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเกิดแท่งเทียน(3)เข้ามายืนยันทิศทางกราฟว่ากำลังมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นจริง เหตุที่แท่งเทียน(3)ที่เป็นสีเขียวนั้นสามารถยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เพราะมันสามารถทะลุ (breakout) แนวต้านที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่ง(1) และราคาปิดของแท่งเทียน(2) รูปแบบ Three Inside Up เป็นรูปแบบ (pattern) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นแท่งเทียน(3)ต้องเป็นสีเขียวที่มีราคาเปิดกระโดดเป็นช่องว่าง (gap) จากแท่งเทียน(2) หรือมีราคาปิดของแท่ง(3) ปิดที่ระดับราคาสูง 13-down-Three-Inside-down

Three Inside Down เป็นสัญญาณเทรดลง เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเพิ่มแท่งเทียน(3)เข้ามายืนยันว่าทิศทางกราฟกำลังจะกลับตัวเป็นขาลงแล้ว เหตุที่แท่งเทียน(3)ที่เป็นสีแดงสามารถยืนยันการกลับกลับตัวของกราฟเป็นขาลงได้นั้นเพราะมันสามารถทะลุ (breakdown) แนวรับที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่ง(1)และราคาปิดของแท่ง(2) ปัจจัยที่สำคัญ  รูปแบบ Tree Inside Down เป็น pattern ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นแท่งเทียน(3)ต้องเป็นสีแดงที่มีราคาเปิดกระโดดเป็นช่องว่าง (gap) จากแท่ง(2) หรือมีราคาปิดของแท่ง (3) ปิดที่ระดับราคาต่ำกว่าราคาเปิดของแท่ง(1)

7.Tweezer Bottoms กับ Tweezer Tops

14-up-Tweezer-Bottoms

Tweezer Bottoms  เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนคู่ที่มีลักษณะจุดต่ำสุดเท่ากัน โดยจุดต่ำสุดของแท่งเทียนทั้งสองที่ว่านี้รวมถึงไส้เทียน (Shadow) และเนื้อเทียน (Body) รวมทั้งแท่งเทียนที่มีรูปแบบเป็น Doji ด้วย รูปแบบของ Tweezers Bottoms ยังไม่สามารถแสดงการกลับตัวของเทรนด์ได้ชัดเจน และหากแท่งเทียนตัวถัดไปเกิดสวิงต่ำหรือสูงขึ้น Tweezers Bottoms นั้นก็จะกลายเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงทันที และหากมีแรงเหวี่ยงที่วกกลับอีก นักเทรดก็สามารถใช้แท่ง Tweezers Bottoms นี้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้เลย ฉะนั้น Tweezers Bottoms จึงเป็นตำแหน่งแท่งเทียนที่บ่งบอกการสัญญาณพักตัวชั่วคราวของ Bullish มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัว

14-down-Tweezer-Tops

Tweezer Tops  เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่มีลักษณะจุดสูงสุดเท่ากัน โดยจุดสูงสุดของคู่แท่งเทียนที่ว่านี้รวมถึงไส้เทียน (Shadow) และเนื้อเทียน (Body) รวมทั้งแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็น Doji ด้วย รูปแบบของ Tweezers Tops ยังไม่สามารถแสดงการกลับตัวของเทรนด์ได้ชัดเจนเช่นกัน หากมีแท่งเทียนตัวถัดไปเกิดสวิงต่ำหรือสูงขึ้น Tweezers Tops นั้นก็จะกลายเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงทันที และหากมีแรงเหวี่ยงที่วกกลับอีก นักเทรดก็สามารถใช้แท่ง Tweezers Tops นี้ เป็นแนวต้านหรือแนวรับได้เลย ฉะนั้น Tweezers Tops จึงเป็นตำแหน่งแท่งเทียนที่บ่งบอกการสัญญาณพักตัวชั่วคราวของ Bearish มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัว

8.Bullish Kicking Pattern กับ Bearish Kicking Pattern

19-up-Bullish-Kicking-Pattern

Bullish Kicking Pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากเเท่งเทียน(1)ที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาลง (Downtrend)และเป็นแท่งเทียนสีแดงชนิด Marubozu (แท่งเทียนที่ไม่มีไส้ทั้งด้านบนและล่างหรืออาจจะมีแต่สั้นมากๆ) ต่อจากนั้น เกิดแท่งเทียนสีเขียว(2)ชนิด Marubozu เช่นกัน โดยมีราคาปิดที่กระโดดขึ้นจากแท่งเทียนสีแดง จนเกิด Gap (ช่องว่างที่มีระยะห่าง)ขึ้น ลักษณะของ Bullish Kicking Pattern ถือเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ในสัญญาณการกลับตัว จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรจะรอยืนยันด้วยอีกแท่งที่เป็นสีเขียว ที่มีราคาเปิดกระโดดจนเกิด gap หรือมีราคาปิดที่เหนือขึ้นไปอีก 19-down-Bearish-Kicking-Pattern

Bearish Kicking Pattern เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากเเท่งเทียน(1)ที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาขึ้น (Uptrend) และเป็นแท่งเทียนสีเขียวชนิด Marubozu (แท่งเทียนที่ไม่มีไส้ทั้งด้านบนและล่างหรือาจจะมีแต่สั้นมากๆ) ต่อมาล่าสุดเกิดแท่งเทียนสีแดงชนิด Marubozu เช่นกัน โดยมีราคาปิดที่กระโดดลงจากแท่งเทียนสีเขียวจนเกิด Gap (ช่องว่างที่มีระยะห่าง)ขึ้น ลักษณะของ Bearish Kicking Pattern ถือเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ในสัญญาณทิศทางการกลับตัว จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมียืนยันด้วยอีกแท่งที่เป็นสีเเดง ที่มีราคาปิดกระโดดลงจนเกิด gap หรือมีราคาปิดที่ต่ำลงไปอีก 

9.Bullish Meeting Line กับ Bearish Meeting Line

25-up-Bullish-Meeting-Line

Bullish Meeting Line เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่อยู่ในเทรนด์ขาลง ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งเทียนสีแดง(1)ที่มีราคาเปิดกระโดดลงจากราคาปิดของเทรนด์ขาลง โดยตัวแท่งเทียนสีเขียว(2)ก็มีราคาเปิดที่กระโดดลงจากราคาปิดของแท่งเทียนสีแดง(1)เช่นกัน แต่ท้ายสุดมีการปรับตัวขึ้นมาปิดราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับราคาเปิดของแท่งเทียนสีแดง(1) ลักษณะเช่นนี้หมายถึงแรงซื้อกับแรงขายเท่ากัน แนวโน้มหรือทิศทางต่อไปอาจจะเกิดการกลับตัวจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น แต่โอกาสการกลับตัวยังสู้แท่งเทียนในรูปแบบลักษณะของ  piercing pattern ไม่ได้ จึงควรรอยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปที่หากมีราคาปิดสูงขึ้นกว่าแท่งเทียนสีเขียว(2)นี้จึงค่อยกดเทรดขึ้น

25-down-Bearish-Meeting-Line

Bearish Meeting Line เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีแดง(2)ที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งเทียนสีเขียว(1)ที่มีราคาเปิดกระโดดขึ้นจากราคาปิดของเทรนด์ขาขึ้น โดยตัวแท่งเทียนสีเเดง(2)ก็มีราคาเปิดที่กระโดดขึ้นจากราคาปิดของแท่งเทียนสีเขียว(1)เช่นกัน แต่ท้ายสุดมีการปรับตัวลดลงมาเปิดราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับราคาปิดของแท่งเทียนสีเขียว(1) ลักษณะเช่นนี้หมายถึงแรงซื้อกับแรงขายเท่ากัน แนวโน้มหรือทิศทางต่อไปอาจจะเกิดการกลับตัวจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง แต่โอกาสการกลับตัวยังสู้แท่งเทียนในรูปแบบลักษณะของ Dark Cloud Coverไม่ได้ จึงควรรอยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปหากมีราคาปิดสูงขึ้นกว่าแท่งเทียนสีแดง(2)จึงค่อยกดเทรดลง 

10.Bullish Stick Sandwich กับ Bearish Stick Sandwich

26-up-Bullish-Stick-Sandwich

Bullish Stick Sandwich เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากเเท่งเทียน 3 แท่งที่อยู่ในช่วงขาลง เริ่มจากแท่ง(1)สีแดงที่มีราคาปิดต่ำลงมาตามเทรนด์ขาลงก่อนหน้า  จากนั้นเกิดแท่งเทียนสีเขียว(2)ตามมา ซึ่งมีราคาปิดที่สูงกว่าแท่ง(1) และล่าสุดแท่ง(3)เกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงอีกครั้ง โดยมีราคาเปิดที่สูงกว่าแท่ง(2) แต่ในที่สุด ราคาที่ปิดล่าสุดกับตกไปอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่ง(1) ลักษณะเช่นนี้หากมองในอีกมุม โดยเอาแท่ง(1)กับแท่ง(3)มารวมกัน ก็จะดูคล้ายๆ Inverted hammer ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวจากขาลงเป็นขึ้นนั่นเอง และเพื่อความมั่นใจมากขึ้นควรมีการยืนยันอีกแท่งด้วยแท่งเทียนสีเขียว(4) ที่เป็น Marubozu และมีราคาเปิดเหนือกว่าราคาปิดของแท่ง(3)

26-down-Bearish-Stick-Sandwich

Bearish Stick Sandwich เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากเเท่งเทียน 3 แท่งที่อยู่ในช่วงขาขึ้น เริ่มจากแท่ง(1)สีเขียวที่มีราคาปิดสูงขึ้นไปตามเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้า จากนั้นเกิดแท่ง(2)สีเเดงตามมา ซึ่งมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่ง(1) และล่าสุดแท่ง(3)เกิดเป็นแท่งสีเขียวอีกครั้ง โดยมีราคาเปิดที่ต่ำกว่าแท่ง(2) แต่ในที่สุด ราคาที่ปิดล่าสุดกลับขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่ง(1) ลักษณะเช่นนี้หากมองในอีกมุมหนึ่งโดยเอาแท่ง(1)กับแท่ง(3)มารวมกัน ก็จะดูคล้ายๆ Shooting Star ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง และเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นควรมีการยืนยันอีกแท่งด้วยแท่งเทียนสีเเดง(4)ที่เป็น Marubozu และมีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่ง(3) 

สรุปการเทรด Olymp Trade Forex แบบสวนเทรนด์

การเทรดแบบสวนเทรนนั้นต้องทำให้ถูกจังหวะไม่เช่นนั้นจะถูกลากยาวจนล้างพอร์ตได้ เมื่อเกิดการคาดการณ์ผิดทางคุณอาจใช้กลยุทธ์มาติงเกลเข้ามาช่วยตามทุนได้ รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับการเทรด Fixed Time Trade ได้ด้วย แนะนำให้ดูเทคนิคการเทรดอื่นๆประกอบไปด้วย  ลงทะเบียนรับบัญชีเทรดฟรีกับ Olymp Trade มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่ารอช้าที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ support โดยตรง โปรดระวังมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆโดยศึกษารูปแบบมิจฉาชีพได้ที่นี่

Olymp Trade รูปแบบแท่งเทียน เพื่อเทรดลักษณะอื่นๆ

 1. วิธีการเทรดแบบตามเทรนด์กับ Olymp Trade แท่งเทียน อ่านตอนนี้
 2. วิธีการเทรดกับ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ที่ไม่มีเนื้อเทียน อ่านตอนนี้

olymptrade-login

วีดีโอสอนเทรดในเวลาจริงจากเจ้าหน้าที่ VIP ของ Olymp Trade

olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4.87 out of 5)
Loading...

14 ข้อคิดเห็น

 1. แลปจี้
  05.08.2019 at 23:18 — ตอบกลับ

  ปกติก็ชอบเทรดสวนเทรนอยู่แล้ว เหมือนกับว่ารอจังหวะให้มันขึ้นสุดหรือลงสุดแล้วก็ค่อยสนขึ้นหรือส่วนลงแต่ว่าก็ไม่เคยดู Olymp Trade แท่งเทียน ประกอบเลยและผลลัพธ์ก็ไม่ได้เท่าที่ควรก็เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราสวนไม่ถูกเวลานั้นเองมาดูจากบทความ Olymp Trade ถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราเทรดสวนเทรนแบบผิดๆมาโดยตลอดแล้วก็สวนในเวลาที่กราฟไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสวนก็เลยทำให้เราสวนแบบแพ้ตลอดเลยแต่บางคนก็บอกว่าตามเทรนบางคนก็บอกว่าสวนเทรนแต่เราก็ทำตามเพียงแต่เราอาจจะทำไม่ถูกช่วงเวลาตอนนี้รู้อะไรขึ้นเยอะแล้ว

 2. เวลาไม่คอยใคร
  07.08.2019 at 23:34 — ตอบกลับ

  ปกติเป็นคนที่ไม่เทรดสวนเทรนนะแต่พอมาดู Olymp Trade แท่งเทียน วิธีเทรดสวนเทรนก็น่าสนใจดีนะอย่างน้อยก็มีโอกาสในการเข้าออเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโอกาส ศึกษาให้เยอะๆก็ทำให้มีทางเลือกเยอะก็จะได้เทรดได้มากขึ้นด้วยในแต่ละวันที่เทรด Olymp Trade ก็จะมีโอกาสในการเทรดไม่เหมือนกันมีมากมีน้อยแต่ละวันไม่เท่ากันบางวันไม่มีโอกาสเทรดเลยก็มีแล้วแต่ตลาด แล้วแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าจะให้เข้าออเดอร์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมคือเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าลงไปก็มีสิทธิ์เสียก็ไม่ลงดีกว่ารอโอกาสเหมาะๆแล้วค่อยลงแต่ถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่เป็นโอกาสเหมาะมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสลงมากขึ้น

 3. วีเจ
  10.08.2019 at 22:46 — ตอบกลับ

  เพิ่งเริ่มศึกษา Olymp Trade แท่งเทียน ไปเจออีกเว็บนึงมีหลายแบบเกินไปจำไม่ได้สับสนเลย จะใช้ที่ต้องเปิดหา กว่าจะเจอกราฟก็ไปก่อนละ ไม่เคยจะทันเลย แต่พอมาอ่านของ Olymp Trade ก็สรุปมาให้สั้นดีนะจำง่ายไม่ต้องจำเยอะแต่ได้ใช้งานจริงถือว่าคุ้มค่ากับการศึกษาจนตอนนี้ไม่ได้ใช้ตัวอินดี้ตัวไหนเพิ่มเลยแค่ดูกราฟดูพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของราคาก็ลงเทรดได้สบาย

 4. Dom
  14.08.2019 at 19:15 — ตอบกลับ

  ไม่ค่อยรู้เรื่องเทรนด์ Olymp Trade แท่งเทียน ก็ไม่ค่อยเป็น เทรดดูแต่กราฟโซนแล้วก็เทรด Olymp Trade แบบมั่วๆมาตลอดเลย ถึงว่าล่ะฝีมือไม่คืบหน้าเลย เทรดแบบไม่ได้ถอนกำไรเลย เดี๋ยวจะลองใช้วิธีวิเคราะห์เเท่งเทียนดูเผื่อจะได้บ้าง เพิ่งรู้นะนี่ว่ากราฟมีหลายแบบ กราฟแท่งก็น่าสนใจนะที่เข้าไปดูมีจุดเปิดปิดบอกชัดเจนเลย เดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลจะเเนะนำเพื่อนๆที่รุ้จักที่เทรด Olymp Trade เหมือนกันให้ลองดูนะ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ

 5. YM
  16.08.2019 at 23:23 — ตอบกลับ

  เทคนิคการเทรด Olymp Trade แท่งเทียน สวนเทรนด์จะต้องระวังมากๆเลย เคยเทรดสวนเทรดแล้วล้างพ็อตเลยเพราะเข้าไม่ถูกจังหวะ โดนกินวินาทีสุดท้าย แต่ตอนนี้ศึกษามากพอเทรด Olymp Trade ก็พอได้กำไรบ้าง

 6. ตั้ม
  20.08.2019 at 10:28 — ตอบกลับ

  เคยมีคนสอนว่าอย่าเทรดสวนเทรนด์เพราะมันมีโอกาสผิดมากกว่า Olymp Trade แท่งเทียน รูปแบบที่จำๆมาก็มีแบบบอกการกลับตัวของราคาซึ่งหมายถึงการเทรดสวนเทรน Olymp Trade แต่การเกิดสวนเทรนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสทองที่เราต้องรีบเข้าออเดอร์ให้ถูกเวลาเพราะถ้าเข้าผิดไปนิดเดียวเราก็อาจจะกลายเป็นขาดทุนได้เหมือนกัน การเทรดจะต้องหูตาไวให้ไวตอบสนองให้ไวด้วยถึงจะไปรอด

 7. 1Tuo3
  24.08.2019 at 21:26 — ตอบกลับ

  ส่วนเทรนก็ได้ผลจริงๆนะ Olymp Trade แท่งเทียน ที่เคยพิจารณามาโดย 90 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ผลแม่นยำ การเทรดต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพราะว่าเราต้องรอช่วงวินาทีที่เข้า Trade เพราะถ้าเราเข้าเทรดโดยไม่มีการวางแผนโดยไม่ได้เข้าตรงลักษณะที่เราได้สูตรมาก็จะทำให้เราเสี่ยงที่จะเทรดเสียได้อย่างมาก Olymp Trade มีหลายสูตรแต่เราต้องเลือกที่มันเชื่อถือได้แล้วก็ได้ผลจริงจะรู้ได้ยังไงว่าได้ผลจริงเราก็ต้องลองดูว่าอันไหนที่เราใช้แล้วได้ผลจริงเพราะว่าบางครั้งใช้ได้ผลจริงกับคนอื่นแต่เราใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี

 8. ดนัย
  27.08.2019 at 22:52 — ตอบกลับ

  ผมชอบเทรดสวนเทรนครับเพราะว่าจะเทรดในช่วงที่แท่งเทียนกลับตัว Olymp Trade แท่งเทียน ที่บอกช่วงเวลาการกลับตัวของแท่งเทียนบอกได้ค่อนข้างแม่นยำผมทดลองกดเทรดในการกลับตัวของกราฟนานมากแล้วช่วงแรกๆก็ยอมรับว่าไม่รู้จังหวะแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าออเดอร์บ่อยๆก็รู้จังหวะมากขึ้นทุกวันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าควรจะเข้าเฟสตอนไหนแต่เขาเองได้ Olymp Trade ไม่ยากนะแค่ต้องศึกษาจริงจังครับ

 9. preame
  05.03.2020 at 16:03 — ตอบกลับ

  รูปแบบที่ได้ใช้บ่อยก็แบบมอร์นิ่งสตาร์นี่แหละ บางทีเจอรูปแบบแค่คล้ายๆนะ ถ้าคนใจร้อนก็อาจจะลงผิดได้ ประสบการณ์จะสอนให้เรารู้เองครับว่าแบบไหนตอนไหนควรลงออเดอร์ เครื่องมือใน Olymp Trade มีให้เลือกใช้เยอะนะ แต่คนที่ใช้เยอะๆนี่ก็ไม่รู้เค้าไม่งงสับสนบ้างหรือไงนะ ของผมแค่ดู Olymp Trade แท่งเทียน ก็พอครับ ดูลักษณะของราคา เทรดข่าวก็ได้ผลอยู่นะ

 10. เบลานี่
  20.03.2020 at 19:32 — ตอบกลับ

  อือหืออ บทความนี้เป็นบทความเชิ่งลึกเลยค้าา ดิฉันงงไปหมดแล้วยากมากกกต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างที่จะนานเลยเพราะรายละเอียดเยอะมว๊ากก ปักไว้เลยคะขอดิฉันศึกษาเกี่ยวกับ Olymp Trade rsi ก่อนนะคะเพราะอันนั้นก็ยากเหมือนกันที่จะดูให้มันรู้เรื่อง แงงง ใครบอกเทรดเป็นเรื่องที่ได้เงินมาง่าย ๆค่ะยากงะแต่จะพยายามค่ะเพราะว่าอยากลอง Olymp Trade ดูเพื่อนที่เก่งหลายคนก็เทรดได้อยู่เพราะเขาเป็นดูเราสิ555 อยากจะบอกว่าเทรดไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะ

 11. ธนกิจ
  21.03.2020 at 12:43 — ตอบกลับ

  แค่ Olymp Trade rsi กับ SMA ผมก็ปวดหัวแล้วคร้าบบเจออันนี้เข้าอะไรเอื้ออตายดีกว่ายากจริงๆแต่ว่าต้องพยายามครับผม เพราะชอบอะไรแบบนี้การเทรดการเล่นหุ้นอะไรยังไงเห็นคนอื่นเล่นแล้วแบบเท่ดี ดูฉลาดอ่ะอยากฉลาดบ้าง555 ที่ใช้ Olymp Trade ผมก็ไม่ได้หวังจะรวยอย่างเดียวหรอกครับเพราะสนใจทางนี้และอยากศึกษาเป็นความรู้น่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองได้ผมคิดว่างั้นนะ เราต้องได้อะไรซักอย่างกับมันแน่อะไรที่เราให้เวลากับมันเยอะไม่มีคำว่าเสียเปล่าหรอกครับ

 12. Pan ป่าน
  31.03.2020 at 19:46 — ตอบกลับ

  ป่านศึกษาอยู่ค่ะเกี่ยวกับ Olymp Trade เลยให้เพื่อนช่วยสอนเพราะเราสนิทกันมาตั้งแต่ม.ปลายเห็นมันเล่น Olymp Trade มานานแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้อะไรกับมัน จนวันหนึ่งเขาออกรถได้ ป่านก็ตกใจทั้งที่ทำงานได้ไม่ถึงสองปีเลยออกรถแล้วหรอเลยไปถามมันว่าทำยังไงเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะมันบอกมันเล่นหุ้นแล้วก็บอกไม่ยากหรอกลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้ แล้วมันก็ส่งบทความนี้กับ Olymp Trade แท่งเทียนกับช่อง Youtube Olymp Trade มาค่ะอืมมไม่ยากจริง ๆกุมขมับเลยย 555+

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

10 แบบ แท่งเทียน Olymp Trade เทคนิค เทรดสวนเทรนด์