10 แบบ แท่งเทียน Olymp Trade ลงทุน เทรดสวนเทรนด์

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

รูปแบบ แท่งเทียน Olymp Trade ลงทุน เทรดแบบสวนเทรนด์ จะสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้จริงไหม วิธีการเทรดสวนเทรนในจังหวะที่ถูกต้องป้องกันการถูกลาก บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมบางคนสวนเครนได้แต่บางคนต้องเทรดตามเทรนนั้นคือจังหวะของการเทรดที่ถูกต้องนั่นเอง 

 

10 รูปแบบ แท่งเทียน Olymp Trade ลงทุน เพื่อเทรดสวนเทรนด์ 

1. Piercing Pattern กับ Dark Cloud Cover

Olymp Trade ลงทุน เพียสซิ่ง แพทเทิร์น

Piercing Pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียนสีเขียว (2) อยู่ในเทรนด์ขาลง โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาว และมีราคาปิดที่สูงเกินครึ่งของแท่งเทียนสีแดง (1) ก่อนหน้า แท่งเทียน (1) มีความยาวอยู่ในระดับหนึ่งและมีราคาปิดเกือบถึงราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาลงก่อนหน้านั้น    

Olymp Trade ลงทุน รูปแบบแท่งเทียนดาร์ค คลาวด์ โคฟเวอร์

Dark Cloud Cover เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจาก แท่งเทียนสีเเดง (2) อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น โดยมีเนื้อเทียนค่อนข้างยาวและมีราคาปิดที่สูงเกินกว่าครึ่งของแท่งเทียนสีเขียว (1) ก่อนหน้า แท่งเทียน (1) มีราคาเปิดที่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของแท่งเทียนที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้านั้นเช่นกัน

2. Morning star pattern กับ Bearish Evening Star

Olymp Trade ลงทุน เทรดแท่งเทียน มอนิ่ง สตาร์

Morning star pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียน 3 แท่ง แท่ง(1) เป็นแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ เเท่ง (2) ที่เกิดช่องว่าง (จะเป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้) และแท่ง (3) เป็นสีเขียวที่เกิดช่องว่างและมีจุดปิดอยู่ภายในขอบเขตของตัวเทียนแท่งที่ (1)    

2-down-evening-star

Bearish Evening Star เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจาก มีแท่งเทียนสีเขียว (1) ที่ตามมาด้วยแท่งเทียน (2) ที่มีเนื้อเทียนสั้นโดยจะเป็นเขียวหรือแดงก็ได้ กระโดดสูงขึ้นห่างไปจนเป็นช่องว่าง และมีแท่งเทียนสีแดง (3) เกิดขึ้นตามต่ำลงมาจนเป็นช่องว่างเหมือนกัน โดยราคาปิดของแท่งเทียนสีแดงแท่งที่ (3) นี้ จะอยู่ภายในขอบเขตเนื้อเทียนของแท่งเทียนที่ (1) 

3.Bullish Engulfing กับ Bearish engulfing

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน บูลิช เอ็นกัฟฟิ่ง

Bullish Engulfing เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจาก แท่งเทียน(2) มีเนื้อเทียนยาวกว่าเเท่งเทียน(1) ตามความหมายของ engulfing คือการกลืนกิน หรือห้อมล้อมครอบงำ ในการพิจารณานั้นจะไม่เกี่ยวกับไส้เทียน (Shadow) ลักษณะของ Engulfing ที่ดีสุดคือ แท่ง(1) ควรจะเล็กสั้นๆ ส่วนแท่ง(2) ควรจะยาวๆ และเพื่อความมั่นใจอาจจะรอยืนยันแท่งที่3 ให้เป็นสีเขียวในวันถัดไป โดยแท่งต้องยาวขึ้น และมีแรงซื้อหนาแน่นเพิ่มขึ้น เช่นเปิดราคากระโดดจนมีช่องว่าง (รูปแบบ Engulfing นี้แนะนำให้ใช้ที่ทามเฟรม 1 วัน)  

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน แบริช เอ็นกัฟฟิ่ง

Bearish engulfing เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากการเกิดแท่งเทียนสีแดง (2) โดยมีลักษณะครอบงำกลืนกินแท่ง(1)ที่เป็นสีเขียว ส่วนรูปแบบของ Bearish engulfing ที่ดีที่สุดก็เช่นกันคือ แท่ง(1)ควรจะสั้นๆ เพื่อความแม่นยำขึ้นควรรอดูความหนาแน่นในการขายของแท่งเทียนในอีกสอง- สามวันต่อไป (รูปแบบ Engulfing นี้แนะนำให้ใช้ที่ทามเฟรม 1 วัน)  

4.Bullish Harami กับ Bearish Harami ( Olymp Trade ลงทุน )

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียนบูลิช ฮารามิ

Bullish Harami เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากรูปแบบแท่งเทียนจะเหมือนคนท้อง ซึ่งมาจากคำว่า “Harami” เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคนท้อง จะประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดง(1)ที่ยาวกว่า และแท่งเที่ยน(2)สีเขียวที่สั้นกว่า ให้รอดูแท่งเทียนที่(3)ก่อน ถ้าแท่งเทียนตัวที่(3)เป็นสีเขียวเปิดที่ราคาปิดของแท่ง(2)และปิดแท่ง(3)ด้วยราคาที่สูงขึ้นกว่าแท่ง(1) จึงกดเทรดขึ้นได้  

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน แบลิช ฮารามิ

Bearish Harami เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน เช่นเดียวกับ Harami ขาขึ้น ดูจากแท่งเทียน(1)ที่เป็นสีเขียวและยาวกว่าแท่งเที่ยน(2)ที่เป็นสีแดง เป็นลักษณะการกลืนกิน ให้นอดูแท่งเทียน(3)ที่จะเกิด ถ้าแท่งเทียน(3)เป็นสีเเดงเปิดที่ราคาปิดของแท่ง(2)และปิดแท่งสีเเดง(3)ด้วยราคาที่ต่ำกว่าแท่ง(1)มาก จึงกดเทรดลงได้  

5.Bullish Belt Hold กับ Bearish Belt Hold

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน บูลิช เบลท์ โฮลด์

Bullish Belt Hold เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีเขียวที่มีราคาเปิดตกลงมาจากแท่งก่อนๆมาก และไม่มีไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow) เกิดขึ้นเลย จากนั้นมีแรงซื้อที่ดึงราคาขึ้นจนไปปิดในจุดที่ใกล้เคียงระดับราคาสูงสุดของแท่งเทียน ไส้ด้านบนมีแค่สั้นๆ หากแท่งเทียนถัดไปเป็นสีเขียวอีกแท่งที่มีราคาปิดที่สูงขึ้นมาอีกจึงกดเทรดขึ้นได้เลย  

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน แบลิช เบลท์ โฮลด์

Bearish Belt Hold เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนที่เป็นสีแดง คือแท่งเทียนช่วงที่ผ่านมามีราคาเปิดที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆจากแท่งก่อนๆ แต่พอมาถึงแท่งสีแดงสุดท้าย ราคาเปิดไม่เพิ่มขึ้นคือเท่ากับราคาเปิดของแท่งก่อนหน้า และไม่มีไส้เทียนด้านบนเกิดขึ้นเลย(ราคาไม่เพิ่มขึ้น) ราคาปิดของแท่งเทียนใกล้กับราคาต่ำสุดของแท่งเทียน จึงมีไส้เทียนสั้นๆตรงด้านล่าง หากแท่งเทียนถัดไปเป็นสีแดงอีกแท่งที่มีราคาปิดที่ต่ำลงอีกจึงกดเทรดลงได้เลย  

6.Three Inside Up กับ Three Inside Down

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน ธรี อินไซด์ อัพ

Three Inside Up เป็นสัญญาณเทรดขึ้น เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเกิดแท่งเทียน(3)เข้ามายืนยันทิศทางกราฟว่ากำลังมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นจริง เหตุที่แท่งเทียน(3)ที่เป็นสีเขียวนั้นสามารถยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เพราะมันสามารถทะลุ (breakout) แนวต้านที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่ง(1) และราคาปิดของแท่งเทียน(2) รูปแบบ Three Inside Up เป็นรูปแบบ (pattern) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นแท่งเทียน(3)ต้องเป็นสีเขียวที่มีราคาเปิดกระโดดเป็นช่องว่าง (gap) จากแท่งเทียน(2) หรือมีราคาปิดของแท่ง(3) ปิดที่ระดับราคาสูง Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน ธรี อินไซด์ ดาวน์

Three Inside Down เป็นสัญญาณเทรดลง เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเพิ่มแท่งเทียน(3)เข้ามายืนยันว่าทิศทางกราฟกำลังจะกลับตัวเป็นขาลงแล้ว เหตุที่แท่งเทียน(3)ที่เป็นสีแดงสามารถยืนยันการกลับกลับตัวของกราฟเป็นขาลงได้นั้นเพราะมันสามารถทะลุ (breakdown) แนวรับที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่ง(1)และราคาปิดของแท่ง(2) ปัจจัยที่สำคัญ  รูปแบบ Tree Inside Down เป็น pattern ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นแท่งเทียน(3)ต้องเป็นสีแดงที่มีราคาเปิดกระโดดเป็นช่องว่าง (gap) จากแท่ง(2) หรือมีราคาปิดของแท่ง (3) ปิดที่ระดับราคาต่ำกว่าราคาเปิดของแท่ง(1)

7.Tweezer Bottoms กับ Tweezer Tops ( Olymp Trade ลงทุน )

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน ทวิสเซอร์ บัทท็อมส์

Tweezer Bottoms  เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากแท่งเทียนคู่ที่มีลักษณะจุดต่ำสุดเท่ากัน โดยจุดต่ำสุดของแท่งเทียนทั้งสองที่ว่านี้รวมถึงไส้เทียน (Shadow) และเนื้อเทียน (Body) รวมทั้งแท่งเทียนที่มีรูปแบบเป็น Doji ด้วย รูปแบบของ Tweezers Bottoms ยังไม่สามารถแสดงการกลับตัวของเทรนด์ได้ชัดเจน และหากแท่งเทียนตัวถัดไปเกิดสวิงต่ำหรือสูงขึ้น Tweezers Bottoms นั้นก็จะกลายเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงทันที และหากมีแรงเหวี่ยงที่วกกลับอีก นักเทรดก็สามารถใช้แท่ง Tweezers Bottoms นี้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้เลย ฉะนั้น Tweezers Bottoms จึงเป็นตำแหน่งแท่งเทียนที่บ่งบอกการสัญญาณพักตัวชั่วคราวของ Bullish มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัว

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียน ทวิสเซอร์ ท็อปส์

Tweezer Tops  เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากแท่งเทียนที่มีลักษณะจุดสูงสุดเท่ากัน โดยจุดสูงสุดของคู่แท่งเทียนที่ว่านี้รวมถึงไส้เทียน (Shadow) และเนื้อเทียน (Body) รวมทั้งแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็น Doji ด้วย รูปแบบของ Tweezers Tops ยังไม่สามารถแสดงการกลับตัวของเทรนด์ได้ชัดเจนเช่นกัน หากมีแท่งเทียนตัวถัดไปเกิดสวิงต่ำหรือสูงขึ้น Tweezers Tops นั้นก็จะกลายเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดของสวิงทันที และหากมีแรงเหวี่ยงที่วกกลับอีก นักเทรดก็สามารถใช้แท่ง Tweezers Tops นี้ เป็นแนวต้านหรือแนวรับได้เลย ฉะนั้น Tweezers Tops จึงเป็นตำแหน่งแท่งเทียนที่บ่งบอกการสัญญาณพักตัวชั่วคราวของ Bearish มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณการกลับตัว

8.Bullish Kicking Pattern กับ Bearish Kicking Pattern

19-up-Bullish-Kicking-Pattern

Bullish Kicking Pattern เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากเเท่งเทียน(1)ที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาลง (Downtrend)และเป็นแท่งเทียนสีแดงชนิด Marubozu (แท่งเทียนที่ไม่มีไส้ทั้งด้านบนและล่างหรืออาจจะมีแต่สั้นมากๆ) ต่อจากนั้น เกิดแท่งเทียนสีเขียว(2)ชนิด Marubozu เช่นกัน โดยมีราคาปิดที่กระโดดขึ้นจากแท่งเทียนสีแดง จนเกิด Gap (ช่องว่างที่มีระยะห่าง)ขึ้น ลักษณะของ Bullish Kicking Pattern ถือเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ในสัญญาณการกลับตัว จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรจะรอยืนยันด้วยอีกแท่งที่เป็นสีเขียว ที่มีราคาเปิดกระโดดจนเกิด gap หรือมีราคาปิดที่เหนือขึ้นไปอีก 19-down-Bearish-Kicking-Pattern

Bearish Kicking Pattern เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากเเท่งเทียน(1)ที่เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงขาขึ้น (Uptrend) และเป็นแท่งเทียนสีเขียวชนิด Marubozu (แท่งเทียนที่ไม่มีไส้ทั้งด้านบนและล่างหรือาจจะมีแต่สั้นมากๆ) ต่อมาล่าสุดเกิดแท่งเทียนสีแดงชนิด Marubozu เช่นกัน โดยมีราคาปิดที่กระโดดลงจากแท่งเทียนสีเขียวจนเกิด Gap (ช่องว่างที่มีระยะห่าง)ขึ้น ลักษณะของ Bearish Kicking Pattern ถือเป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ในสัญญาณทิศทางการกลับตัว จะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมียืนยันด้วยอีกแท่งที่เป็นสีเเดง ที่มีราคาปิดกระโดดลงจนเกิด gap หรือมีราคาปิดที่ต่ำลงไปอีก 

9.Bullish Meeting Line กับ Bearish Meeting Line

25-up-Bullish-Meeting-Line

Bullish Meeting Line เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีเขียว(2)ที่อยู่ในเทรนด์ขาลง ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งเทียนสีแดง(1)ที่มีราคาเปิดกระโดดลงจากราคาปิดของเทรนด์ขาลง โดยตัวแท่งเทียนสีเขียว(2)ก็มีราคาเปิดที่กระโดดลงจากราคาปิดของแท่งเทียนสีแดง(1)เช่นกัน แต่ท้ายสุดมีการปรับตัวขึ้นมาปิดราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับราคาเปิดของแท่งเทียนสีแดง(1) ลักษณะเช่นนี้หมายถึงแรงซื้อกับแรงขายเท่ากัน แนวโน้มหรือทิศทางต่อไปอาจจะเกิดการกลับตัวจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น แต่โอกาสการกลับตัวยังสู้แท่งเทียนในรูปแบบลักษณะของ  piercing pattern ไม่ได้ จึงควรรอยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปที่หากมีราคาปิดสูงขึ้นกว่าแท่งเทียนสีเขียว(2)นี้จึงค่อยกดเทรดขึ้น

25-down-Bearish-Meeting-Line

Bearish Meeting Line เป็นสัญญาณเทรดลง ทามเฟรม 1 วัน ดูจากแท่งเทียนสีแดง(2)ที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งเทียนสีเขียว(1)ที่มีราคาเปิดกระโดดขึ้นจากราคาปิดของเทรนด์ขาขึ้น โดยตัวแท่งเทียนสีเเดง(2)ก็มีราคาเปิดที่กระโดดขึ้นจากราคาปิดของแท่งเทียนสีเขียว(1)เช่นกัน แต่ท้ายสุดมีการปรับตัวลดลงมาเปิดราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับราคาปิดของแท่งเทียนสีเขียว(1) ลักษณะเช่นนี้หมายถึงแรงซื้อกับแรงขายเท่ากัน แนวโน้มหรือทิศทางต่อไปอาจจะเกิดการกลับตัวจากขาขึ้นเปลี่ยนเป็นขาลง แต่โอกาสการกลับตัวยังสู้แท่งเทียนในรูปแบบลักษณะของ Dark Cloud Coverไม่ได้ จึงควรรอยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปหากมีราคาปิดสูงขึ้นกว่าแท่งเทียนสีแดง(2)จึงค่อยกดเทรดลง 

10.Bullish Stick Sandwich กับ Bearish Stick Sandwich

26-up-Bullish-Stick-Sandwich

Bullish Stick Sandwich เป็นสัญญาณเทรดขึ้น ดูจากเเท่งเทียน 3 แท่งที่อยู่ในช่วงขาลง เริ่มจากแท่ง(1)สีแดงที่มีราคาปิดต่ำลงมาตามเทรนด์ขาลงก่อนหน้า  จากนั้นเกิดแท่งเทียนสีเขียว(2)ตามมา ซึ่งมีราคาปิดที่สูงกว่าแท่ง(1) และล่าสุดแท่ง(3)เกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงอีกครั้ง โดยมีราคาเปิดที่สูงกว่าแท่ง(2) แต่ในที่สุด ราคาที่ปิดล่าสุดกับตกไปอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่ง(1) ลักษณะเช่นนี้หากมองในอีกมุม โดยเอาแท่ง(1)กับแท่ง(3)มารวมกัน ก็จะดูคล้ายๆ Inverted hammer ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวจากขาลงเป็นขึ้นนั่นเอง และเพื่อความมั่นใจมากขึ้นควรมีการยืนยันอีกแท่งด้วยแท่งเทียนสีเขียว(4) ที่เป็น Marubozu และมีราคาเปิดเหนือกว่าราคาปิดของแท่ง(3)

26-down-Bearish-Stick-Sandwich

Bearish Stick Sandwich เป็นสัญญาณเทรดลง ดูจากเเท่งเทียน 3 แท่งที่อยู่ในช่วงขาขึ้น เริ่มจากแท่ง(1)สีเขียวที่มีราคาปิดสูงขึ้นไปตามเทรนด์ขาขึ้นก่อนหน้า จากนั้นเกิดแท่ง(2)สีเเดงตามมา ซึ่งมีราคาปิดที่ต่ำกว่าแท่ง(1) และล่าสุดแท่ง(3)เกิดเป็นแท่งสีเขียวอีกครั้ง โดยมีราคาเปิดที่ต่ำกว่าแท่ง(2) แต่ในที่สุด ราคาที่ปิดล่าสุดกลับขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งเทียนแท่ง(1) ลักษณะเช่นนี้หากมองในอีกมุมหนึ่งโดยเอาแท่ง(1)กับแท่ง(3)มารวมกัน ก็จะดูคล้ายๆ Shooting Star ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง และเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นควรมีการยืนยันอีกแท่งด้วยแท่งเทียนสีเเดง(4)ที่เป็น Marubozu และมีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่ง(3) 

สรุปการเทรด Olymp Trade ลงทุน Forex แบบสวนเทรนด์

การเทรดแบบสวนเทรนนั้นต้องทำให้ถูกจังหวะไม่เช่นนั้นจะถูกลากยาวจนล้างพอร์ตได้ เมื่อเกิดการคาดการณ์ผิดทางคุณอาจใช้กลยุทธ์มาติงเกลเข้ามาช่วยตามทุนได้ รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับการเทรด Fixed Time Trade ได้ด้วย แนะนำให้ดูเทคนิคการเทรดอื่นๆประกอบไปด้วย  ลงทะเบียนรับบัญชีเทรดฟรีกับ Olymp Trade มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่ารอช้าที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ support โดยตรง โปรดระวังมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆโดยศึกษารูปแบบมิจฉาชีพได้ที่นี่

Olymp Trade ลงทุน เทรดรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆ

 1. วิธีการเทรดแบบตามเทรนด์กับ Olymp Trade แท่งเทียน อ่านตอนนี้
 2. วิธีการเทรดกับ Olymp Trade แท่งเทียน (Candlestick) ที่ไม่มีเนื้อเทียน อ่านตอนนี้

olymptrade-login

วีดีโอสอนเทรดในเวลาจริงจากเจ้าหน้าที่ VIP ของ Olymp Trade ลงทุน

olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4.87 out of 5)
Loading...

14 ข้อคิดเห็น

 1. แลปจี้
  05.08.2019 at 23:18 — ตอบกลับ

  ปกติก็ชอบเทรดสวนเทรนอยู่แล้ว เหมือนกับว่ารอจังหวะให้มันขึ้นสุดหรือลงสุดแล้วก็ค่อยสนขึ้นหรือส่วนลงแต่ว่าก็ไม่เคยดู Olymp Trade แท่งเทียน ประกอบเลยและผลลัพธ์ก็ไม่ได้เท่าที่ควรก็เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราสวนไม่ถูกเวลานั้นเองมาดูจากบทความ Olymp Trade ถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราเทรดสวนเทรนแบบผิดๆมาโดยตลอดแล้วก็สวนในเวลาที่กราฟไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสวนก็เลยทำให้เราสวนแบบแพ้ตลอดเลยแต่บางคนก็บอกว่าตามเทรนบางคนก็บอกว่าสวนเทรนแต่เราก็ทำตามเพียงแต่เราอาจจะทำไม่ถูกช่วงเวลาตอนนี้รู้อะไรขึ้นเยอะแล้ว

 2. เวลาไม่คอยใคร
  07.08.2019 at 23:34 — ตอบกลับ

  ปกติเป็นคนที่ไม่เทรดสวนเทรนนะแต่พอมาดู Olymp Trade แท่งเทียน วิธีเทรดสวนเทรนก็น่าสนใจดีนะอย่างน้อยก็มีโอกาสในการเข้าออเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโอกาส ศึกษาให้เยอะๆก็ทำให้มีทางเลือกเยอะก็จะได้เทรดได้มากขึ้นด้วยในแต่ละวันที่เทรด Olymp Trade ก็จะมีโอกาสในการเทรดไม่เหมือนกันมีมากมีน้อยแต่ละวันไม่เท่ากันบางวันไม่มีโอกาสเทรดเลยก็มีแล้วแต่ตลาด แล้วแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าจะให้เข้าออเดอร์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมคือเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าลงไปก็มีสิทธิ์เสียก็ไม่ลงดีกว่ารอโอกาสเหมาะๆแล้วค่อยลงแต่ถ้าเรารู้ว่าเมื่อไหร่เป็นโอกาสเหมาะมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสลงมากขึ้น

 3. วีเจ
  10.08.2019 at 22:46 — ตอบกลับ

  เพิ่งเริ่มศึกษา Olymp Trade แท่งเทียน ไปเจออีกเว็บนึงมีหลายแบบเกินไปจำไม่ได้สับสนเลย จะใช้ที่ต้องเปิดหา กว่าจะเจอกราฟก็ไปก่อนละ ไม่เคยจะทันเลย แต่พอมาอ่านของ Olymp Trade ก็สรุปมาให้สั้นดีนะจำง่ายไม่ต้องจำเยอะแต่ได้ใช้งานจริงถือว่าคุ้มค่ากับการศึกษาจนตอนนี้ไม่ได้ใช้ตัวอินดี้ตัวไหนเพิ่มเลยแค่ดูกราฟดูพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวของราคาก็ลงเทรดได้สบาย

 4. Dom
  14.08.2019 at 19:15 — ตอบกลับ

  ไม่ค่อยรู้เรื่องเทรนด์ Olymp Trade แท่งเทียน ก็ไม่ค่อยเป็น เทรดดูแต่กราฟโซนแล้วก็เทรด Olymp Trade แบบมั่วๆมาตลอดเลย ถึงว่าล่ะฝีมือไม่คืบหน้าเลย เทรดแบบไม่ได้ถอนกำไรเลย เดี๋ยวจะลองใช้วิธีวิเคราะห์เเท่งเทียนดูเผื่อจะได้บ้าง เพิ่งรู้นะนี่ว่ากราฟมีหลายแบบ กราฟแท่งก็น่าสนใจนะที่เข้าไปดูมีจุดเปิดปิดบอกชัดเจนเลย เดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลจะเเนะนำเพื่อนๆที่รุ้จักที่เทรด Olymp Trade เหมือนกันให้ลองดูนะ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ

 5. YM
  16.08.2019 at 23:23 — ตอบกลับ

  เทคนิคการเทรด Olymp Trade แท่งเทียน สวนเทรนด์จะต้องระวังมากๆเลย เคยเทรดสวนเทรดแล้วล้างพ็อตเลยเพราะเข้าไม่ถูกจังหวะ โดนกินวินาทีสุดท้าย แต่ตอนนี้ศึกษามากพอเทรด Olymp Trade ก็พอได้กำไรบ้าง

 6. ตั้ม
  20.08.2019 at 10:28 — ตอบกลับ

  เคยมีคนสอนว่าอย่าเทรดสวนเทรนด์เพราะมันมีโอกาสผิดมากกว่า Olymp Trade แท่งเทียน รูปแบบที่จำๆมาก็มีแบบบอกการกลับตัวของราคาซึ่งหมายถึงการเทรดสวนเทรน Olymp Trade แต่การเกิดสวนเทรนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสทองที่เราต้องรีบเข้าออเดอร์ให้ถูกเวลาเพราะถ้าเข้าผิดไปนิดเดียวเราก็อาจจะกลายเป็นขาดทุนได้เหมือนกัน การเทรดจะต้องหูตาไวให้ไวตอบสนองให้ไวด้วยถึงจะไปรอด

 7. 1Tuo3
  24.08.2019 at 21:26 — ตอบกลับ

  ส่วนเทรนก็ได้ผลจริงๆนะ Olymp Trade แท่งเทียน ที่เคยพิจารณามาโดย 90 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ผลแม่นยำ การเทรดต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพราะว่าเราต้องรอช่วงวินาทีที่เข้า Trade เพราะถ้าเราเข้าเทรดโดยไม่มีการวางแผนโดยไม่ได้เข้าตรงลักษณะที่เราได้สูตรมาก็จะทำให้เราเสี่ยงที่จะเทรดเสียได้อย่างมาก Olymp Trade มีหลายสูตรแต่เราต้องเลือกที่มันเชื่อถือได้แล้วก็ได้ผลจริงจะรู้ได้ยังไงว่าได้ผลจริงเราก็ต้องลองดูว่าอันไหนที่เราใช้แล้วได้ผลจริงเพราะว่าบางครั้งใช้ได้ผลจริงกับคนอื่นแต่เราใช้แล้วไม่ได้ผลก็มี

 8. ดนัย
  27.08.2019 at 22:52 — ตอบกลับ

  ผมชอบเทรดสวนเทรนครับเพราะว่าจะเทรดในช่วงที่แท่งเทียนกลับตัว Olymp Trade แท่งเทียน ที่บอกช่วงเวลาการกลับตัวของแท่งเทียนบอกได้ค่อนข้างแม่นยำผมทดลองกดเทรดในการกลับตัวของกราฟนานมากแล้วช่วงแรกๆก็ยอมรับว่าไม่รู้จังหวะแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าออเดอร์บ่อยๆก็รู้จังหวะมากขึ้นทุกวันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าควรจะเข้าเฟสตอนไหนแต่เขาเองได้ Olymp Trade ไม่ยากนะแค่ต้องศึกษาจริงจังครับ

 9. preame
  05.03.2020 at 16:03 — ตอบกลับ

  รูปแบบที่ได้ใช้บ่อยก็แบบมอร์นิ่งสตาร์นี่แหละ บางทีเจอรูปแบบแค่คล้ายๆนะ ถ้าคนใจร้อนก็อาจจะลงผิดได้ ประสบการณ์จะสอนให้เรารู้เองครับว่าแบบไหนตอนไหนควรลงออเดอร์ เครื่องมือใน Olymp Trade มีให้เลือกใช้เยอะนะ แต่คนที่ใช้เยอะๆนี่ก็ไม่รู้เค้าไม่งงสับสนบ้างหรือไงนะ ของผมแค่ดู Olymp Trade แท่งเทียน ก็พอครับ ดูลักษณะของราคา เทรดข่าวก็ได้ผลอยู่นะ

 10. เบลานี่
  20.03.2020 at 19:32 — ตอบกลับ

  อือหืออ บทความนี้เป็นบทความเชิ่งลึกเลยค้าา ดิฉันงงไปหมดแล้วยากมากกกต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างที่จะนานเลยเพราะรายละเอียดเยอะมว๊ากก ปักไว้เลยคะขอดิฉันศึกษาเกี่ยวกับ Olymp Trade rsi ก่อนนะคะเพราะอันนั้นก็ยากเหมือนกันที่จะดูให้มันรู้เรื่อง แงงง ใครบอกเทรดเป็นเรื่องที่ได้เงินมาง่าย ๆค่ะยากงะแต่จะพยายามค่ะเพราะว่าอยากลอง Olymp Trade ดูเพื่อนที่เก่งหลายคนก็เทรดได้อยู่เพราะเขาเป็นดูเราสิ555 อยากจะบอกว่าเทรดไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะ

 11. ธนกิจ
  21.03.2020 at 12:43 — ตอบกลับ

  แค่ Olymp Trade rsi กับ SMA ผมก็ปวดหัวแล้วคร้าบบเจออันนี้เข้าอะไรเอื้ออตายดีกว่ายากจริงๆแต่ว่าต้องพยายามครับผม เพราะชอบอะไรแบบนี้การเทรดการเล่นหุ้นอะไรยังไงเห็นคนอื่นเล่นแล้วแบบเท่ดี ดูฉลาดอ่ะอยากฉลาดบ้าง555 ที่ใช้ Olymp Trade ผมก็ไม่ได้หวังจะรวยอย่างเดียวหรอกครับเพราะสนใจทางนี้และอยากศึกษาเป็นความรู้น่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองได้ผมคิดว่างั้นนะ เราต้องได้อะไรซักอย่างกับมันแน่อะไรที่เราให้เวลากับมันเยอะไม่มีคำว่าเสียเปล่าหรอกครับ

 12. Pan ป่าน
  31.03.2020 at 19:46 — ตอบกลับ

  ป่านศึกษาอยู่ค่ะเกี่ยวกับ Olymp Trade เลยให้เพื่อนช่วยสอนเพราะเราสนิทกันมาตั้งแต่ม.ปลายเห็นมันเล่น Olymp Trade มานานแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้อะไรกับมัน จนวันหนึ่งเขาออกรถได้ ป่านก็ตกใจทั้งที่ทำงานได้ไม่ถึงสองปีเลยออกรถแล้วหรอเลยไปถามมันว่าทำยังไงเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะมันบอกมันเล่นหุ้นแล้วก็บอกไม่ยากหรอกลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้ แล้วมันก็ส่งบทความนี้กับ Olymp Trade แท่งเทียนกับช่อง Youtube Olymp Trade มาค่ะอืมมไม่ยากจริง ๆกุมขมับเลยย 555+

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

10 แบบ แท่งเทียน Olymp Trade ลงทุน เทรดสวนเทรนด์