สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการเป็นเทรดเดอร์หรือต้องการทำรายได้จากการเทรดหุ้น ที่สมัครบัญชีเทรด Olymp Trade เรียบร้อยแล้ว จากนี้ก็ถือว่าคุณพร้อมที่จะไปขั้นตอนต่อไปแล้ว นั่นคือขั้นเริ่มต้นเทรดบนแพลตฟอร์มจริง เรามาดู Olymp Trade สาธิต การเทรด กันว่าบรรยากาศและการเทรด เป็นอย่างไร

Olymp Trade สาธิต การเทรด

วีดีโอ การ เริ่มต้น การ เทรด กลยุทธ์ การ จัดการ และ Olymp Trade สาธิต การ เทรด จริง

วีดีโอ สาธิต การ เทรด Olymp Trade เทรด สด 

สิ่ง ที่ ควร ทราบ ใน การ เทรด คือ ประเภทของการ เ ท ร ด ในแพลตฟอร์ม Olymp Trade เพื่อให้คุณสามารถค้นพบว่า การเทรดประเภทไหน ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ ต่อไปคือคุณควรทราบเกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้ และ เครื่องมือ เทรดที่มีให้เลือกใช้บนแพลตฟอร์ม Olymp Trade

นอกจากนี้คุณยังต้องทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การเทรด ที่เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ และสุดท้ายคือคุณต้องทราบเกี่ยวกับการจัดการเงินทุน คุณต้องสามารถจัดการความเสี่ยงและเงินทุนของคุณได้

ในขณะที่คุณดูวีดีโอสาธิตการเทรด แนะนำให้คุณเปิดแพลตฟอร์มการเทรดบนเครื่องมือของคุณเช่นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกับวีดีโอ เพื่อฝึกฝนการเทรดของคุณตามวีดีโอ และจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการเทรดมากขึ้น           

หากคุณสนใจวีดีโอการเทรดสดก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube ชื่อ Olymp Trade ภาษาไทย โดยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเมื่อมีวีดีโอเข้าใหม่ เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดวีดีโอไลฟ์สดในช่อง YouTube นี้ แ ล้ ว

สูตร การเทรด จากการดูวีดีโอ Olymp Trade สาธิต

การศึกษาจากวีดีโอสาธิตการเทรด หรือบทความที่อธิบายการเทรด จากเทรดเดอร์ Olymp Trade หลายๆคน เราจะเห็นสูตรการเทรดมากมาย หลายสูตร แล้วเราควรศึกษาเทคนิคการเทรดทั้งหมดหรือไม่? รู้ ไ ว้ ใ ช่ ใ ส่ บ่ า แ บ ก ห า ม

ก า ร ศึ ก ษ า เทคนิคการเทรดที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการเทรดแต่ละสถานการณ์รูปแบบกราฟ จะช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรให้นักเทรดได้ สูตรการเทรดที่คุณสามารถหาได้จากกลุ่มเทรดเดอร์บ่อยๆ คือ 

1. สูตร เทรด ใช้ ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)

เป็นสูตรที่ใช้การคำนวณ โดยที่ DeMarker = ค่าเฉลี่ย DeMax / (ค่าเฉลี่ย DeMax + ค่าเฉลี่ย DeMin) ใช้วิธีการพิจารณาจุด Oversold และ Overbought เทรดเดอร์ Olymp Trade ใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการหาจุดเข้าออเดอร์ และจุดปิดออเดอร์ โดยสามารถใช้ได้กับทั้งการเทรด Forex และ Fixed Time Trade หรือจะใช้เพื่อพิจารณาทิศทางราคาหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆได้ด้วย

2. เทคนิค เทรด 4 สูตร ง่ายๆ 

เป็นสูตรที่เหมาะกับเทรดเดอร์ Olymp Trade มือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้น ประกอบไปด้วย สูตรการดู Price Action ที่ไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ใดๆ สูตรการใช้ SMA 2 เส้น ที่ใช้เวลาในการเทรดแต่ละครัง 5 นาทีเท่านั้น การพิจารณา แนวรับ-แนวต้านเป็นการพิจารณ์จุดสูง จุดต่ำของกราฟราคาสินทรัพย์ ที่เคลื่อนไหวเป็นรูปแบบคลื่น เทรดเดอร์อาจใช้เทคนิคนี้ในการเเข้าทำกำไรช่วงที่กราฟเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์

แต่ก็ต้องระมัดระวังการทะลุแนวต้านหรือแนวรับด้วย และสูตรที่ 4 คือการดูจุดไข่ปลา ที่ใช้เครื่องมือ พาราโบลิค (Parabolic) เ พื่ อ ดู จุ ด กลับ ตั ว ของ ร า คา

3. Olymp Trade สาธิต สูตร เทรด ที่ใช้ RSI 

RSI หรือ ดัชนีแรงสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) ช่ ว ย ให้เห็นจุดกลับตัวและจุดเข้าเทรดที่จะสามารถทำกำไรได้ สูตรที่ใช่เส้น RSI ด้วย ที่แนะนำคือ สูตร BB 2 ชั้น ของ เทรด เดอร์ มหาวัน สุธรรมแจ่ม และ สูตร OVB/OVS ที่ แชร์ โดย เทรดเดอร์ แทน ซึ่งมีเทรดเดอร์ท่านอ่านนำไปทดลองใช้ หลายท่านมีความเห็นว่าสามารถใช้ทำกำไรได้จริง 

4. ใช้หลักการ Pivot, คอนเวอร์เจนซ์, ไดเวอร์เจนซ์

การคำนวณหาค่า จุดกึ่งกลาง (Pivot) คือ Pivot = (High + Low +Close)/3 จุดกึ่งกลาง แล้วหาแนวรับ-แนวต้านโดยใช้จุดกึ่งกลาง (Pivot) การหาสัญญาณคล้อยตามกัน

หรือ คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ที่มีทิศทางเดียวกัน และ ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) คือ สัญญาณขัดแย้งกัน ที่มีทิศทางที่ตรงข้ามกัน ทั้งหมดนี้เพื่อ หา สัญญาณ การ เข้า ออเดอร์ และ จุด ปิด ออเดอร์

3. เทคนิค ไม่ล้างพ็อต

น อ ก จ า ก สูตรเทรด ยั ง มี เ ท ค นิค อื่น ๆ ที่ เทรดเดอร์ แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กั น และยอมรับว่าสำคัญไม่แพ้สูตรการเทรด นั่นก็คือ การบริหารเงินทุน การกำหนดจำนวนเงินที่ถูกต้องในการเทรดต่อครั้ง

การเทรดแบบ Layering และ เพิ่ม การ ลงทุน ของ คุณ ให้ สูง สุด ด้วย การ บริหาร เงิน ของ คุณ

ไม่ใช่เพิ่มต้นทุน ศึกษา เทคนิค ไม่ ล้าง พ็อตก่อนลย!

4. น่าสนใจ สูตร TF1M เทรด 5 นาที

การเทรดด้วยสูตร TF1M เป็นสูตรที่ใช้กับการเทรดประเภท Fixed Time Trade จะ ใ ช้ เครื่องมือเทรด 4 แบบ คือ Simple Moving Average (SMA) , พาราโบลิค (Parabolic) , Average Directional Index (ADX) , Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ในการเทรดจะดูกราฟทามเฟรม 1 นาที และเข้าออเดอร์ครั้งละ 5 นาที

5. โอกาสชนะ 90% สูตรเทรดจากเทรดเดอร์ท็อป

เทรดเดอร์ท็อปเคยแบ่งปันสูตรการเทรด Olymp Trade ที่ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มือ 6 แบบเลยทีเดียว นั่นคือ (1) เส้นแนวรับ แนวต้าน (2) EMA (3) MACD (4) RSI (5) ZigZag (6) ออสซิลเลเตอร์ Stochastic การตั้งค่าเครื่องมืออาจดูยุ่งยาก แต่หากทำแล้วมีโอกาสชนะ 90% จริงก็น่าลองดู กั น น ะ ทุ ก ค น !

6 รูปแบบแท่งเทียน

เทรดเดอร์หลายท่าน ไม่ใช้เครื่องมือชี้วัดใดๆในการ ตั ด สิ น ใ จ เทรดเลย พวกเขาใช้เพียงการสังเกตรูปแบบแท่งเทียน จากการจดจำพฤติกรรมราคาในตลาดก็ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเข้าออเดอร์และ ทำ กำ ไร ได้

โดย รูปแบบ แท่งเทียน ที่ สำ คั ญ ได้แก่ แท่งเทียน (Candlestick) ไม่มี เนื้อเทียน หรือ รูปแบบ แท่งเทียน การเทรด ตามเทรน หรือ รูปแบบ แท่งเทียน การเทรด สวนเทรนด์

อยากเทรด Olymp Trade เป็นอาชีพ ต้องศึกษาอันนี้!

นักเทรดมือให้อาจแค่อยาก ท ด ล อ ง ยังไม่แน่ใจว่าจะจริงจังหรือยังไม่ต้องการเทรดเป็น อ า ชี พ ห ลั ก สามารถศึกษาเบื้องต้นตามสูตรที่กล่าวมาก่อนนี้

ส่วนเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจว่าจะเทรด เ ป็ น อ า ชี พ อย่างจริงจัง ต่างเห็นตรงกันว่า ต้ อ ง มีความเข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรม ความเคลื่อนไหว ของ ราคา และ ตลาด

เพื่อให้สามารถคาดการณ์ราคาและทิศทางของ ต ล า ด ในอนาคตได้ แม้ว่าเนื้อหาในการศึกษาเพื่อเป็นนักเทรดมืออาชีพจะมีเยอะมากก็จริง แ ต่ ไ ม่ มี อาชีพไหนที่สามารถเป็นกันได้ง่ายๆ ทุกอาชีพ อ า ศั ย ความชำนาญและ การเรียนรู้ที่มากพอ 

สรุป Olymp Trade สาธิต

เทรดเดอร์มากมาย ค้นพบ เทคนิค การเทรด และ แบ่งปัน การเทรด Olymp Trade สาธิต วิธีการเทรด ทำกำไร บางคนไลฟ์สดเทรด เช่น เทรดเดอร์แทน บางคนสร้างช่อง YouTube ให้ความรู้

บ า ง ค น เ ขี ย น โพสต์อธิบายสูตรเทรดในกลุ่ม Facebook ที่เทรดเดอร์รวมตัวกันอยู่ แ ห ล่ ง ข้อมูลเกี่ยวกับ Olymp Trade จึง มี ความ ชัดเจน และ น่ า เ ชื่ อ ถื อ มากใน วง การ เทรด ออนไลน์

 

 

olymptrade-loginolymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4.95 out of 5)
Loading...

22 ข้อคิดเห็น

 1. นิชา
  08.02.2019 at 15:03 — ตอบกลับ

  คนที่เป็นักเทรด Olymp Trade ด้วยกันจะรู้ว่ามีวีดีโอเทรด Olymp Trade สาธิต ในยูทูปที่ของโบรกเกอร์เทรดให้ดู แล้วก็ในกลุ่มเฟสที่นักเทรดอย่างพวกเราแชร์กัน สาธิตกันเองในกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/OlympTradeThai/ ถ้าอยู่ในกลุ่มแบบนั้นข้อดีคือเราสามารถออกความเห็นหรือโพสต์ถามได้ด้วย เห้นหลายคนก็โพสต์ให้ความรู้ อวตพ็อต อวดความภาคภูมิใจและกำไรกัน ที่สำคัญคือคอยแนะนำช่วยเหลือกัน เราเลยชอบเข้าไปกลุ่มนั้น

 2. Tania
  12.02.2019 at 21:13 — ตอบกลับ

  คนที่เทรด Forex ในแพลตฟอร์ม Olymp Trade น่าจะได้ดู Olymp Trade สาธิตการเทรดบ่อยๆนะ เพราะในช่อง YouTube ของโอลิมเทรดมีสาธิตการเทรดเกือบทุกวัน ใครกดติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งไว้ก็ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาอยู่ตลอด ส่วนคนที่เทรดข่าวอย่างตัวดิฉันเองก็ติดตามข่าวจากหลายช่องทางในเว็บบ้าง youtube ใน Facebook กลุ่ม และทางอีเมล์ที่ส่งมาให้ตลอดช่วงที่มีข่าว ถือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตก็ครบครันนะ

 3. เจนจิรา(แพรว)
  17.02.2019 at 00:37 — ตอบกลับ

  ตามมาจากกลุ่มเทรด Olymp Trade ในเฟสบุ๊คครับ เข้ามาอ่านเจอ olymp trade สาธิต การเทรดพอดี แล้วตามเข้าไปในยูทูปแล้วนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้แล้วครับ กลัวไม่ทันถ้ามีไลฟ์สด อยากจะเทรดตามก็ไม่ได้เพราะเวลามันช้ากว่ากันมันดีเลย์ สงสัยเทรดตามไม่ได้ แค่ดูเป็นแนวทางก็พอจะได้ครับ หาทางจับสูตรให้ถูกด้วยตัวเองตัวใครตัวมันล่ะครับ มีคนแชร์สูตรเยอะแต่สุดท้ายต้องตามแต่คนถนัดด้วยครับ ผมพยายามตามคนอื่นมาเป็นปี แต่ก็ล้เหลวจนพบกับสูตรตัวเอง ถึงจะดูสาธิตการเทรดแต่ก็เทรดตามไม่ได้ แค่ดูเป็นแนวทางเผื่อจะเกิดไอเดียใหม่ๆ

 4. Tha
  17.02.2019 at 22:12 — ตอบกลับ

  เข้าวงการเทรดกับโบรกเกอร์ Olymp trade มันทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างนะ บางอย่างเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะ อย่างเช่นการรักษาใจและอารมณ์ให้เป็นกลาง การวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งถ้าเป็นการเทรดก็อาจต้องดูแบบอย่างตาม Olymp Trade สาธิตที่เค้าเทรดให้ดูแบบในเนื้อหาบทความนี้ แต่ถ้าเป็นการใช้ชีวิตก็แค่เปิดใจดูคนที่ใช้ชีวิตรอบๆตัวเอาแล้วเก็บมาเป็นบทเรียน เก็บมาเป็นแบบอย่างได้ ในกลุ่มนักเทรดด้วยกันก็จะเจอคนดีๆอีกมากเหมือนกัน บางคนก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันก็เพราะการเทรดนี่แหละ

 5. เท่งป่ะเท่งป่ะ
  18.02.2019 at 17:48 — ตอบกลับ

  เข้ามาดู Olymp trade สาธิตครับ ผมยังเป็นมือใหม่อยู่ยังเทรดไม่ค่อยเก่งล้างพอร์ตไปแล้วหลายรอบก็เลยอยากดูคนอื่นเทรดบ้าง ผมก็เห็นนะครับว่าในที่เขาสอนเทรดเขาก็มีเทรดเสียเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาก็ยังทำกำไรได้อยู่ดีแล้วก็ได้ถอนด้วย ผมเทรด Olymp Trade มายังไม่เคยได้ถอดเลยครับ พยายามทุกวันฝึกฝนและควบคุมวินัยของตัวเองแต่ก็อดหัวร้อนไม่ได้ตอนที่เคยเสีย วันก่อนผมก็เพิ่งเติมเข้ามา 50 ดอลลาร์ตอนนี้เหลือไม่ถึง 20 แล้วครับ

 6. นัฐพล
  20.02.2019 at 11:32 — ตอบกลับ

  ตามดูไปเรื่อยๆครับ Olymp trade สาธิตที่ไหนผมตามเข้าไปดูทุกที่เพราะผมยังเทรดไม่เก่งและอยากจะเทรดให้เก่งๆเหมือนคนอื่นๆ พยายามฟังและดูและจับจุดแต่ฟังจากเล่นคนเดียวมันก็ไม่ค่อยที่จะเข้าใจก็มาฟังหลายๆคนหลายๆที่ทั้ง จาก Olymp Trade แล้วก็จากเพจจากเว็บไซต์อื่นๆด้วยตอนนี้ก็ได้เคล็ดลับหลายอย่างอยู่ พอที่จะเอามาใช้ในการทะเลของตัวเองได้บ้างแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าจะคิดสูตรเองก็คงใช้เวลานานสู้หาเอาสูตรคนอื่นมาประยุกต์ใช้จะดีกว่า

 7. Onnapar
  24.02.2019 at 14:26 — ตอบกลับ

  ยังมีคนเทรดตาม Olymp Trade สาธิต การเทรดอีกหรอ เพราะน่าจะรู้กันว่าการถ่ายทอดสดมันดีเลย์เรื่องเวลาอยู่แล้ว พอเห็น Olymp Trade ที่เค้าไลฟ์สดกดเทรดก็กดตามปุ๊บแต่ที่จริงเค้ากดมาก่อนหน้านั้นไม่รู้กี่วิเเล้วเพราะการดีเลย์ของการส่งสัญญาณถ่ายทอดสด เราว่าดูแค่เป็นตัวอย่างให้เราเทรดเป็นก็พอค่ะ ไม่ต้องถึงกับคอยเทรดตาม ศึกษาฝึกหัดให้ได้สูตรตามความถนัดของตัวเอง เมื่อถึงเวลาเทรดจริงจะได้วิเคราะเองได้อย่างชำนาญ การเทรดหรืออาชีพเทรด พึ่งตัวเองให้มากที่สุดน่ะดีแล้วค่ะ

 8. พาฝัน
  25.02.2019 at 23:38 — ตอบกลับ

  เดี๋ยวนี้หาดูง่ายจังเลยนะคะ Olymp Trade สาธิต การเทรดทั้งออฟชั่นและฟอเร็ก ถ้าเป้นสมัยเมื่อก่อนหนูคงนั่งหาในกูเกิ้ลหาแล้วหาอีกทั้งวันกว่าจะได้แต่ละวีดีโอสาธิต ถือว่าการพัฒนาของ Olymp Trade ไปไปอย่างดีเยี่ยมและเร็วดีค่ะ เดี๋ยวนี้ปัญหาการฝากเงินถอนเงินก็ไม่มีแล้ว ใช้ง่ายดีทำเงินได้ทุกที่ หนูนี่เทรดไปเที่ยวไป ฟินกว่าตั้งเยอะ ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้าน ไม่ต้องนั่งประจบใคร เอาชนะใจตัวเองแค่นั้นพอ ใครไม่อยุ่จุดนี้ไม่รุ้หรอกว่ามันฟินขนาดไหน

 9. Top
  27.02.2019 at 00:41 — ตอบกลับ

  ไม่ต้องไปดูหรอก Olymp Trade สาธิต อะไรนั่นน่ะ มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเทรดตามก็ไม่ได้ เทคนิคก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฟังฟังไปจับใจความไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำ ถ้าอยากได้สูงหรือเทคนิคการเทรดต้องไปหาอนาคตเขาเขียนไว้เพราะถึงไม่เข้าใจก็ยังกลับไปอ่านได้แล้วก็หาความหมายได้ วิธีเขียนอธิบายของ Olymp Trade ก็มีหลายเว็บอยู่นะ ที่เป็นแบบพูดคุยกับนักเทรดคนอื่นก็มี แต่ที่สำคัญคือเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าเราอยากจะเทรดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยากจะไปจริงๆก็ต้องลุย

 10. วีรพงษ์
  27.02.2019 at 21:53 — ตอบกลับ

  ในวันที่ผมเริ่มต้นการเทรด Olymp Trade ผมเริ่มจากการเข้ากูเกิ้ลหาข้อมูลทุกที่ที่พูดเกี่ยวกับ Olymp Trade สาธิต ทดลองเทรด เทรดให้ดู หรือแบบที่ให้เทรดตามก็แล้วแต่ ผมมุ่งมั่นมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการทำกำไรไม่ว่าผมจะต้องใช้เวลาเรียนรู้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยท้อเพราะผมรู้ดีว่าความสำเร็จมันไม่ได้จะได้มาง่ายๆ มันต้องแลกด้วยความพยายามและเวลาแลกด้วยความสูญเสียบางอย่าง ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเริ่มเทรดใหม่ๆผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันแต่ผมก็ตามเก็บจนได้ทุนคืนหมดแล้ว

 11. Omm
  28.02.2019 at 21:51 — ตอบกลับ

  วีดีโอใน Olymp Trade สาธิต เนื้อหาดีนะ สอนดีหลักการแน่น แต่ดูพี่เค้ายังเข้าออเดอร์ได้ไม่แม่นเท่าไร อาจจะเป็นเพราะตลอดในวันนั้นผันผวนเลยหาโอกาสเข้าเทรดได้ยาก และถ้ายิ่งในเวลาจำกัดที่ต้องโชว์เทรดในเวลาที่จำกัดด้วย ก็ยากอยู่นะ แต่อย่างน้อย Olymp Trade เค้าก็ยังมาสาธิตให้คนที่ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงหรือเปิดเทรดยังไง อย่างน้อยนักเทรดอย่างพวกเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคตัวเองให้เราสามารถหาทางในการเทรดของเราเจอ ถ้าตั้งใจตามดีๆเราจะต้องทำได้แน่

 12. กริชกร
  07.02.2020 at 12:16 — ตอบกลับ

  หุยยมีแบบนี้แล้วหรือครับผมเนี้ย ผมเล่นมานานพอสมควรแล้วเหมือนกัน แต่พึ่งเคยเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเทรดในแอฟ Olymp trade คนอื่นเขาเทรดกันแบบนี้หรอครับเนี้ย สุดยอดเลยครับผม ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเค้าเทรดกันแบบนี้ คือผมมั่ว ๆ เอาน่ะครับ ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ค่อยได้เยอะ ๆ เหมือนคนอื่นๆเขาเลย ต้องขอบคุณ Olymp trade นะนี่ที่มีคลิปวีดิโอแบบนี้มาสอนเพราะว่าผมไม่เป็นทางการเทรดจริง ๆ ดูคลิปวีดิโอจบแล้วผมจะเอาไปปรับใช้นะครับ

 13. ความงามของงามตา
  11.02.2020 at 16:11 — ตอบกลับ

  ติดตามมาตั้งแต่เปิดช่อง Youtube chanel แล้วนะคะ ชอบมากเลยค่ะ เป็นการเล่นหุ้นให้ดูในแอพ Olymp trade น่าสนใจดี ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบนี้เหมือนกัน ตอนแรกก็ดูไปเฉย ๆ พอดูไปดูมาหลาย ๆ คลิปก็เกิดติดใจขึ้นมาเลยดูหมดทุกคลิปบนช่อง youtube นี้เลยค่ะ555 แล้วฉันก็ชอบทุกคลิปบนช่อง youtube chanel Olymp trade เลยนะคะ เพราะทุกคลิปวิดีโอมาสาระทั้งนั้น มีความรู้มากมายในคลิป และสอนในการเทรดทั้งเทคนิคการบวกเยอะ ๆ ถึงยังเทรดไม่เก่งแต่ก็จะดูไปเรื่อยๆค่ะ

 14. Dream
  18.02.2020 at 20:58 — ตอบกลับ

  ต้องใจเย็นครับสำหรับธุรกิจแบบนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วการลงทุนทุกอย่างทุกวิธีมีความเสี่ยงเสมอคุณต้องทำใจไว้ก่อนด้วยว่ามันเสี่ยงแล้วคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วย เมื่อตัดสินใจลงทุนเราจะมาโวยวายทีหลังแล้วโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นทั้ง ๆ ที่เป็นเป็นความผิดของเราเองไม่ได้น่ะค่ะ Olymp Trade มีความเสี่ยงที่จะเทรดได้หรือเทรดเสียค่ะ ถ้าเทรดแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่มีข้อมูลหลักการ เทรดเสียเเล้วเราไปโทษ Olymp Trade ไม่ได้นะคะ เพราะว่าเราเป็นคนเทรดเอง ตัดสินใจเอง แล้วก็เป็นคนลงเงินทุนเองด้วยค่ะ

 15. Pao
  29.02.2020 at 21:10 — ตอบกลับ

  ดูครบทุกคลิปวิดีโอของช่อง Olymp Trade เลยครับ55 ติดตามมานานแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับการเทรดและการลงให้ได้กำไรโดยที่มีหลักการวิธีการรวยง่าย ๆ จริง ๆก็ไม่ง่ายหรอกครับผมสำหรับเราแต่สำหรับเขามันง่ายไปแล้ว เพราะเขาเทรดกันจนเป็นอาขีพไม่เหมือนเราที่อยากเทรดก็เทรดแบบไม่ได้คิดอะไรไม่มีหลักการอะไรเลยโดยเฉพาะการดูกราฟที่มีความสำคัญมาก ผมก็เล่น Olymp Trade มานานแล้วครับแต่ว่าก็ไม่เก่งซักทีอยากมีอาจารย์มาสอนจังครับจะได้รวยซักที555

 16. ทรงวุฒิ
  02.01.2023 at 18:36 — ตอบกลับ

  นักเทรดที่มีประสบการณ์ผู้ทำการศึกษาตลาดและมีประสบการณ์มากพอกับแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ที่ดีอย่าง Olymp Trade หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ใดก็ตามย่อมรู้ดีว่า เมื่อฝึกฝนแล้วคุณจะสามารถใช้กลยุทธ์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน

 17. บัลลพ วงศ์สินวิเศษ
  21.07.2023 at 16:20 — ตอบกลับ

  ต้องขอบคุณบทความนี้ ผมจึงได้ค้นพบประเภทการเทรดที่ตรงกับแนวทางการเทรดส่วนตัวและความชอบของผม ถ้าคุณสงสัยอะไร ผมแนะนำให้อ่านบทความนี้ครับ

 18. วัลลภ บินทะลุบ้าน
  25.09.2023 at 21:15 — ตอบกลับ

  ผมมั่นใจว่าทุกอย่างที่เขียนไว้ในบทความนี้สามารถจัดประเภทได้ในหลายหัวข้อที่แตกต่างกันครับ
  เพราะตอนผมอ่านจนจบแล้ว ผมก็ลืมช่วงต้นแล้ว
  ถ้าเกิดคนเขียนแบ่งบทความเป็นหลาย ๆ หัวข้อ ก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นครับ
  เช่น คงดีนะถ้าได้อ่านบทความเกี่ยวกับออสซิลเลเตอร์ อันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อน และผมว่าเราต้องการอ่านอะไรที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นี้

  แต่ก็ขอบคุณคนเขียนสำหรับบทความด้วยนะครับ น่าสนใจดี

  • ณัฐวิโรจน์ จิตสะอาด
   10.11.2023 at 17:03 — ตอบกลับ

   ผมเริ่มต้นเทรดบัญชีทดลองและเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการที่ Olymp Trade นี่คือแพลตฟอร์มที่เพอร์เฟ็คสำหรับการเทรดเดโม่เลย คุณเริ่มได้จากศูนย์และเป็นนักเทรดที่มั่นใจได้ในเวลา 1-2 เดือน

  • ภูวดล ประจัญบาน
   28.02.2024 at 16:35 — ตอบกลับ

   เต็มไปด้วยข้อมูลนะว่ามั้ย? แต่คุณไม่จำเป็นต้องจดให้ได้ทั้งบทความ ไม่ต้องกังวลครับ! สิ่งสำคัญคือจดจำข้อมูลที่จะช่วยให้คุณชนะในการเทรดของคุณ แค่มองหาเคล็ดลับและเทคนิคเวลาอ่านบทความเหล่านี้ก็พอครับ

 19. ณรงค์ฤทธิ์ กองการ
  09.10.2023 at 13:50 — ตอบกลับ

  เครื่องมืออันดับหนึ่งที่นักเทรดทุกคนควรใช้งานคือ เส้น ครับ เช่นเส้นแนวรับและแนวต้าน

 20. ทีปกร วงศ์สินวิเศษ
  04.01.2024 at 21:54 — ตอบกลับ

  ตรงจุด oversold และ overbought ปกติผมจะใช้ relative strength index ไม่เคยได้ยิน demarker เลยครับ

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

Olymp Trade สาธิต การเทรด เริ่มต้นการเทรด