ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้น เช็คนี่ก่อน!

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

แม้จะมีสื่อเว็บไซต์ วีดีโอ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการฝากเงิน เข้าแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ นักลงทุนหลายท่านก็ฝากเงินได้เองไม่มีปัญหา แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางท่านที่ ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า              

บางครั้งการ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม ไปยังบริการเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์ก็อาจจะใช้เวลาในการสื่อสาร หรือบางคนใช้วิธีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เพื่อหาคำตอบจากเพื่อนๆนักเทรดคนอื่นๆ แต่ก็น้อยนักที่จะได้คำตอบ                     

ดังนั้นหากคุณเห็นบทความนี้แล้วรู้จักใครที่ประสบพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้ คุณสามารถแชร์บทความนี้ไปให้พวกเขาได้ เพราะบทความนี้จะบอกวิธีแก้ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไ ป ดู กั น เ ล ย ว่ า มี วิ ธี อย่างไรบ้าง 

ศึกษาวิธีฝากเงินจากไหน ลองฝากมั่วๆไปก่อน

หากคุณคิดว่าทุกอย่างเดาได้ไม่จำเป็นต้องศึกษาก่อนจะลงมือทำอะไร คุณต้องหยุดก่อน! ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต้องห้ามเดาสุ่ม ห้ามลองมั่วๆ การศึกษาก่อนลงมือทำอะไรที่เกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อคุณตัดสินใจว่า จะลงทุนบนแพลตฟอร์ม Olymp Trade คุณต้อง เ ริ่ ม ศึ ก ษ า วิธีการฝากเงินถอนเงิน ให้เข้าใจก่อนลงมือทำ การทำไปมั่วๆแบบเดาสุ่ม การทำไปมั่วๆแบบเดาสุ่มทำให้นักลงทุนหลายคน ประสบกับปัญหาการฝากเงิน ทั้งการที่ยอดเงินไม่แสดง หรือหน้าการฝากเงินขึ้น Error ไม่สามารถทำรายการได้ ถึงจะรู้วิธีการฝากถอนเงิน แต่ก็ยังมีข้อควรระวังที่ทุกคนต้องรู้  จะมีอะไรกันบ้างไปดูในหัวข้อต่อไปเลย

ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า เพราะเหตุนี้!

กรณีฝากเงินเข้า Olymp Trade แต่ยอดเงินไม่ขึ้นในบัญชีเทรด เงินหายไปไหน? เงินไม่ได้หายไปไหนจ้า… เ งิ น ยั ง ค ง ติ ด ค้ า ง อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ ที่เกิดการขาดการเชื่อมต่อระหว่างทำการฝากเงิน ซึ่งสาเหตุเกิดได้จากสิ่งเหล่านี้: 

 1. ทำการฝากเงินช่วงตอนกลางคืน
 2. อินเตอร์เน็ตไม่สเถียร
 3. ปิดหน้าการฝากเงินทิ้งก่อนทำรายการสำเร็จ

โพสต์ ฝากเงิน Olymp Trade QR Code ไม่เข้า

ฝากเงิน Olymp Trade ช่วงกลางคืน 

หากคุณเข้าใจว่า ฝากเงิน จะทำตอนไหนก็ได้ คุณอาจกำลังมีปัญหา ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่า ธนาคารในประเทศไทยทำงานอย่างไร ระบบออนไลน์ของธนาคารในประเทศไทยมีช่วงปิดปรับปรุงระบบ เพื่อให้ระบบได้อัพเดต ฐ า น ข้ อ มู ล              

โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะปิดปรับปรุงช่วงเวลากลางคืน หรือ ก ล า ง ดึ ก ดังนั้น หากคุณไม่อยากประสบกับปัญหาระบบธนาคารขัดข้องจนยอดเงินฝากตกค้าง คุณควรทำการฝากเงินช่วงกลางวันเท่านั้น 

เน็ตติดๆดับๆทำยอดเงินหาย

การที่อุปกรณ์ที่คุณใช้งานแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade อยู่ มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่เสถียร หรือมีอาการ ติ ด ๆ ดั บ ๆ อยู่เป็นประจำ เมื่อคุณทำรายการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดอาจทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง platform Trade กับ ตัวกลาง และธนาคาร ขาดการเชื่อมต่อกันชั่วคราว เกิดเป็นความขัดข้องทางเทคนิค ที่ทาง แ พ ล ต ฟ อ ร์ม เทรดอาจไม่ได้รับยอดนี้                           

หากเกิดเหตุการณ์นี้ คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ โอลิมเทรด เพื่อแจ้งว่าคุณได้ทำการฝากเงิน และยังไม่ได้รับยอดดังกล่าว ทางแพลตฟอร์มเขาจะได้ไปเช็คกับ ตั ว ก ล า ง ว่ามียอดนี้เข้าไปหรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจใช้เวลาอยู่บ้าง เพราะเป็นการติดต่อกันระหว่างองค์กร 2 หรือ 3 องค์กร แต่ทุกคนมั่นใจได้ว่ายอดเงินที่ทุกคนฝากเข้าไปในแพลตฟอร์ม จะไม่หายไปไหน และจะได้รับเข้ามาภายหลังการตรวจสอบเสร็จแน่นอน 

ปิดหน้า QR Code เองหลังสแกนเสร็จ

หลายคนไม่ทราบว่าการ ฝากเงิน Olymp Trade สแกนคิวอาร์โค้ด เมื่อเข้าไปถึงหน้า QR Code แล้วคุณก็จะใช้แอปธนาคารของคุณสแกนคิวอาร์โค้ดนั้น เพื่อทำการฝากเงิน และหลังจากสแกนเสร็จ ในแอปธนาคารคุณแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว คุณก็ ปิ ด ห น้ า ส แ ก น QR code ในแอพ Olymp Trade ทั น ที

เพราะคิดว่าการฝากเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำแบบนี้คุณจะเจอปัญหายอดเงินไม่ขึ้นในบัญชีเทรด สำคัญมากๆคุณต้อง ห้ามปิดหน้า QR Code แม้จะสแกนฝากเงินในแอปธนาคารเรียบร้อยแล้ว ต้องรอให้หน้า QR Code เปลี่ยนเป็นหน้าแจ้งเตือนการฝากเงินสำเร็จก่อน แล้วจึงกดปุ่มกลับไปหน้าเทรด ไม่ใช่ปิดหน้า QR Code ทิ้ง 

กดฝากเงินแต่หน้าจอขึ้น Error 

กรณีนี้ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะในขั้นตอนที่คุณกำลังกดฝากเงิน บ น แพลตฟอร์มโอลิมเทรด แต่ก็พบมีการแจ้งเตือนว่า error กรณีนี้คุณจะเห็นว่า ไม่มีการหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณ นั่ น ก็ เ พ ร า ะ การทำรายการครั้งนี้ไม่สำเร็จ อาจจะเป็นช่วงที่ระบบของแพลตฟอร์ม ไ ม่ เ ส ถี ย ร การแก้ปัญหาของกรณีนี้จึงง่ายมาก นั่นก็คือการลองทำรายการใหม่ในภายหลัง  คุณอาจจะรออีก 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงข้างหน้า จึงทำรายการใหม่ หรือรอทำรายการใหม่ในวันถัดไป  โพสต์ฝากเงิน Olymp Trade แต่ขึ้น error

ยังไม่ได้ยอดเงินที่ฝากเขาไป ต้องทำอย่างนี้ 

หลังจากทำการฝากเงินเข้าแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade สำเร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ยอดเงินดังกล่าวในบัญชีเทรดของคุณ สิ่งที่คุณควรทำคือยัง ติดต่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ Olymp Trade ระบุ ID บั ญ ชี เ ท ร ด ของคุณและอธิบายกรณี (ดูวิธีการแจ้งได้ที่นี่) ที่คุณพบเจอมา และต้องการ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ หากคุณได้กระทำในข้อที่ผ่านๆมา จนทำให้เกิดปัญหา คุณจะต้องยอมรับว่า จะมีการเสียเวลาในการตรวจสอบ และดำเนินรายการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ไปจนถึง 5 วันทำการ ที่ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้นโปรดศึกษาก่อนทำการฝากเงิน 

สรุป

นอกจากกลยุทธ์ในการเทรดจะมีการสอนให้ตัวของนักลงทุนนั้นได้ฝึกฝนการจัดการอารมณ์ของ ต น เ อ ง ให้มีความอดทน ในการเข้า-ออกออเดอร์ ระบบการ ฝาก ถอนเงิน ก็ยังต้องอาศัยความอดทนเหมือนกัน เพราะไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณทำรายการจะราบรื่น                     

เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างมา ทำให้บางครั้งคุณอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อ ย่ า ง เ ช่ น ก า ร ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า คุณแค่ต้องใจเย็นๆ เริ่มจากการติดต่อเจ้าหน้าที่ Olymp Trade โดยตรง

และแจ้งปัญหาที่พบ หากคุณมีความมั่นใจ ในตัวแพลตฟอร์ม คุ ณ จ ะ ไ ม่ มี ค ว า ม ร้ อ น ใ จ จนกระทั่งปัญหาได้รับการแก้ไข olymptrade-loginolymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4.78 out of 5)
Loading...

50 ข้อคิดเห็น

 1. นม
  02.02.2023 at 17:36 — ตอบกลับ

  ขอบคุณ Olymp Trade นะคะ สำหรับ แอพฝากเงินที่ทำไม่ให้ต้องยุ้งยาก การใช้บริการง่ายด้วย ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยังไม่เคยเจอนะคะ แต่ถ้าเงินไม่เข้าระบบ ยังไง ลองปรึกษาทาง Olymp Trade ดูนะคะ

 2. น้ำฝน
  03.02.2023 at 15:12 — ตอบกลับ

  เราเคยเจอปัญหา ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ตอนนั้นงงมาก แต่พอได้มาปรึกษากับทางเทรดแล้ว ก้อได้แก้ไขและได้ข้อมูลมาใช้ได้ดีเลยค่ะ

 3. กวาง
  05.02.2023 at 15:12 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้น ]ลองสอบถามทางนี้แล้วดูแลดีมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ดูแลและให้คำปรึกษาดีๆนะคะ

 4. โอม
  07.02.2023 at 14:41 — ตอบกลับ

  ไม่ค่อยพบปัญหานี้จาก Olymp Trade สักเท่าไหร่นะครับ ฝากเงินแล้วยอดเข้าตรงตามจำนวนเงิน แต่น่าอาจจะมีบาทคนที่พบเจอปัญหานี้ ลองปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับน่าจะแก้ปัญหาทางนี้ได้

 5. นัด
  09.02.2023 at 18:20 — ตอบกลับ

  ฝากเงินกับ Olymp Trade แล้ว เงินก้อเข้าปรกตินะคะ แต่เคยมีอยูครั้งนึงที่ไม่เข้า แต่ก้อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว และดีที่ มีบริการ 24 ชม โดยมีตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องรอนานเลย

 6. กลม
  11.02.2023 at 12:31 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า เราสามารถติดต่อกับพนักงานได้ 24 ชมเลยนะ เราว่าบริการดีสะดวก รวมเร็ว ไม่ต้องมากังวลว่าถ้าเงินไม่เข้าจะต้องทำยังไง

 7. อาร์ม
  13.02.2023 at 16:24 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้ามีน้อยมากนะที่จะเจอ แต่ผมไม่เคยเจอนะครับ แต่เห็นมีในกระทู้บ่อยๆ แต่ทางนี้เค้าก้อมีบริการ 24 ชม ติดต่อง่าย

 8. นัด
  15.02.2023 at 17:32 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ส่วนตัวเราเจอปัญหาน้อยมาก แต่ดีตรงที่ทางแอพ เราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดทั้ง 24 ชม เลย หมดปัญหาที่จะกังวลใจ

 9. นัต
  17.02.2023 at 17:08 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ผมจะไม่ค่อยเจอเหตุการนี้เท่าไหร่ แต่เห็นว่าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้น ทาง Olymp Trade เค้ามีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม. ผมว่าหมดปัญหาครับ

 10. ตั้ม
  19.02.2023 at 18:08 — ตอบกลับ

  ผมเคย ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ตอนนั้นวุ่นวายกับตัวเองมาก ไม่รู้จะต้องทำยังไง แต่พอมานึกได้ว่าทาง Olymp Trade เค้าก้อมีบริการเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง 24 ชม ผมเลยยังค่อยโล้งใจไปหน่อย

 11. เกมส์
  21.02.2023 at 15:02 — ตอบกลับ

  บางครั้งจะเห็นกระทู้ต่างๆ ต่างพูดกันว่า ฝากเงินกับ Olymp Trade ไม่เข้า จริงหรอ สำหรับเรา ก้อปรกตินะ แต่ถ้าบางครั้ง เงินเข้าล่าช้า หรือติดขัดอะไร เราจะแจ้งไปทางฝ่ายบริการของทางแอพทันที ซึ่งเค้าบริการ 24 ชม ซึ่งเราก้อพอใจนะ

 12. นัด
  23.02.2023 at 16:49 — ตอบกลับ

  ปรกติแอพ Olymp Trade ถ้าเงินไม่เข้าเราสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะ เค้ามีบริการตลอด 24 ชม เราเคยเจอปัญหานี้ เราติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ไป เค้าบริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็วทันใจดี

 13. เอ็ม
  24.02.2023 at 16:56 — ตอบกลับ

  ผมเคยฝากเงินกับ Olymp Trade ไม่เข้านะครับ แต่ผมก้อติดต่อกับทางแอพนะ เข้ามีเจ้าหน้าที่ค่อยบริการ 24 ชม ก้อไม่เห็นมีอะไร ทางเจ้าหน้าที่เค้าก้อบริการให้เป็นอย่างดี

 14. แม็ก
  27.02.2023 at 17:28 — ตอบกลับ

  ปัญหาฝากเงินไม่เข้า Olymp Trade ยังไม่เคยเจอนะครับ ผมฝากเงินเข้าแอพปรกติไม่มีปัญหาอะไร แต่จากที่ได้เทรดมากับ Olymp Trade นั้น ทางโปรกเกอร์ได้แจ้งกับทางเราไว้แล้วว่าถ้าฝากเงินแล้วยังไม่เข้า ให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินได้เลยตลอด 24 ชม

 15. อ้น
  28.02.2023 at 13:13 — ตอบกลับ

  ถ้าจะ ฝากเงิน Olymp Trade กสิกร แต่ใช้บัญชีคนอื่นเทรดจะได้ไหม ผมอยากเทรด Olymp Trade เพราะผมอยากหารายได้เสริม แม่ผมมีบัญชีกสิกรไทยอยู่ แต่ผมไม่เคยมีบัญชีธนาคารเลย ผมสามารถเอาบัญชีธนาคารของแม่มาฝากเงินได้ไหมครับ แล้วเวลาถอนเงินผมจะได้เงินจริงมั้ยครับ ตอนนี้ผมศึกษาการเทรดมา 4 เดือนแล้วครับ ผมมั่นใจว่าผมทำกำไรได้ ขนาดคนที่อายุเกิน 18 ปียังให้ผมสอนเลย ผมก็เลยคิดว่า การเทรดตรงนี้น่าจะช่วยให้ผมทำรายได้เสริมในขณะที่เรียนอยู่ได้ พอเข้ามหาวิทยาลัยผมจะได้ไม่ต้องลำบากเงินพ่อแม่ครับ

 16. ชาติ
  02.03.2023 at 18:21 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้น สำหรับผม ติดต่อ เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลย ไม่ต้องรอนานด้วยครับ ทางเจ้าหน้าที่เค้าจะจัดการอย่างเร่งด่วน และฝากไม่เข้านี้น้อยมากนะครับไม่ค่อยพบเจอปัญหานี้เท่าไหร่ ทาง Olymp Trade
  เค้าใส่ใจดูแลผู้เล่นได้ดีทีเดียว

 17. ก้อง
  04.03.2023 at 18:02 — ตอบกลับ

  ฝากเงินกับ olymp trade ยอดเงินก้อเข้าปรกตินะครับ แต่มีช่วงแรกๆที่ยอดเงินผมเข้าช้า แต่ผมก้อติดต่อกับทางแอดมิน เค้ามีบริการตลอด 24 ชม ไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่าจะโดนหลอกครับ แบบนี้สบายใจได้ครับ

 18. กอฟ
  06.03.2023 at 16:56 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade สำหรับผม เงินเข้าปรกติไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ผมเห็นบางคนที่มีปัญหา ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า แต่ก้อติดต่อกับทางแอดมินเข้าก้อจัดการให้เลยนะครับ ไม่ต้องรอนานเลย

 19. นันทกานต์
  09.03.2023 at 14:40 — ตอบกลับ

  ผมคิดว่า ถ้าเจอปัญหา ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้ายอดไม่ขึ้น เราก้อสามารถที่จะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ เค้ามีบริการตลอด 24 ชม ครับ แต่สำหรับผมยังไม่เคยเจอนะครับ ยอดเค้าปรกติ ยอดเงินขึ้นปรกติ ไม่มีปัญหาครับ

 20. นัน
  14.03.2023 at 18:57 — ตอบกลับ

  ผมฝากเงินกับ Olymp Trade เงินก้อเข้าปรกตินะครับ อาจจะมียอดเงินเข้าช้าบ้าง แต่สักพักยอดก้อเข้าปรกติ แต่จะมีบางครั้งที่นานกว่ายอดเงินจะเข้า ผมก้อติดต่อแอดมินในแอพ เค้ามีบริการให้เรา 24 ชม เลยครับ สะดวก ง่าย และไว้ใจได้เลยครับ

 21. มัด
  15.03.2023 at 18:18 — ตอบกลับ

  เมื่อเกิดปัญหาในการฝากเงิน ถอนเงิน ผมสามารถขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อใครได้บ้างครับ ? คำถามนี้น่าจะเกิดกับทุกคน ผมเคยมีปัญหาอยู่ครั้งนึงนะครับ แต่ทางเรานั้นไม่ต้องกลัวอะไรเลย เราสามารถติดต่อกับทางแอดมินเจ้าหน้าที่ของ Olymp Trade ได้ตลอด 24 ชม เลยครับ เรื่องทางนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน

 22. รอบ
  16.03.2023 at 17:44 — ตอบกลับ

  ผมได้หาวิธี ฝากเงิน Olymp Trade หาไม่เจอเลย จนผมต้องลองผิดลองถูกเอง ลองเสี่ยงดู แต่ว่าผมทำช้ามากจนเวลาที่เขากำหนดไว้หมดผมถึงเติมเงินเสร็จ เงินที่ผมเติมเข้า Olymp Trade ก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในบัญชีเทรดของผม เพราะว่าผมใจหายมากเพราะคิดว่าเงินผมหายไปเฉยๆ จนกระทั่งผมติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่โอลิมเทรด เขาขอให้ผมส่งหลักฐานการโอน ผมก็ส่งภาพ statement ไป 2-3 วันหลังก็ได้เงินคืน จริงๆผมว่าก็ไม่ยากหรอกนะถ้าผมทำให้ถูกตั้งแต่แรก

 23. นก
  20.03.2023 at 16:55 — ตอบกลับ

  ผมเคยฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ผมก้อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก้อติดต่อประสานงานให้ ผมก้อส่งสลิปและเสตดเม้นไปให้ทางเจ้าหน้าที่ ประมาณ2วันครับเงินก้อเข้้าอยู่ใน บช ของแอพ

 24. จิรายุ สำราญฤทธิ์
  21.03.2023 at 22:33 — ตอบกลับ

  ผมรู้อยู่ว่าธุรกรรมมีปัญหา แต่ส่วนตัวผมไม่เคยเจอนะ แต่ก็คิดว่าทางที่ดีที่สุด คุณต้องรู้ว่าช่องทางไหนเหมาะกับตนเองตามที่ที่คุณอาศัยอยู่ ธนาคารอาจมีข้อจำกัดได้เหมือนกันนะครับ

 25. ใจ
  22.03.2023 at 17:57 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ยอดไม่ขึ้น สามารถเช็กได้กับทางแอพได้นะครับ เค้ามีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม ซึ่งเราสามารถติดต่อกับทางเค้าได้เลย ไม่ต้องกังวลใจว่าจะกลัวโดนโก้ง

 26. แก้ม
  23.03.2023 at 18:22 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้นในแอพ เราก้อสามารถติดต่อ ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ สามารถติดต่อได้ 24 ชม ผมไว้วางใจทางแอพนะครับ เราไม่ต้องกังวลอะไรเลย ตอนแรกผมกังวลเรื่องเงินไม่เข้ามาก แต่ตอนนี้ สบายใจแล้วครับ

 27. กาน
  25.03.2023 at 11:29 — ตอบกลับ

  ผมเคยฝากเงิน กับ Olymp Trade ไม่เข้า ตอนนั้น งง และผมก้อหงุดหงิดมาก แต่พอลองติดต่อกับทาง เจ้าหน้าที่ทางแอพแล้ว เค้าก้อดำเนิดการให้เราเลยครับ ผมก้อเริ่มสบายใจขึ้นมา ผ่านไป ยอดเงินก้อเข้ามาในแอพปรกติ ไม่มีปัญหาอะไรครับ

 28. นิว
  28.03.2023 at 17:10 — ตอบกลับ

  ผมเคยฝากเงินกับทาง Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้นในแอพ แต่ผมก้อหาทางติดต่อกับทางแอดมินทันทีเลยครับ แจ้งสลิปกรโอนและหลังฐานต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ขอมา 1-2 วัน ยอดเงินก้อเข้าทางแอพปรกติแล้วครับ สบายใจได้เลย

 29. นุ
  30.03.2023 at 16:48 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้น สำหรับผม ติดต่อ เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลย ติดต่อได้ 24 ชม เลยครับ ทางเจ้าหน้าที่เค้าจะจัดการอย่างเร่งด่วน และฝากไม่เข้านี้น้อยมากนะครับไม่ค่อยพบเจอปัญหานี้เท่าไหร่ ทาง Olymp Trade เค้าใส่ใจดูแลผู้เล่นได้ดีทีเดียว ผมชอบการบริการเค้า ถูกใจมากครับ

 30. ปานชนก สมุทรเทวา
  31.03.2023 at 14:20 — ตอบกลับ

  บทความดีนะคะ น่าจะมีประโยชน์สำหรับนักเทรดมือใหม่
  ส่วนตัวชอบที่ Olymp Trade ให้บริการช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง รวมถึงช่องทางทางเลือกด้วย มันเป็นวิธีเติมเงินในบัญชีที่ดีค่ะในกรณีที่ช่องทางปกติมีปัญหาขึ้นมา

 31. ไข่
  31.03.2023 at 20:38 — ตอบกลับ

  ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ตอนนั้นฝากในช่วงกลางคืน ทำยังไงเงินยอดเงินก็ไม่เข้าเลยติดต่อเจ้าหน้าที่(Admin)เพื่อสอบถามปัญหาและทำตามคำแนะนำผ่านไปไม่กี่นาทียอดเงินก็เข้า ขอบคุณ Olymp Trade และทีมงานที่พร้อมดูแลตลอด 24 ชม.

 32. พล
  02.04.2023 at 16:32 — ตอบกลับ

  ผมก้อฝากเงินกับทาง Olymp Trade เงินก้อเข้าปรกตินะครับ อาจจะมียอดเงินเข้าช้าบ้าง แต่สักพักยอดก้อเข้าปรกติ แต่จะมีบางครั้งที่นานกว่ายอดเงินจะเข้า ผมก้อติดต่อแอดมินในแอพ เค้ามีบริการให้เรา 24 ชม เลยครับ สะดวก ง่าย และไว้ใจได้เลยครับ ทางแอดมินเค้าก้อเร่งจัดการให้ผมเสร็จไม่ทันเราเงินก้อเข้าอยู่ใน บช Olymp Trade ของผมครับ

 33. อัจฉราพร พงศ์พิทักษ์
  10.04.2023 at 10:11 — ตอบกลับ

  เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ เพราะมีหลายประเด็นมากเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงิน ส่วนใหญ่ปัญหาพวกนั้นจะเกิดขึ้นเพราะคนไม่ค่อยใส่ใจหรือสนใจจะอ่านเงื่อนไขกันให้ดีดีค่ะ
  แถม olymp ยังมีตัวเลือกบัญชีคริปโต และคุณต้องระวังนะเวลาเติมเงินคริปโต จะต้องระบุเครือข่ายบล็อกเชนให้ถูกต้อง ไม่อย่างงั้นเงินจะหายไปหมดได้เอานะคะ

  • บวรวิทย์ กิจจานุรักษ์
   17.07.2023 at 13:00 — ตอบกลับ

   คุณสามารถสอบถามประเด็นนี้กับซัพพอร์ตลูกค้า olymp trade ได้ หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเงินที่ฝาก ปกติพวกเขาจะแก้ไขปัญหาทำนองนี้เร็วมาก ๆ

 34. นัด
  17.04.2023 at 14:31 — ตอบกลับ

  ผมหาวิธี ฝากเงิน Olymp Trade จนผมต้องลองผิดลองถูกเอง ลองเสี่ยงดู แต่ว่าผมทำช้ามากจนเวลาที่เขากำหนดไว้หมดผมถึงเติมเงินเสร็จ เงินที่ผมเติมเข้า Olymp Trade ก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในบัญชีเทรดของผม เพราะว่าผมใจหายมากเพราะคิดว่าเงินผมหายไปเฉยๆ จนกระทั่งผมติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่โอลิมเทรด เขาขอให้ผมส่งหลักฐานการโอน ผมก็ส่งภาพ statement ไป 2-3 วันหลังก็ได้เงินคืน จริงๆผมว่าก็ไม่ยากหรอกนะถ้าผมทำให้ถูกตั้งแต่แรก ลองดูวิธีการเติมเงินดูนะครับ จะได้ไม่ต้องเติมเงินผิดเหือนผม จะไม่ไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับ

 35. บอย
  28.04.2023 at 15:26 — ตอบกลับ

  ผมเคยฝากเงินกับทางแอพธนาคารของ Olymp Trade ยอดเงินไม่เข้าครับ แล้วตอนนั้นผมก้อหัวร้อนมากเลย หงุดหงิดทำอะไรไม่ถูก เลยตั้งสติและหาทางติดต่อแอดมันในทางแอพของ Olymp Trade ก้อสามารถติดต่อได้ครับ เราได้ยืนยันสลีป ยอด เวลา รายชื่อในการโอนเงินให้แกเจ้าหน้าที่ เค้าก้อได้ประสานงานดูแลผมอย่างดี มีการติดต่อสอบถามกลับด้วยครับ โล้งไปหายห่วง

 36. ใบ
  11.05.2023 at 17:16 — ตอบกลับ

  ผมฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า แต่ผมก้อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก้อติดต่อประสานงานให้ ผมก้อส่งสลิปและเสตดเม้นไปให้ทางเจ้าหน้าที่ ประมาณ2วันครับเงินก้อเข้้าอยู่ใน บช ของแอพ ตอนแรกผมก้อตกใจมากครับ ไม่รุ้ว่าฝากเงินผิดหรือฝากถูก กลัวจะไม่ได้เงินคืนด้วยโอ้ยคิดไปหมดเลยครับตอนนั้น แต่พอมาตอนนี้ผมก้อโอเคแล้วครับ วางใจได้เลยครับ

 37. อนุทิศ พิชัยรณรงค์
  20.06.2023 at 13:06 — ตอบกลับ

  แพลตฟอร์ม Olymp Trade ทำงานได้ดีและลื่นไหล ให้นักเทรดได้ปรับแต่งประสบการณ์การเทรดแบบของตนเอง พื้นที่ส่วนตัวตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่การเทรดในแอปโดยตรง จึงใช้งานได้สะดวก

  นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มยังมีฟังก์ชั่นคุณภาพสูง พร้อมให้บริการเครื่องมือและฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างครบครันเพื่อให้นักเทรดใช้เทรดได้อย่างประสบความสำเร็จ ตั้งแต่เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟขั้นสูงปจนถึงราคาแบบเรียลไทม์ และข่าวสารอัปเดตทันเหตุการณ์ แพลตฟอร์ม Olymp Trade จึงมีครบทุกสิ่งที่นักเทรดต้องมีเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

 38. แม็ก
  20.06.2023 at 13:58 — ตอบกลับ

  การฝากถอน Olymp Trade ผมชอบทุกช่องทาง ผมเองก็ลองมาหมดล่ะ ไม่ว่าจะเป็นบัตร กระเป๋าเงินออนไลน์ ไอแบ้งกิ้ง คิวอาร์โค้ด ผมว่า ทุกช่องทาง ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ระบบการฝาก ถอน รวดเร็ว และทันสมัย เหมาะสมกับเป็นช่องทางสำหรับโบร้กเกอร์ โอลิมเทรดจริงๆ ตอนนี้ผมทำการฝากผ่านไอแบ้งกิ้ง แล้วครับ ฝากถอนไม่เกิน 1 ชั่วโมงสักครั้งเลยครับ

 39. พิเชษฐ วิไลสักดิ์
  31.07.2023 at 12:31 — ตอบกลับ

  คำแนะนำที่ดีเยี่ยมเลยครับ ตรวจดูทุกอย่างก่อนที่จะเขียนไปร้องเรียนที่ซัพพอร์ตลูกค้า หรือเขียนรีวิวด่าทอในอินเทอร์เน็ตนะครับ

 40. เจตพล ศิลามหาฤกษ์
  09.08.2023 at 13:28 — ตอบกลับ

  ผมต้องฝากเงินเข้าบัญชีด้วยบัตรวีซ่าของฉันที่ Olymp Trade และยังไม่เคยเจอปัญหาอะไร ขั้นตอนเป็นอย่างราบรื่นดีครับ และธุรกรรมก็เข้าบัญชีของผมทันที แต่สิ่งที่ทำให้ Olymp Trade แตกต่างออกไปคือ ช่องทางการถอนเงินที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งถือว่ามีจำนวนครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ผมชื่นชอบมากครับ

 41. วรวุฒิ วิทยเขตปภา
  02.09.2023 at 18:21 — ตอบกลับ

  ผมได้ยินมาว่าแพลตฟอร์มนี้มีการอัปเกรดที่จ่ายเงินซื้อได้ด้วย จริงมั้ยครับ? ผมตั้งค่าแพลตฟอร์มแบบกำหนดเองได้มั้ย?

  • จารุกิตติ์ หวังกระแทกคาง
   24.10.2023 at 15:11 — ตอบกลับ

   จริงแท้แน่นอนครับ ผมรู้ว่าแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างมีความทันสมัยและมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เยอะมาก และเวลาใช้งานก็สามารถกำหนดในแบบของตนเองได้

 42. วิโรจน์ สุรบดินทร์
  16.09.2023 at 13:56 — ตอบกลับ

  การชำระเงินของ Olymp Trade เป็นอะไรที่ผมชอบมาก รวมถึงความสามารถทำกำไรที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ FTT ด้วยครับ

 43. เฟรม
  09.10.2023 at 02:02 — ตอบกลับ

  บางครั้งอาจมีเหตุติดขัดเกิดขึ้นในการฝากเงิน และคุณอาจคิดว่าคุณถูกโบรกเกอร์หลอก และคุณไม่เห็นเงินเข้าบัญชี ในกรณีนี้ แน่นอนว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎของบทความนี้ และเช็คให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติทุกอย่างถูกต้อง
  มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่โบรกเกอร์ระดับ Olymp Trade จะต้องมาหลอกลวงจากการฝากหรือถอนเงิน ที่นี่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามาอย่างพิถีพิถันและทำงานมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว คงไม่ทำมาเพื่อหลอกลวงอะไรแบบนี้
  กลไกการฝากเงินของ Olymp trade คือชัดเจนสุด ๆ แล้วครับ แค่ทำตามขั้นตอน เงินก็จะเข้าบัญชี เท่านั้นเองครับ

 44. อาทิตย์
  07.11.2023 at 18:38 — ตอบกลับ

  ถ้าคุณพอจำได้ คุณรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่ปิดเทรดแล้วได้กำไรบนแพลตฟอร์มนี้ครับ?

  • วีรพล จิรามณี
   30.01.2024 at 23:04 — ตอบกลับ

   ผมสัมผัสได้ถึงความพอใจและดีใจอย่างเต็มเปี่ยมจากตัวเอง เป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ได้เลยครับ

 45. กระสินธ์
  07.12.2023 at 01:13 — ตอบกลับ

  ผมคิดว่าเราต้องเสริมเรื่องการฝากเงินในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งเป็นนอกเวลาทำการของผู้ให้บริการชำระเงินส่วนใหญ่ ดังนั้นไม่ต้องวิตกไป แค่คิดถึงแง่มุมเหล่านั้นก่อนครับ

 46. อนุภัทร อดุสาระดี
  31.12.2023 at 00:44 — ตอบกลับ

  ดูเหมือนว่าแม้แต่ในขั้นตอนที่เรียบง่าย ก็ยังมีคนเจอปัญหาได้นะ…

 47. วรพจน์ กองการ
  05.01.2024 at 22:26 — ตอบกลับ

  ฉันไม่คาดคิดว่าชุมชนของ olymp trade นั้นจะติดใจเรื่องขั้นตอนที่เรียบง่ายอย่างการเติมเงิน
  เพราะว่าเว็บไซต์ใช้งานได้ลื่นไหลดี มีคำแนะนำช่วยบอก ฉันก็เลยเปิดบัญชีเติมเงินได้เร็วภายในไม่กี่พริบตาเท่านั้น!
  แต่ถ้ามีบทความนี้ ก็แปลว่าคงต้องมีคนที่ต้องการคำแนะนำเรื่องนี้ ไม่มีอะไรเลวร้าย แค่เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำคนจะได้ไม่สับสน

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

ฝากเงิน Olymp Trade ไม่เข้า ยอดไม่ขึ้น เช็คนี่ก่อน!