olymp trade withdraw

Olymp Trade Withdraw คือ การถอนเงิน จาก Olymp Trade ซึ่งหากคุณทำการฝากเงินเข้าไปแบบไหนบ้าง นั่นจะเป็นเส้นทางทั้งหมดที่คุณสามารถถอนเงินออกมาได้ ทั้งเงินทุนและกำไรที่อยู่ในบัญชีจริงของคุณสามารถถอนออกมาเป็นเงินจริงได้ทั้งหมด โดยระยะเวลาในการถอนมีความเร็วช้าต่างกันไปประมาณนี้

-บัตรธนาคารใช้เวลาในการถอนประมาณ 10-15 วัน หรืออาจนานถึง 30 วันทำการ
-ออนไลน์แบ้งกิ้งและ QR Code ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง – 3 วันทำการ
-กระเป๋าเงินออนไลน์ต่างๆใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์)